Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname
52 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 52 gevonden
NaamGeslachtDatum afreis
Samingoenman09-11-1939
Djoenemiman09-11-1939
Soekarman09-11-1939
Djoemijahvrouw09-11-1939
Napsijahvrouw09-11-1939
Partijahvrouw09-11-1939
Bok Atmowinangoenvrouw09-11-1939
Tekadman09-11-1939
Boeinemvrouw09-11-1939
Moedjiardjoman09-11-1939
Ngadimahvrouw09-11-1939
Soekimanman09-11-1939
Sanikemvrouw09-11-1939
Bok Roeminahvrouw09-11-1939
Karijodimedjoman09-11-1939
Kartodirjoman09-11-1929
Moeljopawiroman09-11-1939
Kartoironoman09-11-1939
Kromokarijoman09-11-1939
Bok Karijodimedjovrouw09-11-1939
Bok Karijopawirovrouw09-11-1939
Wongsopawiroman09-11-1939
Bok Mangoendimedjovrouw09-11-1939
Bok Doell..vrouw09-11-1939
Mangoenpawiroman09-11-1939
Pawirodimedjoman09-11-1939
Doelbasirman09-11-1939
Bok Darmosoemartovrouw09-11-1939
Bok Wongsopawirovrouw09-11-1939
Bok Kartoironovrouw09-11-1939
Bok Atmowidjojovrouw09-11-1939
Sastrowironoman09-11-1939
Darmosoemartoman09-11-1939
Bok Doelbasirvrouw09-11-1939
Karijopawiroman09-11-1939
Bok Somoredjovrouw09-11-1939
Doelngalimman09-11-1939
Kertodjemenoman09-11-1939
Bok Kertodjemenovrouw09-11-1939
Bok Kromokarijovrouw09-11-1939
Kartopawiroman09-11-1939
Bok Karijoredjovrouw09-11-1939
Bok Pawirodimedjovrouw09-11-1939
Mangoendimedjoman09-11-1939
Bok Doelngalimvrouw09-11-1939
Bok Kartopawirovrouw09-11-1939
Atmowinangoenman09-11-1939
Bok Moeljopawirovrouw09-11-1939
Karijoredjoman09-11-1939
Doella..man09-11-1939
vorige
12
gahetna.nl is een samenwerking van Het Genootschap voor het Nationaal Archief, het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in