Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1812 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1812 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1650Copie missive door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen gouverneur Arnold Heussen tot Choromandel, in dato 1 April 1650.Ceylon
1650Extract uijt het dagregister der stad Gale in dato 13 Maart 1650.Ceylon
1650Copie resolutie dato 26 Maert 1650 bij d'Ed. president Jacob van Kittensteijn ende den raat in Gale getrocken.Ceylon
1652Copie missiven [aen haer Eds. te Batavia] in datis 20 October [door den raedt te Gale], 2 [door Adriaen van der Meijde], 6 en 19 November [beide door den raedt te Gale] 1652.Ceylon
1655Copie missiven door gouverneur Adriaen vander Meijden en raad tot de stad Gale aen Joan Maetsuijker gouverneur generael en raden van India, in datis 14 Meij, 10 en 26 Junij 1655.Coromandel
1656Copie missiven aan d'Ed. heer gouverneur Laurens Pit door Jan Croon en raad tot Gale in datis 22 Meij en 3 Julij 1656.Coromandel
1656Copie missiven aan d'Ed. heer gouverneur Laurens Pit door Joan Croon en raad tot Gale in datis 14 en 22 September 1656.Coromandel
1656Copie missive door Jan Croone tot Gale aen Laurens Pith tot Cormandel in dato 16 Meij 1656.Coromandel
1656Copia missiven door Jan Croone van Gale aen Laurens Pit tot Cormandel in datis 20 en 22 Meij 1656.Coromandel
1656Originele missive door Jan Croone en Franchois Meese tot Gale aen de Ed. heer Joan Maetsuijker gouverneur generaal en d'Ed. heeren raden van India in dato 24 November 1656.Ceylon
1656Copie missiven door Jan Croon en raad tot Gale naer Batavia beide in dato 18 Augustij 1656.Ceylon
1657Copie missiven door den gouverneur Adriaen van der Meijde en raad tot Gale aen den boeckhouder Adriaen van der Marckt en aen den oppercoopman Reijnier Serooskercken in dato 21 November 1657.Ceylon
1657Copie missiven door den gouverneur Adriaen van der Meijde en raad tot Gale naer Batavia in datis 10 en 12 November en 6 December 1657.Ceylon
1657Copie daghregister gehouden opt galjoot 't Nagtglas van Gale over de Maldives naer Batavia van 6 tot 21 December 1657.Ceylon
1658Copie missive door Eduart Hauw en raad tot Gale naer Batavia in dato 8 Meij 1658.Ceylon
1658Copie missive door Eduart Hauw en raad tot Gale naer Batavia in dato 20 Junij 1658.Ceylon
1659Copije brieff door den coopman Eduard Hauw tot Gale ende raet dato 3 Junij anno 1659 aen den heer Joan Maetsuijcker gouverneur generael en d'heren raden van Indien geschreven.Ceylon
1659Copie missive door den heer admiraal Rijckloff van Goens in dato 16 April 1659 aen den oppercoopluijden tot Gale geschreven.Ceylon
1659Copie memorie voor den oppercoopman Isbrant Godtsken en den raet in Columbo door den heer admiraal Rijckloff van Goens op sijn vertreck na Gale achtergelaten in dato 22 Maert 1659.Ceylon
1659Copie resolutien door den heer admiraal Rijckloff van Goens en raet van 8 Februarij tot 3 Meij 1659 op Colombo en Gale getrocken.Ceylon
1659Copie verpachting der dorpen onder Gale sorteerende in dato 7 Maert 1659.Ceylon
1660Kort verhael van de gestalte der kerken en scholen van Gale ende die daer onder sorteeren door den eerwaerde Henricus Bongart, in dato 4 Februarij 1660.Ceylon
1660Copie missive van d'Ed. Rijckloff van Goens en d'Ed. Adriaen van der Meijden aen den gouverneur generael Joan Maetsuijcker ende raden van Indien uijt Gale geschreven den 27 April 1660.Ceylon
1660Copie missive van d'Ed. Rijckloff van Goens aen den gouverneur generael Joan Maetsuijcker ende raden van Indien uijt Gale geschreven den 27 April 1660.Ceylon
1660Copie missive van d'Ed. Rijckloff van Goens aen den gouverneur generael Joan Maetsuijcker ende raden van Indien uijt Gale geschreven den 3 Maij 1660.Ceylon
1660Copie missive van d'Ed. Rijckloff van Goens aen den gouverneur generael Joan Maetsuijcker ende raden van Indien uijt Gale geschreven den 5 Maij 1660.Ceylon
1660Copie missive van d'Ed. Rijckloff van Goens aen den gouverneur generael Joan Maetsuijcker ende raden van Indien uijt Gale geschreven den 19 Maij 1660.Ceylon
1660Copie missive van d'Ed. Rijckloff van Goens aen den gouverneur generael Joan Maetsuijcker ende raden van Indien uijt Gale geschreven den 15 Junij 1660.Ceylon
1660Copie missive van d'Ed. Rijckloff van Goens aen den gouverneur generael Joan Maetsuijcker ende raden van Indien uijt Gale geschreven den laetsten Julij 1660.Ceylon
1660Copie missive van d'Ed. Rijckloff van Goens aen den gouverneur generael Joan Maetsuijcker ende raden van Indien uijt Gale geschreven den 11 November 1660.Ceylon
1661Missive door den commandeur Adriaen Roothaes tot Gale aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 20 Meij 1661.Ceylon
1661Rapport door den commandeur Adriaen Roothaes gedaen aen haer Eds. tot Batavia wegens sijn verrigten voor Goas bare in dato Gale 19 Meij 1661.Ceylon
1661Missive door den heer gouverneur Adriaen van der Meijde in de stadt Gale aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 21 Meij 1661.Ceylon
1661Missive door den heer gouverneur Adriaen Roothaes tot Gale aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 3 November 1661.Ceylon
1662Copie missive van den Ed. Rijckloff van Goens en raet aen de heeren 17 geschreven tot Gale den 26 April 1662.Malabar
1662Examinatie en verclaringe ten versoeck van d'Ed. Rijckloff van Goens aenganende 't verongelucken van 't schip den Hercules mitsgaders resolutie al 't samen gepasseert in de stadt Gale dato 10 October 1662.Malabar
1662Originele missive van de Ed. Rijcklof van Goens en raet aen de heeren 17 geschreven tot Gale, den 26 April 1662.Ceylon
1662Copie authenticq missive van den genoemde Adriaen van der Meijden en den raat aen den gouverneur generael Joan Maetsuijcker en raden van Indien geschreven tot Gale den 16 Augusti 1662.Ceylon
1663Copie missive door den commandeur Adriaen Roothaas ende den raed tot Gale aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 11 Februarij 1663.Ceylon
1663Copije missive door d'heer Rijckloff van Goens uijt Gale aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 23 Meij 1663.Ceylon
1663Copie missive door den commandeur Adriaen Roothaes en ondercoopman Jacob Borchorst uijt Gale aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 5 Junij 1663.Ceylon
1663Copie missiven door d'heer Rijckloff van Goens en sijne raad uijt Colombo en Gale aen haer Eds. tot Batavia geschreven in datis [respectievelijk] 19 en 21 Junij 1663.Ceylon
1664Copie missive door den commandeur Adriaen Roothaes en den raet aen den gouverneur generael ende raden geschreven tot Gale den 4 Januarij 1664.Ceylon
1664Missive van den commandeur Roothaes en raat tot Gale aen den gouverneur generaal Joan Maetsuijcker en raden van India in dato 4 Januarij 1664.Ceylon
1664Missive van den commandeur Roothaes en raat tot Gale aen den gouverneur generaal Joan Maetsuijcker en raden van India in dato 28 Maart 1664.Ceylon
1664Missive van den commandeur Roothaes en raat tot Gale aen den gouverneur generaal Joan Maetsuijcker en raden van India in dato 23 April 1664.Ceylon
1664Missive van den gouverneur Hustaert en raet te Gale aen den gouverneur generaal Joan Maetsuijcker en raden van India in dato 26 Maij 1664.Ceylon
1664Missive van den commandeur Roothaes en raat tot Gale aen den gouverneur generaal Joan Maetsuijcker en raden van India in dato 29 Meij 1664.Ceylon
1664Missive van den commandeur Roothaes en raat tot Gale aen den gouverneur generaal Joan Maetsuijcker en raden van India in dato 4 Januarij 1664.Ceylon
1664Missive van den commandeur Roothaes en raat te Gale aen den gouverneur generaal Joan Maetsuijcker en raden van India in dato 18 Junij 1664.Ceylon
123...37
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in