Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
1242 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1242 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
AmbonExtract uijt het Ambons dagregister rakende seeker Engels schip door een Chinees chialoup omtrent het eijland Bonoa en Assahoudi ontmoet de data 12 Maij 1700.1700
AmbonOriginele missive van d'heer gouverneur Robbert de Vicq en raad ten Casteele Victoria in Amboina aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato 20 Maij 1682 met een appendix van 26 Maij 1682 (ontfangen den 18 Junij anno 1682 per een Chinees jonck).1682
AmbonBriefie van den E. heer gouverneur Robertus Padtbrugge en raad aan haar Eds. geschreven in dato 23 Julij 1685 (ontfangen 18 Augustus 1685 per Chinees vaartuijg).1685
AmbonRapport van den vendrig Jacob Heijlman wegens zijne verrigtinge naar Keffing in dato 17 Julij 1685 (ontfangen 18 Augustus 1685 per Chinees vaartuijg).1685
AmbonRapport van den luijtenant Philippus Muijdij van rakende zijne verrigtinge in de Xulase eijlanden in dato 17 Julij 1685 (ontfangen 18 Augustus 1685 per Chinees vaartuijg).1685
AmbonRegister der papieren (ontfangen den 20 November 1715 per Chinees vaertuijg).1715
AmbonOriginele missive geschreven door de heer gouverneur Adriaan van der Stell en raad van Amboina aan haar Eds. tot Batavia (ontfangen den 20 November 1715 per Chinees vaertuijg).1715
AmbonRegister der papieren (ontfangen den 6 October 1746 per de chialoup van den Chinees Tananseeng).1746
AmbonOrigineele missive door den gouverneur Nathanael Steinmetsz nevens den raad in Amboina geschreven aan haar Eds. de hooge Indiasche regeering de dato 23 September anno stantij 1746 (ontfangen den 6 October 1746 per de chialoup van den Chinees Tananseeng).1746
AmbonCopia resolutien genomen in rade van politie tot Amboina 't sedert 25 Junij tot den 20 September deses jaars 1746 (ontfangen den 6 October 1746 per de chialoup van den Chinees Tananseeng).1746
AmbonOrigineel missive geschreven door de heeren afgaende en aankomende gouverneurs Steinmetz en Rosenboom benevens den raad aan haer hoog Eds. gedateert 18 Junij 1748 (ontfangen den 11 Julij 1748 per den Chinees Tsieuw Lieuw Seeng).1748
AmbonRegister der papieren (ontfangen den 19 October 1748 per den Chinees Njo Selong).1748
AmbonOrigineel missive geschreven door den heer gouverneur Cornelis Rosenboom benevens den raad van Ambon aan haar Eds. gedateert 25 September 1748 (ontfangen den 19 October 1748 per den Chinees Njo Selong).1748
AmbonCopia resolutien genomen in raade van politie tot Amboina sedert ultimo Augustus tot den 18 September 1748 (ontfangen den 19 October 1748 per den Chinees Njo Selong).1748
AmbonRegister der papieren (ontfangen den 8 November 1748 per den Chinees Njo Selong).1748
AmbonRegister der papieren (ontfangen den 21 October 1750 per den Chinees Nihamboen).1750
AmbonOrigineele missive door den gouverneur en raad g'expedieert den 28 September 1750 (ontfangen den 21 October 1750 per den Chinees Nihamboen).1750
AmbonCopia resolutien genomen in rade van politie zedert den 25 Maij tot den 21 September 1750 (ontfangen den 21 October 1750 per den Chinees Nihamboen).1750
AmbonRegister (ontfangen anno 1766 per Chinees vaartuijg).1766
AmbonMissive van den gouverneur en raad aan hunne hoog Eds. de dato 20 September 1766 (ontfangen anno 1766 per Chinees vaartuijg).1766
AmbonRegister der marginalen op de Ambonse brief aan hun hoog edelens van den 20 Augustus 1782 (ontfangen anno 1782 per het schip 't Huijs ter Meije en den Chinees Khauw Taieuw).1782
AmbonMissive door den heer gouverneur Bernardus van Pleuren en raad tot Ambon geschreven aan haar hoog Eds. gedateerd 20 Augustus 1782 (ontfangen anno 1782 per het schip 't Huijs ter Meije en den Chinees Khauw Taieuw).1782
AmbonBriefje door den heer gouverneur Bernardus van Pleuren en raad tot Ambon geschreven aan Rudolph Florentius van der Niepoort opperkoopman en gezaghebber over Java's Oosthoek en raad tot Sourabaija (ontfangen anno 1782 per het schip 't Huijs ter Meije en den Chinees Khauw Taieuw).1782
AmbonVerklaring van den Ternaatse pernakan Chinees Tansenko en Ternataan Hamisie betreckelijk hunne gevangenisse en wedervaren te Salwattij in dato 8 Maij 1781.1781
AmbonVerklaring van den Ternaats pernakan Chinees Tan Senko en Ternataan Hamisie betreckelijk hunne gevangenisse en wedervaren te Salwattij in dato 8 Maij 1781 (ontvangen anno 1781).1781
AmbonEen pas verleend door den gezaghebber te Sourabaija A.C. Coertsz. sub dato 28 December 1761 aan den Chinees Tan Sionko om naar Amboina te varen.1761
AmbonCopie verklaring van den Chinees Goa Soanko nopens de behandelingen van den Engelschen commandant Watson zijn persoon aangedaan.1764
AmbonRelaas van den Chinees Gan Soanko Siams inwoonder der commandeur van Palembang mede gevoert en op Sawaij aan land gezet in dato 9 Februarij 1764.1764
BandaRapport van den christen Chinees Jacob Abrahamsz. aen den gouverneur Cornelis van Quaelbergen gedaen in dato 10 Maij 1680 wegens 't vermoorden van twee burgers in de negorije Toewoera.1680
BandaBriefje door den heer gouverneur Lambertus Janszoon Haga en raad tot Banda aan haar hoog Eds. tot Batavia gedateerd 28 Maij 1788 (ontfangen anno 1788 per het schip de Triton en de chialoup onder den Chinees Tjio Djisoeij).1788
BandaRegister der papieren (ontfangen 24 Julij 1690 per Christen Chinees Jacob Abrahamsz).1690
BandaMissive van den oppercoopman heer Basting en raat aan haar Eds. dato 10 Julij 1690 (ontfangen 24 Julij 1690 per Christen Chinees Jacob Abrahamsz).1690
BandaMissive van den gouverneur Anderies van Eps en den raad aan haar Eds. de hoge regeringe van India tot Batavia gedateerd den 15 Julij 1712 (ontfangen 19 Augustus 1712 per Chinees vaartuijg).1712
BandaNader brief van den gouverneur Andries van Eps en den raad aan haar Eds. de hoge regeringe van India tot Batavia in dato 27 Julij 1712 (ontfangen 19 Augustus 1712 per Chinees vaartuijg).1712
BandaRegister der papieren (ontfangen 30 September 1712 per Chinees vaartuijg).1712
BandaMissive van den gouverneur Andries van Eps en raad in Banda aan haar hoog Eds. de regeringe van India tot Batavia de dato 12 September 1712 (ontfangen 30 September 1712 per Chinees vaartuijg).1712
BandaBriefje van gouverneur en directeur Nicolaas Nicolai benevens den raad in Banda aan haar edelens den gouverneur generaal en de raaden van India tot Batavia gedateerd 24 Maij 1737 (ontfangen den 9 Junij 1737 per den Chinees Gouhinko).1737
BandaRegister der papieren (ontfangen den 2 Julij 1746 per den Chinees Limhoetko).1746
BandaMissive van den heer gouverneur en directeur Abraham Bernard nevens den raad aan haar Eds. de hoog Indiasche regeeringe de dato 5 Junij anni hujus 1746 (ontfangen den 2 Julij 1746 per den Chinees Limhoetko).1746
BandaMissive geschreven door Johan Libregt Seijdelman gouverneur en raad tot Banda aan haar hoog Eds. tot Batavia gedateerd 7 Junij 1781 (ontfangen anno 1781 per het vaarthuijg van den Chinees Njong Keengkong).1781
BandaMissive geschreven door de gouverneur Lambertus Janszoon Haga en raad van Banda aan haar hoog Eds. tot Batavia gedateerd 14 Augustus 1786 (ontvangen anno 1786 per het schip Blijenburg en den Chinees Oin Biko).1786
BandaRegister der papieren die thans per 't jonk van den Chinees Chinko door de regeringe deser provintie Banda naar Amboina werden affgesonden et cetera de dato 20 December 1689 (ontvangen anno 1690).1690,1689
BandaRegister der papieren die thans per de chaloep van den Christen Chinees Johannis Jacobsz. door de regeringe deser provintie naar Amboina werden affgesonden et cetera de dato 21 Januarij 1690 (ontvangen anno 1690).1690
BandaRegister van sodanige papieren als tegenwoordig per de chialoup van den Christen Chinees Lucas Jansz. door den Ed. Willem Basting en den raad deser provintie Banda werden affgesonden geconsigneert aen d'Ed. heer Dirck de Haas raad extraordinarij van Nederlants India, commissaris der drie Oosterse provintien mitsgaders gouverneur en directeur tot Amboina met den raad (ontvangen anno 1690).1690
BandaRegister van sodanige papieren als op heden met de chaloep en in handen van den Christen Chinees Jacob Abrahamsz. naer Batavia werden affgesonden geconsigneert aen den hoog Ed. heer Joannes Camphuijs gouverneur generael mitsgaders d'Ed. heren raden van Nederlants India gedateerd 10 Julij 1690 (ontvangen anno 1690).1690
BandaRegister der papieren gaande van Batavia per de chaloup van den Christen Chinees Jacob Abrahamsz. naar Banda geconsigneert aan den opperkoopman en provisioneel gesaghebber Balthasar Coijett nevens den raad aldaar gedateerd 11 November 1694 (ontvangen anno 1694).1694
BanjermassinOriginele missive van de Banjermassingse commissianten Van der Heijden, Van Suchtelen en Van der Burg aan haar Eds. tot Batavia gedateert 20 Maij 1747 (den 31 Maij 1747 per de Chinees Jieuw Tsioko ontvangen).1747
BanjermassinCopia contract door de commissianten Van der Heijden, Van Suchtelen en Van der Burg met den koning en grooten van Banjermassing geslooten en gedateert den 18 Maij 1747 (den 31 Maij 1747 per de Chinees Jieuw Tsioko ontvangen).1747
BanjermassinOrigineel briefje geschreven door den coopman en commissiant Van Suchtelen aan haar Eds. tot Batavia gedateert 29 October 1747 (den 23 November 1747 per een Chinees vaartuijg ontvangen).1747
BanjermassinMissive door den resident Ringholm aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato primo Maij 1758 (den 31 Maij 1758 per den Chinees Anachoda Tsoko over Samarang ontfangen).1758
vorige
12...25
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in