Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
1735 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1735 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1612Originele missive door Hans Baron uijt Gale aen Heijndrick de Groen tot Poeleschettijpale, in dato 25 December 1612 [document zit in 1ste katern Coromandel].Ceylon
1612Originele missive door Hans Baron uijt Gale aen Heijndrick de Groen in Sensour, in dato 10 December 1612 [document zit in 1ste katern Coromandel].Ceylon
1641Copie missive uit Gale na Goa in dato 12 November 1641.Ceylon
1642Copie missive van Gale aan de gouverneur generaal en raden in dato 22 Meij 1642.Ceylon
1643Copie stucken nopende de ordre welcke de cappiteijnen Paulus Donck ende Jan van der Laen uijt Gale gegeven is ende haer bedrijf soo in Biligam als aen Acuiras, gedateerd 6, 9, 10 en 18 Meij 1643.Ceylon
1644Copie missive door den president Jan Thijssen uit Gale aen Arnoult Heussen geschreven in dato 18 Maert 1644.Ceylon
1644Copie missive van president Jan Thijssen uit Gale naer Batavia in dato 18 Maert 1644.Ceylon
1645Copie missive door Joan Thijssen tot Gale aen de Ed. heer gouverneur generael en raden van India tot Batavia in dato 26 Meij 1645.Ceylon
1645Copie missive door Joan Thijssen tot Gale aen de Ed. heer gouverneur generael en raden van India tot Batavia in dato 20 Augustij 1645.Ceylon
1645Copie missive van Thijssen uit Gale naer Batavia in dato 26 Meij 1645.Ceylon
1645Originele missive van Joan Thijssen uit Gale aen Arnold Heussen in dato 20 Maert 1645.Ceylon
1645Copie missive van Laurens d'Marschalcq uit Baticaloa aen den gouverneur Jan Thijssen in Gale in dato 18 Februarij 1645.Ceylon
1645Copie missive van Joan Thijssen uit Gale naer Batavia in dato 24 April 1645.Ceylon
1645Copie missive van den coopman Laurens de Marschale uijt Batecaloa aen gouverneur Joan Thijsz. tot Gale in dato 9 April 1645.Ceylon
1645Copie missive van gouverneur Johan Thijssen uijt Gale aen den gouverneur generael ende raden van India in dato 11 Maert 1645.Ceylon
1645Copie missive van gouverneur Johan Thijssen uijt Gale aen den gouverneur generael ende raden van India in dato 26 Meij 1645.Ceylon
1646Extract uijt het resolutieboec der stad Gale, ongedateerd.Ceylon
1646Copie missive int Portugees ende desselfs translaet van den Vicereij Dom Philippo Mascarenhas in dato 17 September 1646 uijt Goa, mitsgaders antwoort [door Joan Maetsuijcker tot Gale] int Latijn in dato 4 November 1646.Ceylon
1647Copie translaet Portugese missive van den coninck Raijasinga in datis 12 Julij ende 29 Augustij 1647 [aen den raad tot Gale].Ceylon
1647Copie missiven [door den raad tot Gale] aen den coninck Raijasinga van 11 ende 12 Augustij ende 10 September 1647.Ceylon
1647Copie missiven door den coopman Laurens de Maerschalk uijt Candia aen den gouverneur Johan Maetsuijker tot Gale in datis 24 September ende 10 October 1647.Ceylon
1648Copie missiven [van Joan Maetsuijcker respectievelijck uijt de stadt Gale en uijt Billigam] in datis 31 October en 22 November 1648.Ceylon
1650Copie missive door Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den keijzer Raija Singa, in datis 1 April 1650.Ceylon
1650Copie missive aen den dessave Marcus Cassel door Jacob Kittensteijn tot Gale met antwoort, in dato Maert 1650.Ceylon
1650Copie missiven door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den commissaris Pieter Kieft in Candia, in datis 1 en 25 April 1650.Ceylon
1650Copie missive door president Jacob van Kittensteijn aen den keijzer Raija Singa, Gale den 25 April 1650.Ceylon
1650Copie missive door Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den commissaris Pieter Kieft in Candia, in datis 25 April 1650.Ceylon
1650Copie acte van monseigneur Daniël de Moter saliger op den predicant Antonius Lentius verleent, 13 Februarij anno 1650 tot Gale.Ceylon
1650Copie translaet missive door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen het opperhooft van Cailpatnam, in dato 29 April 1650.Ceylon
1650Copie missiven door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den commissaris Pieter Kieft in Candia, in datis 1 en 25 April 1650.Ceylon
1650Copie missiven door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen den keijzer Raija Singa, in datis 1 en 25 April 1650.Ceylon
1650Copie missive door president Jacob van Kittensteijn uit Gale aen gouverneur Arnold Heussen tot Choromandel, in dato 1 Meij 1650.Ceylon
1650Copie resolutie genomen door president Jacob van Kittensteijn en raad tot Gale, in dato 26 Maert 1650.Ceylon
1650Extract uijt het daghregister der stadt Gale op 13 Maert 1650.Ceylon
1650Copie missive aen den oppercoopman Adriaen van de Meijde van Negombo door president Jacob Kittensteijn tot Gale, in dato 7 en 28 Maert anno 1650.Ceylon
1650Copie missive door president Jacob van Kittensteijn tot Gale aen gouverneur Arnold Heussen tot Choromandel, in dato 1 April 1650.Ceylon
1650Extract uijt het dagregister der stad Gale in dato 13 Maart 1650.Ceylon
1650Copie resolutie dato 26 Maert 1650 bij d'Ed. president Jacob van Kittensteijn ende den raat in Gale getrocken.Ceylon
1652Copie missiven [aen haer Eds. te Batavia] in datis 20 October [door den raedt te Gale], 2 [door Adriaen van der Meijde], 6 en 19 November [beide door den raedt te Gale] 1652.Ceylon
1656Originele missive door Jan Croone en Franchois Meese tot Gale aen de Ed. heer Joan Maetsuijker gouverneur generaal en d'Ed. heeren raden van India in dato 24 November 1656.Ceylon
1656Copie missiven door Jan Croon en raad tot Gale naer Batavia beide in dato 18 Augustij 1656.Ceylon
1657Copie missiven door den gouverneur Adriaen van der Meijde en raad tot Gale aen den boeckhouder Adriaen van der Marckt en aen den oppercoopman Reijnier Serooskercken in dato 21 November 1657.Ceylon
1657Copie missiven door den gouverneur Adriaen van der Meijde en raad tot Gale naer Batavia in datis 10 en 12 November en 6 December 1657.Ceylon
1657Copie daghregister gehouden opt galjoot 't Nagtglas van Gale over de Maldives naer Batavia van 6 tot 21 December 1657.Ceylon
1658Copie missive door Eduart Hauw en raad tot Gale naer Batavia in dato 8 Meij 1658.Ceylon
1658Copie missive door Eduart Hauw en raad tot Gale naer Batavia in dato 20 Junij 1658.Ceylon
1659Copije brieff door den coopman Eduard Hauw tot Gale ende raet dato 3 Junij anno 1659 aen den heer Joan Maetsuijcker gouverneur generael en d'heren raden van Indien geschreven.Ceylon
1659Copie missive door den heer admiraal Rijckloff van Goens in dato 16 April 1659 aen den oppercoopluijden tot Gale geschreven.Ceylon
1659Copie memorie voor den oppercoopman Isbrant Godtsken en den raet in Columbo door den heer admiraal Rijckloff van Goens op sijn vertreck na Gale achtergelaten in dato 22 Maert 1659.Ceylon
1659Copie resolutien door den heer admiraal Rijckloff van Goens en raet van 8 Februarij tot 3 Meij 1659 op Colombo en Gale getrocken.Ceylon
vorige
12...35
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in