Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
399 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 399 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
Bok Djo..Wooongsootaroeno, Ginemonbekend09-11-1939
Bok NgadijemWonodronoPoerwosari20-05-1902
Bok WirjopawiroWongsopawiro, Kastionbekend09-11-1939
Bok SoelastriWongsodikromoBalapan28-04-1900
Bok KariodikromoWongsodikromoPepe18-05-1903
WoloWoloKaoeman16-08-1926
Bok WelasWelasWonosaren16-08-1926
WarsitoWarsitoKaoeman16-08-1926
Bok WiroWarsijemKapoeran15-08-1927
WarsidWarsidPoerwosari15-08-1927
WarimanWarimanGandekan07-05-1928
Bok HardjosoemartoWakinemKedawoeng07-05-1928
Bok HardjopawiroWakijemPandean04-02-1920
WajanWajanKaseman01-03-1920
WahidiWahidiTjokropra15-06-1906
Bok DoelahWaginemDjogobajan16-08-1926
Bok WaginemWaginemDjatibarang15-05-1907
Bok KromohardjoDjojotomo, Waginem.onbekend09-11-1939
WagiminWagiminPawironegasan24-11-1916
WagimanWagimanKaoeman23-05-1909
WagimanWagimanPraban19-08-1919
KromowidjojoWagimanDadapan23-12-1919
BOK TiamahSingoredjo (vader)Krapiak15-07-1922
HardjokarsonoTroenohardjoko Soeradionbekend09-11-1939
Bok ToeminemToeminemsomiten22-02-1917
Bok IrosonoToeminemPondok04-02-1920
Bok ToeminahToeminahPelang23-05-1909
Bok KarijosetroToeminahTaoenan17-07-1907
Bok WaginemToekirahDjapeng Westen18-05-1903
ToekiminToekiminDrontjo01-03-1920
ToekimanToekimanGandean05-11-1919
ToekimanToekimanBoelakredjo01-03-1920
Bok KromosemitoToekijemNgoeter04-02-1920
Bok ToeginemToeginemPoerwosari15-09-1927
ArdjosemitoToegimanPadjang19-04-1909
Bok KromoToegijemKestalan25-04-1920
WagiminTodronoPoerwosari20-05-1902
Bok HardjokarsonoTjitrokartiko Ngalijemonbekend09-11-1939
Bok SonoikromoTjendilNgemplak16-08-1926
TidjoTidjoKerten19-04-1909
Bok TidjemTidjem n.a.kSawahan15-08-1903
TemonTemonPraban19-08-1919
Bok KarijosemitoTasmiKarang Anjar01-03-1920
Bok KarijosemitoTasijemTasaren23-12-1919
Bok DijemTanoediwirjoMesen20-09-1900
HardjosetikoSowidjojoDjogopradja06-07-1900
TogiSowidjojoKliwon27-04-1901
RamelanSosemito, Mardjoekionbekend09-11-1939
Bok RakinemSopopawiroPassarkliwon26-05-1900
Bok KarsoSomerdoDoongwaroe26-05-1900
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in