Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
32 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 32 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
Toekiminonbekend09-11-1939
Tasmanonbekend09-11-1939
SowiranoeSemidjojo, Sabionbekend09-11-1939
SoeroredjoKasanmoenawi Soesahonbekend09-11-1939
Soerojoonbekend09-11-1939
Soekinionbekend09-11-1939
Separdionbekend09-11-1939
SastrodimedjoSoemodimedjo, Soeijatonbekend09-11-1939
ResodimedjoSamidinonbekend09-11-1939
Ngadiminonbekend09-11-1939
MoesDoelkarim, Moesonbekend09-11-1939
LeboehAmatmoekri, Leboehonbekend09-11-1939
KasanmoebariWongsowinangoenonbekend09-11-1939
KarijopawiroPawirodirdjo, Panimanonbekend09-11-1939
JosoehoetomoDjoremi Ngawidionbekend09-11-1939
DipotaroenoDjipodjojo Nadionbekend09-11-1939
Bok SoeroredjoPosrawi Senikonbekend09-11-1939
Bok SoegimanSoemodiwirjo Painemonbekend09-11-1939
Bok SawiranoeWongsoinangoen, Roebijaonbekend09-11-1939
Bok SastrodimedjoAmatsalikin, Partionbekend09-11-1939
Bok ResodimedjoWanoediwirjo, Soer.onbekend09-11-1939
Bok MoesDjojolikromo, Kidjemonbekend09-11-1939
Bok LeboehKasanmoerti, Saminahonbekend09-11-1939
Bok KasanmoebariTjitrosemito Kalijemonbekend09-11-1939
Bok KarijopawiroSanmardjo, Sarijemonbekend09-11-1939
Bok JosohoetomoDoolgano Markahonbekend09-11-1939
Bok Dipotaroenoonbekend09-11-1939
?pawiroTirtodiwirja Samidionbekend09-11-1939
,,,,npen.onbekend09-11-1939
,,,,aimanonbekend09-11-1939
onbekend09-11-1939
Soegimanonbekend09-11-1939
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in