Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verantwoording

Deze index is gebaseerd op gegevens uit de immigratieregisters die berusten in de Surinaamse overheids-archieven. Hieronder volgt een korte beschrijving van de bronnen gevolgd door een schets van de data-invoer.

Chinese immigratieregisters

Voor deze database werden de volgende registers gebruikt:  

 1. China 1864-1871 no. C1-C966 
  In dit register komen de namen voor van contractarbeiders uit China die de nummers hebben van C1 t/m C966. Het betreft hier immigranten die in de periode 1858-1871 zijn aangekomen uit Hongkong en Macao.
 2. China 1864/1871 no. C967-C1080   
  Dit register is een vervolg van bovengenoemd register en bevat de nummers C967-C1080.
 3. Register China 1880 
  In dit register komen de namen voor van contractarbeiders die in 1872-1874 zijn aangevoerd uit Java. Het gaat om 21 immigranten in 1872, 81 in 1873 en 13 in 1874.
 4. Register Barbados en China 1879 no. 386D 
  In dit register, met als officiële naam Register van aangebrachte vrije arbeiders, opgemaakt naar aanleiding der gouvernementsresolutie dd. 23 december 1863 no.1, komen de namen voor van vrije immigranten uit de periode 1863-1871. Tevens komen in het register de namen voor van 58 arbeiders afkomstig uit Brits Guyana in de periode 1865-1868, en tewerkgesteld in Nickerie. Tot slot is achterin deze band een duplicaat-register geplakt van contractarbeiders van voor 1871, waarvan het origineel blijkbaar verloren is gegaan. Het overgebleven deel bevat de contractnummers C1513 t/m C1879.
 5. Immigranten uit Brits West-Indië A t/m V 1872-1892
  In dit register komt een aantal van 42 immigranten voor uit 1872, en 60 immigranten uit 1873.

In de immigratieregisters voor de Chinese contractanten, waarop deze database betrekking heeft, werden tal van gegevens opgenomen. Verreweg de meeste rubrieken zijn als aparte velden in de database opgenomen. U kunt van de velden in de database een nadere achtergrondinformatie.

U kunt in de database zoeken op persoonsnaam, op contractnummer, op scheepsnaam, op plaats van herkomst en op termen voorkomende in het zogenaamde memoveld. Houdt u er bij het zoeken op persoonsnaam rekening mee dat soms op verschillende schrijfwijzen van de naam gezocht kan worden.

Niet alle immigratieregisters zijn bewaard gebleven. Enkele registers zijn vanwege de slechte omstandigheden waarin archiefmateriaal in Suriname werd en wordt bewaard, verloren gegaan. Ook zijn sommige delen zo beschadigd dat niet alle gegevens meer leesbaar zijn. Deze lacunes zijn zoveel mogelijk opgevuld met gegevens uit de naamklappers, die destijds door de ambtenaren van de burgerlijke stand vervaardigd zijn. Van de 2630 Chinese contractarbeiders die in de periode 1853-1874 in Suriname arriveerden zijn de gegevens van 2017 Chinezen in deze database opgenomen.

De originele immigratieregisters en klappers zijn in te zien bij het Centraal Bureau Burgerregistratie (CBB) in Suriname van maandag t/m vrijdag 7.30-13.00 op het adres Coppenamestraat 170, Paramaribo, tel. 490340/499239.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in