Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1443 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1443 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1608Copie missive door Jacob de Bitter op de custe van Choromandel geschreven aen den wel gebooren heer Bemedelu Sondian coninck van Candij, keijser van Ceijlon, in dato 8 December 1608.Coromandel
1615Instructiën gegeven door Hans de Haze op de custe Chormandel naer Ceijlon, Arracan ende Bengale alsmede eenige missiven geschreven aen coningen ende heeren, gedateerd van 13 Januarij 1615 tot en met primo Junij 1615.Coromandel
1630Translaet van 't wedervaeren der Portugesen in Ceijlon, gedateerd 12 October 1630.Surat
1638Copie accoord tusschen de compagnie ende den keijser van Ceijlon ende Candien gemaeckt in 't land van Batacalo in dato 23 Meij 1638.Batavia
1638Copie missive van gouverneur Gardenijs aen den keijser van Ceijlon in dato 22 October 1638.Coromandel
1638Specificatie van de ongelden door de compagnie voor den kaijser van Ceijlon volgens gemaeckt contract van den jare 1638 daerop ende ontrent te water en te lande gedaen [document telt 7 uitvouwbare folio's].Batavia
1638,1637Extract uijt het daghregister door den coopman Helmondt op de voijagie met 't jacht de Valck naer Ceijlon gehouden van 21 October 1637 tot 11 April 1638.Coromandel
1639Copie missive van Adam Westerwolt uijt Gamron aen d'opperhooffden van Ceijlon in dato 10 Maert 1639.Perzië
1639,1638Copie resolutien bij den heer Anthonio Caen voor Goa als op Ceijlon getrocken van 31 Julij 1638 - 23 Junij 1639.Malabar
1640Copie missive door Paulus Croocq naer Ceijlon gezonden aen de edele heer directeur Philips Lucas, Wingurla adij 14 Februarij 1640.Vengurla
1640Copie missive van den coopman Pieter Paets naer Ceijlon voor Philips Lucas in 't Nederlants comptoir Wingurla adij 14 Februarij anno 1640.Vengurla
1640Copie extract uijt den brieff door den Ed. Joan Thijssen op Battacaloa aen d'Ed. heer gouverneur Arendt Gardenijs per 't jacht Puncto de Gale geschreven adij 11 April 1640 nopende de novos van 't gepasseerde dit jaar 1640 op 't eijlant Ceijlon.Perzië
1641Copie instructie voor d'opperhooffden van 't jacht Roemerswael vertreckende van Malacca naer Ceijlon in dato 7 Februarij 1641.Malakka
1642Extract uijt d'instructie aen den heer Pieter Boreel naer Ceijlon medegegeven in dato 20 October 1642.Batavia
1643Daghregister gehouden op de voijagie van Francois Caron naer het eijlant Ceijlon 't sedert 30 September tot 15 October 1643.Schepen
1644Capitulatien in 't Latijn noopende de schortinge van wapenen met de Portugesen in India als overeencominge der geschillen op Ceijlon door den heer Vicereij ende Joan Maetsuijcker mitsgaders haere bijhebbende raeden in Goa beslooten in dato 10 November 1644.Surat
1644Translaet van capitulatien noopende de schortinge van wapenen met de Portugesen in India als overeencominge der geschillen op Ceijlon door den heer Vicereij ende Joan Maetsuijcker mitsgaders haere bijhebbende raeden in Goa beslooten in dato 10 November 1644.Surat
1644Copie capitulatien [met betrekking tot Ceijlon] int Portugees, gedateerd 15 November 1644.Surat
1644Copie capitulatien [met betrekking tot Ceijlon] int Portugees, gedateerd 15 November 1644.Ceylon
1645Copie instructie door Joan Maetsuijcker van Ceijlon aen den commandeur Blocq naer de golfo van Persia medegegeven in dato 2 Februarij 1645.Batavia
1646Copie missiven na Siam, Caliculan, Wingurla, Persia, Suratte, Ceijlon, Malacca en Chormandel door Ed. president Pieter Antonisz. Overtwater en raad in 't Casteel Zeelandia, alle in dato 29 November 1646.Taiwan
1647Copie missive door den Vice Reij in Goa aen den gouverneur Jan Maetsuijcker op Ceijlon in dato 8 Meij 1647.Batavia
1649Copie missive van Otho Houckgeest uijt Wingurla naer Ceijlon aen de heer gouverneur Joan Maetsuijcker in dato 25 November 1649.Vengurla
1649Factura van de kitserij gescheept int jacht Lillo uijt Wingurla naer Ceijlon in dato 25 November 1649.Vengurla
1649Copie missive van den coopman Otho Houckgeest te Wingurla aen den gouverneur Joan Maetsuijcker in Ceijlon in dato 15 October 1649.Vengurla
1649Copie missive van den coopman Otho Houckgeest te Wingurla aen den gouverneur Joan Maetsuijcker in Ceijlon in dato 15 October 1649.Vengurla
1649Copie missive van Dircq Sarcerius te Gamron aen den gouverneur Joan Maetsuijcker te Ceijlon in dato 15 Maij 1649.Perzië
1650Copie missive van Mattheus van den Brouck tot Calicoulan aen Jacob van Kittensteijn president ende opperbevelhebber op Ceijlon, in dato 25 October 1650.Malabar
1650Cognossement van 't geene in 't jacht de Kievith is geladen te Sualij voor Ceijlon.Surat
1650Copie missive van Dircq Sarcerius te Gamron aen president Jacob van Kittensteijn in Ceijlon in dato 29 Maert 1650.Perzië
1651Corte factura van het gescheepte inde Conicq David voor Ceijlon in dato 19 April 1651.Surat
1653Copie missive naer Ceijlon voor de heer gouverneur Jacob van Kittensteijn van gouverneur Laurens Pidt in dato 24 October 1653.Coromandel
1653Copie missive van den gouverneur Adriaen van der Meijden ende raedt van Ceijlon aen gouverneur generaal Joan Maetsuijcker ende raden van India te Batavia in dato 4 December 1653.Perzië
1654Copie missiven van Adriaen van der Meijden uit Ceijlon aen de heer gouverneur Laurens Pit, in datis 26 Meij en 23 September 1654.Coromandel
1654Copie eijsch van 't gevorderde voor Ceijlon, ongedateerd.Coromandel
1654Copie missive van Adriaen van der Meijden uijt Ceijlon aen den directeur Dirck Sarcerius te Gamron in dato 6 Februarij 1654.Perzië
1655Copie missive van Adriaen van der Meijden uijt Ceijlon aen den directeur Dircq Sarcerius in dato 26 Januarij 1655.Perzië
1655Copie missive door d'Ed. heer directeur Hendricq van Ghent en raad tot Suratte aen de Ed. heer Adriaen van der Meijden gouverneur tot Ceijlon in dato 19 October 1655.Surat
1655Copie missive naer Ceijlon aen gouverneur Adriaen van der Meijden door directeur Hendrick van Gent tot Suratte en raet, in dato 19 October 1655.Surat
1656Copie missive van Cormandel aen de heer gouverneur Adriaen van der Meijden tot Ceijlon in dato 16 Julij 1656.Coromandel
1656Copie missive door Gerard Hulft van Ceijlon naer Cormandel in dato 4 April 1656 [identiek aan fls. 363-369].Coromandel
1656Copie missive door Gerard Hulft van Ceijlon naer Cormandel in dato 4 April 1656 [de folio's 365-366 zijn voor 363 ingebonden; identiek aan fls. 309-315].Coromandel
1656Copie missive door Leendert Jansz. van Wingurla aen de heer Gerard Hulft tot Ceijlon in dato 14 Maert 1656.Vengurla
1656Copie missive door Leendert Jansz. van Wingurla aen de heer Gerard Hulft tot Ceijlon in dato 2 April 1656.Vengurla
1656Copie missive van Ceijlon aen Laurens Pit tot Cormandel in dato 19 Meij 1656.Coromandel
1656Copie missive door Leendert Jansz. van Wingurla aen Gerard Hulft tot Ceijlon in dato 8 Meij 1656.Vengurla
1656Copie missive naer Ceijlon aen gouverneur Adriaen van der Meijde door directeur Hendrick van Gent tot Suratte en raet, in dato 29 April 1656.Surat
1656Copie missive naer Ceijlon aen gouverneur Adriaen van der Meijden tot Colombo door directeur Hendrick van Gent tot Suratte en raet, in dato 29 April 1656.Surat
1656Copie missive door Jacob Willemsz. en raad tot Gamron aen d'Ed. heer gouverneur Adriaan van der Meijden tot Ceijlon in dato 5 September 1656.Perzië
1657Copie missive door den gouverneur Adriaen van der Meijden en raad tot Colombo op Ceijlon aen d'Ed. heer directeur Hendrick van Gent in dato 9 Februarij 1657.Surat
vorige
12...29
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in