Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Colofon

Jaar vervaardiging: 
1999
Accountability: 

Deze database is een initiatief van Amrit consultancy in Den Haag in samenwerking met het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) te Paramaribo. Het Nationaal Archief heeft de publicatie op internet verzorgd.

Project Historische Database Suriname

De website 'Arbeid op Contract' maakte deel uit van de Historische Database Suriname (HDS). Het idee van de HDS was ontwikkeld door Amrit consultancy in Den Haag en het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) in Paramaribo, in samenwerking met het Nationaal Archief.

Het project HDS was een open samenwerkingsverband waaraan diverse organisaties en personen konden meewerken. Voorwaarde voor medewerking was dat men historische persoons- en familiegegevens van de Surinaamse bevolking in digitale vorm voor publicatie op internet beschikbaar stelde.

De website 'Arbeid op Contract' was tot stand gekomen dankzij de inzet van zowel instellingen als particulieren. In het onderdeel 'achtergrondinformatie' van de desbetreffende database treft u de namen aan van de personen en instellingen die hebben meegewerkt.

Wat was de functie van de databases?

Voor genealogen die onderzoek doen naar ‘Nederlandse’ voorouders zijn veel historische bronnen beschikbaar, vaak binnen handbereik. Bij lokale archiefinstellingen zijn goed bewaard gebleven, en goed toegankelijke burgerlijke stand gegevens kosteloos te raadplegen. Dit geldt echter niet voor genealogen die onderzoek willen verrichten naar voorouders die uit Suriname stammen.

In de eerste plaats had de onderzoeker naar Surinaamse voorouders te kampen met een grote achterstand. Veel genealogische informatie was niet in Nederland, maar uitsluitend in Suriname voorhanden. Naast deze afstand vormde ook de toegankelijkheid van deze archieven een obstakel. De Surinaamse archieven verkeerden in een slechte fysieke staat en waren nauwelijks toegankelijk gemaakt. Voor zover informatie over Surinaamse voorouders wel in Nederland (voornamelijk in het Nationaal Archief) aanwezig was, waren deze gegevens vaak verborgen in archiefbestanden die met een heel ander doel waren aangelegd dan registratie van persoonsgegevens. Voor onderzoek naar Surinaamse voorouders moest men dan ook een ervaren historisch onderzoeker zijn. Met het digitaliseren van deze bronnen, en publicatie hiervan op internet, werden de belemmeringen van afstand en toegankelijkheid grotendeels weggenomen.

In de tweede plaats was de onderzoeker naar Surinaamse voorouders vaak niet alleen op zoek naar informatie over voorouders als vrijetijdsbesteding, maar ook omdat deze gegevens informatie verschafften over de culturele identiteit. Wie geïnteresseerd was in culturele en etnische herkomst, was hoofdzakelijk aangewezen op archiefbronnen. Deze dienden dan ook zoveel mogelijk voor een ieder ter beschikking worden gesteld.

In de derde plaats kunnen de databases van het Project Historische Database Suriname worden gezien als middel om historische informatie te behouden. Informatie, afkomstig uit Surinaamse archiefbronnen blijft digitaal bewaard, ook al is de oorspronkelijke papieren bron inmiddels vergaan. Tevens voorkomt digitalisering dat voor het opzoeken van gegevens telkens de oorspronkelijke bronnen moeten worden geraadpleegd, waardoor de fysieke staat zou verslechteren.

In de vierde plaats ontsloten de databases bronnen voor wetenschappers die de Surinaamse geschiedenis wilden bestuderen. Met behulp van de databases konden statistische analyses worden uitgevoerd, die een schat aan historisch informatie konden verschaffen.

Ontstaan Database

De makers van de database brengen hun bijzondere dank uit naar de minister van Binnenlandse Zaken van Suriname, Sonny Kertowidjojo, die het mogelijk heeft gemaakt dat de projectleiding over het archiefmateriaal kon beschikken.

Daarnaast bedanken zij de directie en het personeel van het Centraal Bureau Bevolkingsregistratie (CBB), met name de heer B. Ganpatsing.

Alan Chin A Fat, de systeembeheerder van het IMWO, verdient een bijzondere dank, omdat hij elk moment van de dag klaar stond om computerproblemen bij de data-invoer op te lossen. Hij heeft de projectleiding in Suriname onschatbare diensten bewezen door meer dan zijn plicht te doen.

Tevens willen zij de studenten bedanken die bereid waren mee te werken aan de data-invoer. Zonder hun werk zou er geen database zijn. Aan de data-invoer hebben de volgende studenten meegewerkt: Reema Akloe, Berryl Eillioth, Ilva Freeman, Luanda Landveld, Dirk Manickchand, Bianca Overeem, Ramdas, G., Nirandjani Ramdas, Eurita Tjan A Way en Nita Toekoen. Helen Stomp, Ypsila Moestro en Judith Altenberg, allen stafleden van IMWO hebben hun aandeel in het succes van het project.

De medefinancieringsorganisatie Cordaid in Nederland heeft een belangrijk deel van het budget voor het project voor haar rekening genomen. Zonder haar medewerking was het project niet van de grond gekomen.

De directeur van het IMWO, de heer Edgar Akrum, willen we bedanken voor het vertrouwen dat hij heeft gesteld in dit project en de ondersteuning die hij bij alle stadia heeft gegeven om het tot een succes te maken.

In Nederland heeft Sitla Bonoo van Amrit Consultancy voor de algemene ondersteuning gezorgd.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in