Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1242 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1242 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1627Reeckeninge van Simsou Chinees coopman anno 1627 [identiek aan fl. 209].Taiwan
1627Reeckeninge van Simsou Chinees coopman anno 1627 [identiek aan fl. 157; dit folio is ongenummerd en ingebonden na folio 209].Taiwan
1628Translaet van seeckere missiven door Gen Sinsuen Chinees uijt Bantam aen den gouverneur generael en aen Bencong ende Limlacco geschreven, anno 1628.Batavia
1636Bekentenisse ende beloften van Sicquan Chinees.Siam
1646Copie passe aen den Nancquijnschen Chinees Pasmin, gedateerd 8 November 1646.Japan
1649Factura van 't naarvolgende Chinees schuijt gout, Japans schuijtsilver et cetera inde fluijtscheepen de Post, Witte Valcq ende Gecroonde Liefde en factura vant naervolgende Japans schuijtsilver en zijde rocken gescheept int fluijtschip Hillegaersbergh, beide gedateerd 13 December 1649 [moderne kopie].Taiwan
1649Factura van 't naarvolgende Chinees schuijt gout, Japans schuijtsilver et cetera inde fluijtscheepen de Post, Witte Valcq ende Gecroonde Liefde en factura vant naervolgende Japans schuijtsilver en zijde rocken gescheept int fluijtschip Hillegaersbergh, beide gedateerd 13 December 1649.Taiwan
1655Translaet uijt seeckeren Chineesen brieff door den Mandorijn Cocxinga geschreven aen den Chinees tolck Pingua, gedateerd 21 September anno 1655.Taiwan
1677Mondelingh rapport ofte berigt van den Chinees Goinsje aenden coopman Jacob Couper voor Zourabaija gedaen in dato 8 November 1677.Java's (Noord-) Oostkust
1678Translaet briefje van seker Chinees uijt Hoccieuw aen den Chinese Bonsiqua alhier geschreven.Canton
1678Missive van d'edele heer gouverneurs Balthazar Bort en Jacob Joriszen Pits mitsgaders den raet tot Malacca aen haer Eds. van dato 21 met een appendix van 24 September 1678 aen haer edelens tot Batavia geschreven en verselt met noch een nader origineel appendix van den 26 September 1678 sijnde de voorige originele per 't gesondene Chinees vaertuijgh nogh niet ontfangen.Malakka
1680Rapport van den christen Chinees Jacob Abrahamsz. aen den gouverneur Cornelis van Quaelbergen gedaen in dato 10 Maij 1680 wegens 't vermoorden van twee burgers in de negorije Toewoera.Banda
1680Rapport door den Chinees Pramakan Soetajaja alias Kaloerahan wegens 't gepasseerde in de Mattaram in dato 21 Julij 1680.Java's (Noord-) Oostkust
1681Rapport van den Chinees Eeko in dato 12 Januarij 1681 gedaen wegen sijn bevindinge tot Balimbangan.Java's (Noord-) Oostkust
1681Register der papieren (ontfangen den 8 Junij 1681 per den Chinees Linko).Makassar
1681Originele missive van den heer praesident Jacob Cops en raad aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 24 Maij 1681 (ontfangen den 8 Junij 1681 per den Chinees Linko).Makassar
1681Register der papieren (ontfangen den 15 Julij 1681 per den Chinees Watko met eijgen vaartuijgh).Makassar
1681Originele missive van den heer praesident Jacob Cops en raad aan haar Eds. tot Batavia in dato 25 Junij 1681 (ontfangen den 15 Julij 1681 per den Chinees Watko met eijgen vaartuijgh).Makassar
1681Translaat missive door Radja Chinrana van Mandaar aan den heer praesident Cops op Macassar geschreven (ontfangen den 15 Julij 1681 per den Chinees Watko met eijgen vaartuijgh).Makassar
1681Briefie door d'heer Cops aan Radja Chinrana van Mandaar in dato 23 Junij 1681 geschreven (ontfangen den 15 Julij 1681 per den Chinees Watko met eijgen vaartuijgh).Makassar
1681Copie missive door d'heer commandeur Jacob Lobs ter Casteele Orangie in Ternaten aan den heer gouverneur Robbert de Vicq en raad in Amboina geschreven in dato 21 Maij 1681 (ontfangen den 21 Julij 1681 per 't vaartuijgh van den Chinees Oijpinko over Amboina).Ternate
1681Rapport door de fiscaal Andries Lofsangh wegens zijn verrigten omtrent de coning van Tidoor in dato primo Maij 1681 met een translaat door 4 Ternataanse rigters aen den prins Ceram geschreven en aan den heer commandeur Lobs overgelevert (ontfangen den 21 Julij 1681 per 't vaartuijgh van den Chinees Oijpinko over Amboina).Ternate
1681Rapport door den vaandrigh Meijndert de Roij en stierman Pieter Crijnsz gedaan, wegens den togt naer Sawoe om naer 't jagt de Peerl te vernemen in dato 17 Maij 1681 (ontfangen den 21 Julij 1681 per 't vaartuijgh van den Chinees Oijpinko over Amboina).Ternate
1681Examinatie of ondervraginge aan den gevangen Macquiander Masihour in dato 5 Maij 1681 tot Maleijo gedaen (ontfangen den 21 Julij 1681 per 't vaartuijgh van den Chinees Oijpinko over Amboina).Ternate
1681Origineel briefje van de heer gouverneur Quaelbergh en raad aen haer Eds. tot Batavia in dato 4 December 1681 (ontfangen 12 December 1681 per Chinees).Malakka
1682Translaet Chinese brief door seeckere Chinees uijt Turtiassa aen een onser Chinese ingesetenen alhier [Bantam] geschreven.Bantam
1682Relaes door den Chinees Djuncho gedaen wegens Turtiasse, 30 Julij 1682.Bantam
1682Originele missive van d'heer gouverneur Robbert de Vicq en raad ten Casteele Victoria in Amboina aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 20 Maij 1682 met een appendix van 26 Maij 1682 (ontfangen den 18 Junij anno 1682 per een Chinees jonck).Ambon
1682Briefie van de opperhoofden der scheepen Tertholen, Odijck en Engelenburgh kruijssende ontrent Crawangh van dato 21 Maij anno 1682 (ontfangen den 22 Maij anno 1682 per Chinees vaartuijgh).Batavia ressort
1682Briefie van de opperhoofden der scheepen Tertholen, Odijck en Engelenburgh kruijssende ontrent Crawangh aen haar Eds. geschreven in dato 25 Maij 1682 (ontfangen den 26 Maij anno 1682 per Chinees).Batavia ressort
1682Briefie door schipper Dirck Thomasz. uijt 't fregat de Tijger aan haar Eds. geschreven in dato 10 November 1682 (ontfangen den 13 November 1682 per Chinees vaartuijgh).Batavia ressort
1682Register der Malacxe papieren (ontfangen den 14 Maart 1682 per 't jonck van den Chinees 't Chiauw).Malakka
1682Origineele missive van den heer Cornelis van Quaelbergen en raad tot Malacca aan haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 26 Februarij 1682 (ontfangen den 14 Maart 1682 per 't jonck van den Chinees 't Chiauw).Malakka
1682Twee translaat briefjens van den Dato Laxamana en den Sabandhaer tot Queda aen de heer gouverneur Quaelberg tot Malacca geschreven (ontfangen den 14 Maart 1682 per 't jonck van den Chinees 't Chiauw).Malakka
1682Translaat Chinees briefie door seekere Chinees uijt Turtiassa aen een onse Chineese ingezetenen tot Bantam geschreven (ontvangen 20 Maij 1682).Bantam
1682Relaas door den Chinees d'Juncko gedaan wegens Turtiassa, Bantam den 31 Julij 1682 (ontvangen 31 Julij 1682).Bantam
1682,1681Originele missive van den Ed. Hendrik Cansius uijt Nangasackij aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 28 December 1682 (ontfangen 10 Februarij anno 1681 per een Chinees jonckje van Limsingua).Japan
1683Originele missive van de opperhoofden van 't jagt 't Huijs te Kleef cruijssende omtrent de revier van Palimbang aan haar Eds. geschreven in dato 11 Februarij 1683 (ontfangen 20 Februarij 1683 per een Chinees jonk).Palembang
1683Missive door de cooplieden Juriaen Munnick en Bernard Broeders mitsgaders den raad uijt 't jagt Hellevoetsluijs van voor Maserican aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 2 Januarij 1683 (ontfangen 29 Januarij 1683 per Chinees jagtje de Ruijter).Canton
1683Missive van eenen Tsoa Chinees aan eenen d'Zjikoe een anderen Chinees (ontvangen 5 Januarij anno 1683) [toegevoegd].Bantam
1683Registertje der Sourabaijse papieren (ontfangen den 22 April 1683 per Chinees vaartuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
1683Missive door den coopman J.v. Mechelen en raad tot Sourabaija aan haar Eds. geschreven in dato 5 April 1683 (ontfangen den 22 April 1683 per Chinees vaartuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
1683Missive van de residenten tot Samarangh aen haar Eds. geschreven in dato 10 Julij anno 1683 (ontfangen den 15 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
1683Twee copie briefjens door de posthouders tot Carta Soura aanden capitain Van den Eeden en raad tot Japara geschreven beijde gedateerd 7 Julij 1683 (ontfangen den 15 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
1683Register der Japaarse papieren (ontfangen den 15 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
1683Briefje vanden capitain Van den Eeden en raad tot Japara aan haar Eds. geschreven sonder datum (ontfangen den 15 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
1683Instructie den luijtenant Van de Casteele en den boeckhouder Samuel Hoorn op hun reijse naar Damacq et cetera wegens het insamelen van rijs tot naricht medegegeven (ontfangen den 15 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
1683Twee translaat ola's door Pangirangh Adij Pattij Pougar en Pangirang Adij Pattij Natta Cassouma aenden luijtenant Arnout Grevinck geschreven (ontfangen den 15 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
1683Briefje door den luijtenant Arnout Grevingh uijt Cartasoura Diningrat aenden E. Couper tot Batavia geschreven in dato 13 Julij anno 1683 (ontfangen den 21 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
1683Briefje door den raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 14 Julij 1683 (ontfangen den 21 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
vorige
12...25
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in