Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
488 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 488 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
WonokarijoTronokarioPandjang19-05-1901
WongsowinadiTroenosetikoGrabag13-07-1898
WongsosetikoSlamet n.a.k.Magelang18-05-1903
WongsosetikoGrioselikoKramat18-05-1903
WongsoredjoKromowidjojoMagelang18-05-1903
WongsohardjoKarimoenLoear15-07-1922
WongsodikromoSingoleksonoDjambon15-06-1898
WongsodikromoWongsotaroenoPandjang19-05-1901
WongsodikromoonbekendKembanganredjo18-05-1903
WongsodikromoKasminBintaroo23-05-1905
WirosemitoWongsowidjojoMagelang20-05-1902
WirosemitoSakiman n.a.kKalidjoso15-08-1903
WiroredjoSlametBlokengan17-07-1907
WirjakSadimanTenap01-03-1920
WarsaAmat NganomTjandisari15-07-1922
WardieMorodjojoSambongredjo18-05-1903
WandiWandiKrentjing01-03-1920
WagioKlowoSamboengredjo18-05-1903
WagimanWagimanWalet04-02-1920
WagijoSodipoRedjowinangoen06-07-1901
TowikromoonbekendDjoerang ombo18-05-1903
TonawiMatjonawiPandjang13-07-1901
TohirTohirPringsoerat04-02-1920
ToeroetToeroetPermintan12-04-1926
ToempoekToempoekSorojoedan19-08-1919
ToeminKromodronoBaloe18-05-1903
ToekiminToekiminMirikerep27-07-1925
ToekiminToekiminGedjoeran06-06-1927
ToekidjoToekidjoDadapwangi04-06-1907
ToegiminToegiminDonorodjo26-04-1920
TodikromoSidikPasaranjar05-11-1919
TjokropawiroSarimanTjatjaban19-05-1901
TjokropawiroSemoSalam17-07-1907
TjitrowidjojoKasimanSorojoedan19-08-1919
TjitrotaroenoKarjonoBanjoeoerip24-11-1916
TjarmoenKarinoBaloe18-05-1903
TirtodronoKasandikromoPandjang20-05-1902
TelesonoDoor (n.a.k.)Kebangawedjo18-08-1903
TamijisSikinSorogeang24-11-1916
SowidjojoTowiroenoSamboengredjo18-05-1903
SoredjoKasdiPandejan15-05-1907
SomoredjoSodjojoPandjang19-05-1901
SomokarsoMookmoendoet13-06-1908
SokromoKertodronoPandjang13-07-1901
SokarioRonosentikoonbekend13-07-1901
SoetoardjoPandjang07-06-1901
SoetedjoSoetedjoSeniplon19-08-1919
SoetardjoSoetardjoNgoepasan24-09-1928
SoerosentonoSokromoGendong19-05-1901
SoeropawiroSlamettamperkoelon23-12-1919
vorige
12...10
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in