Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
200 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 200 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
WongsowidjojoNawijoWedi24-11-1916
WongsoredjoSatiminWedi01-08-1919
WongsopawiroDjoemonoNgadiredjo01-03-1920
WongsodimedjoNasimBOELODAN20-10-1924
WongsodikromoSarimanMlindjon09-05-1912
WongsodikromoPawiroKlaten15-07-1922
WirodinomoDalimanTjetok01-03-1920
WirjosentonoSoegioBekoe04-06-1907
WirjodimedjoSamadiWoedal28-03-1919
WarioWarioDlanggoe17-07-1907
WardjiminWardjiminBandoengan22-02-1917
WakimanWakimanBajat01-03-1920
WakidjoWakidjoSrago04-02-1920
Wakidinonbekend09-11-1939
WagimanWagimanDjatirogo15-08-1927
WagimanWagimanBlateran07-05-1928
WagimanWagimanBoegel21-06-1918
TroenowingoenDalijoToendjoengan04-02-1920
TopoGiminNgoepit27-07-1925
ToerootToerootPedan17-05-1913
ToekoelKarang anom26-04-1920
ToekimanPeren19-08-1919
Toekijoonbekend20-08-1924
ToegimanToegimanKedjilang06-06-1927
ToegimanToegimanBondjokan22-05-1929
ToegimanToegimanGondang22-05-1929
TjijoenTjijoenBedje04-02-1920
TisminTisminBentoengan07-05-1928
SopawiroSalimToeloong04-06-1907
SontowidjojoPaimanDjaboong17-07-1907
SontoredjoKasiminKr. Modjo06-05-1919
SontodronoWagimanDjiwo20-06-1905
SomokarioRaswonGading19-04-1909
SoinangoenSoejoedMlingi19-08-1919
SoetrisnoSoetrisnoGondang15-08-1927
SoetopawiroSamonBandjardahoe26-04-1920
SoetimanSoetimanBonagoeng07-05-1928
SoerosentonoSodrono, Wagimanonbekend09-11-1939
SoerodikromoRadjiDlanggoe15-06-1906
SoeripSoeripDjragoeng07-05-1928
SoemowirjoRakimanTjepper16-06-1907
SoemotinojoSatimanBoeloepitoe19-08-1919
SoekirSoekirTangkisan22-05-1929
SoeketSoeketDjemboesarie19-08-1919
SoekarnoSoekarnoGetakbrintik07-05-1928
SoekariKasantaroenoBlateran15-07-1922
SoehartonoSoehartonoMlindjan15-08-1927
SoehartoSoehartoGajamprit17-05-1906
SodjoSodjoPetengan22-05-1929
Slamet IISlametDjambon30-06-1928
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in