Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
8580 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 8580 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,onbekend09-11-1939
WongsosemitoDinohBangkalan01-03-1920
WongsoredjoNgadijemKrojo04-02-1920
WongsonadiNgampilan27-07-1930
WongsodirijoBok Laitoen LaitoenBotin01-03-1920
WirodimedjoKaminahKlewer14-04-1908
WirantaAsminMargahajoe02-08-1923
WilhelminaDjosemitoPetoong29-06-1901
WidjiWidjiPerak15-10-1918
WelasPanaroesan30-03-1929
WelasKertopawiroTemangoeng02-08-1900
WelasMargosono05-11-1919
WatijahWonokromo12-04-1926
Wasirahonbekend26-07-1931
Wasijemonbekend22-12-1919
WartiniBrengkol12-04-1926
WartiPoeloetan20-10-1924
WarniPogoeng12-04-1926
WarisSampih20-08-1924
WangsadiranaKasimKalidjoerang30-03-1929
WakidahTawangredjo20-08-1900
WainahDonan22-08-1928
Wagirahonbekend09-11-1939
WagirahSenobojo27-07-1930
WagirahKrandong26-07-1931
Wagirahtjileng04-02-1920
WaginemPandjen15-06-1998
WaginemAmatnoekinWatoedjambool25-05-1901
WaginemTojosemitoGamplong27-07-1930
WaginemSleman27-07-1930
WaginemKasansoepingiSokoharojo27-07-1930
WaginemToeloenggang26-07-1931
WaginemDjaplaksari26-07-1931
WaginemNaroem05-11-1919
WaginahPitoeroehlor09-06-1900
Waginahonbekend09-11-1939
WagijoWagijoSeroet12-04-1926
WagijemWongsosemitoSAMBEN TOELOESAN27-07-1930
TompoTompoBolo25-04-1920
Tomblokonbekend09-11-1939
ToerjaniKramat30-06-1928
ToeratToeratTempel12-05-1926
ToeponKembingan01-03-1920
ToeniTjokrodipoWingkosangroham07-06-1901
ToenemBende27-07-1925
Toenemonbekend09-11-1939
ToempoekKarangajar26-07-1931
ToempiSingosaren26-07-1931
ToemirahToemirahDjenangan15-10-1918
ToemirahTjindoro15-12-1921
vorige
12...172
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in