Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1298 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1298 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1623Copie missive van Huijberto Vissnich uijt Gamron aen commandeur Pieter van den Broecke in dato 20 Julij 1623.Perzië
1623Copie missive van Huijberto Vissnich uijt Gamron aen gouverneur generaal Coen in dato 27 Julij 1623.Perzië
1623Copie missive van Huberto Vissnich uijt Gamron aen den gouverneur generaal in dato 27 Julij 1623.Perzië
1624Remonstrantie door Huiberto Vissnich over het tardeeren van de zijde en resolutie om naer Gamron te mogen reijsen, alsmede een translaet schriftelijcke belofte van Molambeijck, gedateerd 1, 23 en 29 Maert 1624 tot Spahan.Perzië
1624Copie missive uijt Gamron van Huiberto Vissnich aen bewinthebberen in dato 6 Meij 1624.Perzië
1624Copie resolutie in dato 31 Maert 1624 ende copie missive van Huiberto Vissnich aen d'Ed. Comps. dienaers [te Gamron] over de genomen resolutie tegen den eijsch van den Sultan in Gamron, gedateerd Spahan 21 April 1624.Perzië
1624Instructie van Huiberto Vissnich voor den oppercoopman Jan Granijer gaende naer Gamron, gedateerd Spahan adij primo Junij 1624.Perzië
1624Nieuwe commandamenten van den hartoogh van Siras geoptineert tot bevrijdinge van de sijde ende 't wederhebben van de afgenomen penningen in Gamron.Perzië
1624Notitie van de radarij ende gousij die men betalen moet op de reis van Gamron naer Spahan, ongedateerd.Perzië
1624Copie missive [van Huibert Visnich] geschreven in antwoordt aen de dienaers van de edele compagnie in Gamron over de resolutie genomen tegen den eijsch van de Sultan ofte gouverneur daer ter plaetse in dato 21 April 1624.Perzië
1624Translaat van de missive van Sevendick, Sultan van Gamron ontfangen 10 Meij 1624 in Spahan.Perzië
1625Originele missive uijt Gamron door Huiberto Vissnich aen bewinthebberen der camer Amsterdam in dato 9 Februari 1625.Perzië
1625Copie missive uijt Gamron door Huiberto Vissnich aen den gouverneur generael Pieter de Carpentier in dato 9 Februarij anno 1625.Perzië
1625Originele missive door Huiberto Vissnich uijt Gamron aen de bewinthebberen residerende te Zeelandt ofte Hollandt in dato 9 Februarij 1625.Perzië
1625Copie missive door Huiberto Vissnich uijt Gamron naer Batavia in dato 9 Februarij 1625.Perzië
1625Originele missive uijt Gamron door Huiberto Vissnich aen de camer Amsterdam in dato 17 Februarij 1625.Perzië
1625Copie ende originele missive uijt Gamron aen de hoog mogenden heeren Staten-Generaal door Huiberto Vissnich in datis 9 en 17 Februarij 1625.Perzië
1625Originele missive aen den gouverneur generael Carpentier in dato 9 Februarij 1625 van Huibert Visnich in Gamron.Perzië
1626Originele missive van Fredriq Cistienssoon uijt het schip de Goede Fortuna, liggende ter reede voor Gamron aen bewinthebberen in dato 6 Januarij 1626.Perzië
1626Originele missive van Huibert Vissnich uijt Gamron aen bewinthebberen in dato 5 Januarij 1626.Perzië
1626Originele missive van Fredericq Cistiens uijt het schip de Fortuijne liggende voor Gamron aen de camer Amsterdam in dato 11 Januarij 1626.Perzië
1627,1626Factura van gelade goederen in de scheepen Ziericzee, 't Waepen van Zeelant, Mauritius, Hollandia en den Engelse Beer van Gamron naar Souratte, anno 1626 en 1627, mitsgaders lijst van gewichte van de sijde vant volck van [den] Molambeijck ontfangen.Perzië
1628Copie missive van Huiberto Vissnich uijt Gamron aen gouverneur generaal Pieter de Carpentier in dato 13 Februarij 1628.Perzië
1628Factura van 350 balen sijde als andersints anno 1628 van Gamron nae Suratte en Batavia gesonden.Perzië
1628Copie missive van Huiberto Vissnich uijt Gamron aen gouverneur generael Pieter de Carpentier in dato 13 Februarij 1628.Perzië
1628Prijscourant van coopmanschappen in Gamron in 1628.Perzië
1628Factura van 't geene geladen is in de scheepen Groot Mauritius, 't Lants Mauritius, Noort Hollant, 't Gulden Zeepaert, Bommel ende Weesep [gaende van Gamron naer Souratten], anno 1628.Perzië
1628Copie missiven van Job Christiaensen Grijph uijt Gamron aen Huberto Vissnich in datis 4 Augustus en 23 September 1628.Perzië
1628Lijste van de goederen jaerlicx aen cooplieden in Gamron te verhandelen, ongedateerd.Perzië
1629Copie missive van Huiberto Vissnich uijt Gamron aen Jan Pieterszoon Coen in dato 28 Februarij 1629.Perzië
1629Originele missive van Huiberto Vissnich uijt Gamron aen bewinthebberen in dato [28 Februarij met een appendix van] 1 Maert 1629.Perzië
1629Copie ende origineel missive van Jan Smidts uijt Gamron aen Jan Pietersz. Coen in datis 3 Januarij ende 1 Maert 1629.Perzië
1629Originele missive van Huiberto Vissnich uijt Gamron aen Anthonio van Diemen, raet van Indien in dato 28 Februarij 1629.Perzië
1629Lijst van goederen die ingekoft werden connen om jaerlijcx aen de coopluijden in Gamron te verhandelen, ongedateerd.Perzië
1629Copie missive van Huiberto Vissnich uijt Gamron aen den gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 28 Februarij 1629.Perzië
1629Copie missive van Huiberto Visnich uijt Gamron aen den gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 28 Februarij 1629.Perzië
1629Factura ende rekeninghe van de goederen geladen in de schepen Utrecht, Brouwershaven, 't Zeepaert, Bommel, Weesp ende 't jacht Negapatan, gaende van Gamron naer Suratte, anno 1629.Perzië
1629Copie missiven van Vissnich uijt Spahan aen den commandeur, overhoofden ende den raet van de Nederlantsche vlote arriverende ter reede van Gamron in datis 14 en 21 December 1629.Perzië
1630Copie missive van Anthonio del Court uijt Gamron aen den gouverneur generaal Jan Pietersz. Coen in dato 7 Maert 1630.Perzië
1630Copie missive van Anthonio del Court uijt Gamron aen Huiberto Vissnich in dato 6 Februarij 1630.Perzië
1630Copie resolutien in Gamron genomen van 23 Februarij tot 6 Maert 1630.Perzië
1630Transport van 't gene van d'ambassadeur Jan Smidt ontfangen is in Gamron.Perzië
1630Inventaris van 't gene in Comps. loge in Gamron bevonden is in dato 16 Februarij 1630.Perzië
1630Copie missive van Jan Milaise uijt Gamron aen gouverneur generaal Jan Pietersz. Coen in dato 5 Maert 1630.Perzië
1630Copie missive van Wouter de Leeuw uijt Gamron aen gouverneur generaal Jan Pietersz. Coen in dato 5 Maert 1630.Perzië
1630Copie missiven [aen onbekend] in de camer van Vissnich gevonden op zijn vertreck uijt Gamron in dato 4 Maert 1630.Perzië
1630Originele remonstrantie door Huiberto Vissnich den raet in Gamron overgegeven in dato 23 Februarij 1630.Perzië
1631Rijs van de Comp. door den assistent Isac Diert in Gamron vercoft, ongedateerd.Perzië
1631Artijculen gecontracteert tusschen den doorluchtigen hertogh van Sieras en Don Refrero, gedateerd in Gamron 17 Maart 1631.Perzië
1631Prijscourante van diversche sorteringe van coopmanschappen in Gamron adij 13 Maert 1631.Perzië
vorige
12...26
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in