Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

Deze index bevat persoons- en gezinsgegevens van Chinese immigranten en hun nakomelingen, die in de periode 1853-1873 als contractarbeider naar Suriname vertrokken om daar op de plantages te werken.

Wat staat er in de index?

VeldBetekenis
ContractcodeHet contractnummer in het register. Zie voor de voorkomende contractcodes de verantwoording.
MonsternummerHet nummer dat de emigrant had op de monsterrol van het schip. Het monsterrolnummer verschilt van dat van het immigratieregister omdat de immigranten niet in dezelfde volgorde in Suriname werden geregistreerd als zij waren vertrokken uit China.
FamilienaamDe naam die de immigrant in het register heeft. In werkelijkheid is deze een combinatie van de voornaam en familienaam.
VadersnaamBij sommige immigranten voor 1872 en bij alle migranten vanaf 1872 is de naam van de vader vermeld.
AankomstjaarHet jaar waarin de immigrant in Suriname is aangekomen.
FamilierelatieGegevens van familieleden waarmee betrokkene naar Suriname is gekomen.
FamiliegegevensFamiliegegevens na aankomst in Suriname, bijvoorbeeld gegevens over huwelijken, kinderen enz.
GeboortelandBij de meeste personen is dit China. Sommige immigranten zijn echter elders geboren, zoals Brits Guyana.
LengteDe lichaamslengte werd tot in centimeters aangegeven. Bij de immigranten die in 1872 of later zijn gekomen is dit gegeven consequent vermeld. Bij anderen in zeer zeldzame gevallen.
KleurDe huidskleur.
HerkenningstekensLichaamstekens zoals littekens, wratten, moedervlekken enz. of andere lichamelijk bijzonderheden van de immigrant. Net als bij kleur en lengte worden deze gegevens aangetroffen vanaf 1872.
GeslachtMan of vrouw.
Leeftijd jarenDe leeftijd in jaren bij aankomst.
Leeftijd maandenDe leeftijd in maanden van zuigelingen en peuters bij aankomst.
BeroepHierbij werd bij iedereen veld- en fabrieksarbeider vermeld.
GodsdienstBij de meeste immigranten werd hier niets vermeld. Bij sommigen werd confucianisme opgegeven.
Plaats van herkomstDe laatste woonplaats.
AfreisplaatsDe plaats van vertrekhaven vermeld.
Datum afreisDe datum waarop de immigrant is afgereisd.
WervingsinstantieVoor wie werd de immigrant aangetrokken.
Datum aankomstDatum van aankomst in Suriname.
AankomstplaatsDe plaats van aankomst in Suriname. In de meeste gevallen is het Paramaribo, maar immigranten die uit Brits Guyana de grensrivier overstaken kwamen in Nickerie aan.
SchipHier is de naam van het schip vermeld waarmee de immigrant aankwam. In gevallen waar de immigrant via Nederland reisde zijn twee schepen vermeld, n.l. het een dat via Indonesië naar Nederland ging, en het andere dat via Nederland naar Suriname ging.
PlanterHier is de naam vermeld van de eigenaar of de directeur van de plantage. Soms is de naam van een agent vermeld.
Begin contractDe datum van het begin van het (eerste) contract van de immigrant.
Einde contractDe datum van het einde van het (eerste) contract van de immigrant. De duur van de contracten varieerde tussen de drie en vijf jaar.
HercontractenDe data van volgende contracten. De duur van de hercontracten varieerde tussen de zes maanden en vijf jaar.
PlantageDe naam van de plantage waar de contractant te werk werd gesteld.
Datum cvoHet gaat hier om de datum waarop de immigrant zijn certificaat van ontslag heeft ontvangen, waarmee hij uit loondienst trad.
Datum premie ontvangstDit betreft de datum waarop de immigrant eventueel een premie heeft ontvangen voor zijn werk. In de meeste gevallen ging het om een bedrag van 150 gulden (60 dollars).
VerblijfstatusDit betreft de voorwaarden van het contract waarnaar in de immigratieregisters wordt verwezen.
Datum terugkeerDe datum waarop de immigrant uit Suriname vertrok.
Datum overlijdenOverlijdensdatum van de immigrant. Wanneer in dit veld niets vermeld staat betekent dit dat de immigrant pas is overleden toen het register niet meer bijgehouden werd.
GrondsituatieBij de Chinezen is, in tegenstelling tot de Brits-Indiërs en Javanen, bijna niets vermeld over het in huur of eigendom verkrijgen van een stuk grond.
Vrije arbeiderHet nummer  dat de immigrant kreeg indien die na afloop van het contract als vrije arbeider bleef werken. Hij werd dan ingeboekt in het register van vrije arbeiders. In het register van vrije arbeiders staan ook de gegevens van immigranten die uit andere landen van het Caribisch gebied zijn gekomen, en wel in de periode vanaf de afschaffing van de slavernij in 1863.
DistrictDe naam van het district waar de immigrant tewerk gesteld werd.
InfoAlle gegevens die niet in een van de andere velden zijn opgenomen, zoals contractvoorwaarden, hercontracten, aantal verzuimdagen, desertie, ontslag en overplaatsing.

Zie ook de lijst met afkortingen voor een uitleg van gebruikte afkortingen.

Raadplegen van de immigratielijsten

De originele immigratieregisters (die zich helaas in slechte staat bevinden) zijn in te zien bij het Centraal Bureau Burgerregistratie (CBB) in Suriname van maandag t/m vrijdag 7.30 - 13.00 uur op het adres Coppenamestraat 170, Paramaribo, tel. 490340/499239.

Verder Onderzoek

Over immigratie van contractarbeiders zijn behalve de immigratieregisters nog tal van bronnen aanwezig in Surinaamse en andere archieven. Zie de lijst met andere archieven voor de belangrijkste archieven over dit onderwerp.

In Suriname is veel materiaal aanwezig in het Staatsarchief. Deze instelling beheert het archief van het vroegere Immigratiedepartement (met uitzondering van de immigratieregisters en de klappers, deze bevinden zich bij het Centraal Bureau Bevolkingsregistratie).

Naast correspondentie tussen de functionarissen en instanties die iets met immigratie te maken hadden (agent-generaal, districtscommissarissen, gouverneur) vindt men daar ook het archief van het Hof van Justitie. Tevens is er correspondentie aanwezig van de immigratie-agent en de emigratie-agent in de plaatsen waarvandaan de immigranten scheep gingen (zoals Calcutta, Batavia, Hong Kong etc.).

Archiefmateriaal over immigranten vindt men ook in het archief van het Rooms-Katholiek Bisdom van Suriname en in het archief van de Evangelische Broedergemeente.

In Groot-Brittannïe bevinden zich in het Public Record Office te Londen archieven met betrekking tot het Colonial Office en het India Office. Deze archieven zijn vooral van belang voor de immigratie vanuit Brits-Indië en vanuit de Britse West-Indische koloniën naar Suriname.

In Nederland is veel waardevol materiaal aanwezig in het Nationaal Archief te Den Haag, onder andere het archief van het ministerie van Koloniën en het archief van de Volkstelling Suriname 1921, die beide een aanvulling kunnen vormen op de gegevens aangetroffen in de database.

Niets gevonden?

Houd er rekening mee dat niet van alle immigranten gegevens in de databases voorkomen en dat van sommige immigranten of hun nakomelingen bepaalde gegevens ontbreken. Dat sommige personen niet voorkomen kan zijn omdat ze niet rechtstreeks naar Suriname zijn gegaan maar bijvoorbeeld via Brits-Guyana. Ook zijn sommige immigratieregisters helaas verloren gegaan. Andere registers zijn beschadigd, zodat gegevens ontbreken of onleesbaar zijn geworden.

Tenslotte kan het voorkomen dat bepaalde individuele gegevens in de databases niet kloppen. Hoewel de data-invoer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft plaatsgevonden, valt niet uit te sluiten dat soms gegevens niet goed zijn gelezen of onjuist zijn ingevoerd. Aanvullingen of verbeteringen zijn dan ook van harte welkom. Deze kunt u per e-mail doorgeven aan Amrit Consultancy in Den Haag. Geeft u dan wel aan om welke database het gaat en vermeldt alstublieft zo duidelijk mogelijk wat er naar uw mening niet klopt. Verbeteringen en aanvullingen kunnen niet afzonderlijk worden aangebracht. Alle nieuwe gegevens zullen per database op een nader tijdstip in één keer worden doorgevoerd.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in