Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
VOC Overgekomen brieven en papieren uit Indië aan de Heren XVII 1614 - 1794

VOC: overgekomen brieven en papieren

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
170132 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170132 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
Afrika, plaatsen in -Register van eenige papieren.1662
Afrika, plaatsen in -Originele missive van Bartel Roosendael in het jacht Overveen omtrent de Canarische Eilanden in dato 10 Februarij 1661.1661
Afrika, plaatsen in -Originele missive van David Coninck en Dirck Heijnck in het schip het Wapen van Hollandt seijlende op sij van Canarise Eijlande in dato 10 Maert 1661.1661
Afrika, plaatsen in -Originele missive van Melchers in het fluijtschip de Vogelsangh ter reede van Caep de Verde in dato 20 Januarij 1661.1661
Afrika, plaatsen in -Originele missive van C. Uijttenbogaert in het schip de Rijzende Zon liggende op de ree in de Sierleous aen de heeren bewinthebberen ter camer Amsterdam in dato 2 Junij 1661.1661
Afrika, plaatsen in -Originele missive van Fijaert Meijndertsz. Backer aen Cabo Verde aen de heren bewinthebberen ter camer Amsterdam geschreven in dato 17 Augustij 1661.1661
Afrika, plaatsen in -Diverse missiven door Gerard Reijnst ende Steven van de Haghen aen d'Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam, geschreven uijt Cabo de Lopo Gonsalves, in datis Januarij en Februarij 1614.1614
Afrika, plaatsen in -Originele missive door Gerard Reijnst ende sijnen raedt geschreven op 't reede voor de Cabo de Lopo Gonsalves in dato 24 Januarij 1614 [aen d'Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam].1614
Afrika, plaatsen in -Originele missive door Cornelis Dedel aen d'Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam geschreven voor de Cabo de Lopo Gonsalves, in dato 2 Februarij 1614.1614
Afrika, plaatsen in -Originele missive door Harman van Speult geschreven voor Cabo de Lopo Gonsalves aen d'Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam in dato 24 Januarij 1614.1614
Afrika, plaatsen in -Copie en originele missiven van Willem Janszoon aen de camer Amsterdam in datis 28 Maert 1618 (reede van Cabo Verde) en 6 October 1618 (te Bantam).1618
Afrika, plaatsen in -Originele missive van Laurens Hermansz. voor Cabo de Lopo Gonsalves aen de camer Amsterdam in dato 11 September 1619.1619
Afrika, plaatsen in -Copie en originele missiven van Adriaen Willemszen uijt den Witten Beer aen de camer Amsterdam in datis 28 Augustus 1619 (Lopo Gonsalves) en 29 Januarij 1620 (Poeloe Pandjang).1620,1619
Afrika, plaatsen in -Originele missive van Jan Pietersz. Coen uijt het schip Mauritius voor Sint Helena aen de camer Amsterdam, in dato 20 Junij 1623.1623
Afrika, plaatsen in -Originele missive van Gerrit Frederick Druijff onder Sint Helena aen de camer Amsterdam, in 't schip Mauritius adij 15 Junij 1623.1623
Afrika, plaatsen in -Origineele missive van Gille Mibais, Dijrck Hartooch, ende Joannes Steijns van de Cabo de Lopo Gonsalves aen de camer Amsterdam in 't schip de Eendracht den 11 Junij 1616.1616
Afrika, plaatsen in -Originele missive van Pieter de Carpentier uijt Annabon aen de camer Amsterdam in dato 26 Junij 1616.1616
Afrika, plaatsen in -Copie en Portugese text door Van der Stringhe aen den gouverneur van 't eijlant de Principe wegens het verzoek tot Annabon ververschinge te mogen nemen, 11 Augustij 1615.1615
Afrika, plaatsen in -Origineele missive van Nicolaes Casembroott op de reede van Cabo de Lopo Gonsalves aen de camer Amsterdam in dato 20 September 1615.1615
Afrika, plaatsen in -Copia missiven van Van der Stringhe ende sijnen raet aen den gouverneur van 't eijlant de Principe ende d'antwoorde midtsgaders copie eener certificatie om tot Annabon ververschinge te nemen, gedateerd 24 Julij en 11 Augustij 1615.1615
Afrika, plaatsen in -Originele missiven van Martin vander Stringhe voor Cabo de Lopo Gonsalves aen de camer Amsterdam in datis 17 en 19 September 1615.1615
Afrika, plaatsen in -Copia van eenige missiven van de gouverneurs van Annobon ende Ilha do Principe aan [onbekend], gedateerd 5 Augustus en 22 October 1614.1614
Afrika, plaatsen in -Originele missive van den raad extraordinair Jan Greeve aan de vergadering van zeventienen in dato Sint Helena, 22 Februarij 1793.1793
AmbonMissive door den gouverneur Dirck de Haes en raed aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 25 April 1689 [met voorafgaand een ongefolieerd register gedateerd 9 October 1689].1689
AmbonRegister der papieren [gedateerd 15 Maij 1689].1689
AmbonMissive door den extraordinaris raed en gouverneur Dirck de Haes en raed geschreven aen haer Eds. tot Batavia in dato 12 Maij 1689.1689
AmbonTranslaat missive door den coninck van Bouton aen de regieringe tot Amboina geschreven.1689
AmbonCopia missive door de regeringe van Amboina aen den coningh van Bouton geschreven in dato 12 Maij 1689.1689
AmbonRegister der Ambonse negotieboecken van anno 1688.1688
AmbonTwee registers der Ambonse soldijboecken van anno 1688-1689.1689,1688
AmbonMissive door d'Ed. Hendrick Krudop en raed aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 24 Maij 1689.1689
AmbonMissive door d'Ed. Hendrick Krudop en raed aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 20 Augustus 1689.1689
AmbonMemorie voor den vaendrich Paulus de Brevingh op de toght nae Kleen Ceram.1689
AmbonRegister der papieren, gedateerd 20 September 1689.1689
AmbonMissive door den commissaris Dirck de Haes en raed aen haer Eds. tot Batavia in dato 20 September 1689.1689
AmbonBeschrijvinge aller zielen, dathijs, correcorres en nagelbomen in de provincien van Amboina met de resorte van dien in den jaere 1689 bevonden.1689
AmbonRendement van koopmanschappen bestaande uijt verscheijde soorten van kleden, lijwaten, manufacturen sedert ultimo Februarij 1689 tot primo Maert 1690.1690,1689
AmbonRendement van koopmanschappen bestaande uijt verscheijde soorten van kleden, lijwaten, manufacturen voor het comptoir Haroeko sedert ultimo Februarij 1689 tot primo Maert 1690.1690,1689
AmbonRendement van koopmanschappen bestaande uijt verscheijde soorten van kleden, lijwaten, manufacturen voor het comptoir Larique sedert ultimo Februarij 1689 tot primo Maert 1690.1690,1689
AmbonRendement van koopmanschappen bestaande uijt verscheijde soorten van kleden, lijwaten, manufacturen voor het comptoir Honimoa sedert ultimo Februarij 1689 tot primo Maert 1690.1690,1689
AmbonRendement van koopmanschappen bestaande uijt verscheijde soorten van kleden, lijwaten, manufacturen voor het comptoir Hitoe sedert ultimo Februarij 1689 tot primo Maert 1690.1690,1689
AmbonRendement van koopmanschappen bestaande uijt verscheijde soorten van kleden, lijwaten, manufacturen voor het comptoir Bouro sedert ultimo Februarij 1689 tot primo Maert 1690.1690,1689
AmbonBeschrijvinge der zielen en nagelbomen van 't jaar 1690.1690
AmbonReeckeningh van ongelden wegens het hermaecken vant ontlate buskruijt in Amboina.1690
AmbonBeschrijvinge der zielen en nagelboomen van 't jaar 1691.1691
AmbonTwee registers der papieren.1691
AmbonCopie missive door den gouverneur Nicolaes Schagen en den raet tot Amboina aen den gouverneur generael en raden van Indien geschreven gedateert 22 Maij 1691.1691
AmbonRegister der papieren.1691
AmbonMissive door den oudt gouverneur en commissaris Dirck de Haas en den raed tot Amboina aen den gouverneur generael en raden geschreven in dato 14 Maij 1691.1691
AmbonInstructie door den gouverneur De Haas voor sijn vervanger den gouverneur Schagen en den raed in Amboina opgestelt in dato 14 Maij 1691.1691
vorige
12...3403
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in