Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
49 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 49 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
Bok Hardjosoedarmoonbekend09-11-1939
Srinemonbekend09-11-1939
Kamirahonbekend09-11-1939
Toekidjahonbekend09-11-1939
Loengsinahonbekend09-11-1939
Ngadinemonbekend09-11-1939
Panoetonbekend09-11-1939
Temononbekend09-11-1939
Slametonbekend09-11-1939
DarmosoeditoDjopawiro, Darmosoeditoonbekend09-11-1939
MintodimedjoKarijodimedjo Giminonbekend09-11-1939
HardjosoedarmoKarijoredjo Gijonoonbekend09-11-1939
KartojonoKertodimedjo, Aliponbekend09-11-1929
Bok HardjosoedarmoKertoredjoonbekend09-11-1939
HardjosoedarmoMangoenpawiro Gimononbekend09-11-1939
KarijosoemitoKromopawiro Naridjoonbekend09-11-1939
Bok MintodimedjoEkoredjo Ngadikemonbekend09-11-1939
Amad..djoekKaridjan, .oenoengonbekend09-11-1939
Bok KarijosemitoMoeljodikromo Paidjemonbekend09-11-1939
Bok DjojosoewarnoMartowidjojo Poepononbekend09-11-1939
MertodetomoMertoredjo, Rapinonbekend09-11-1939
Bok MertooetomoResosentono Moedjijemonbekend09-11-1939
Bok KertosemitoRonodjemito, Ponijemonbekend09-11-1929
RanoehardjoRonoesentono Parmanonbekend09-11-1939
Bok HardjosoewitoDinom Sadinenonbekend09-11-1939
DjojosoerwarnoKarsesentono Sakidjanonbekend09-11-1939
PartokarijoIrosetiko, Sakimanonbekend09-11-1939
KertoinangoenMertowikromo Salikinonbekend09-11-1939
KertosemitoSariman, Kloempoehonbekend09-11-1929
SenanBini Senanonbekend09-11-1939
Bok MoermoredjoSetrodinomo Sanijemonbekend09-11-1939
Bok SenanDjosemito Sikenonbekend09-11-1939
SomohardjoMangoenkarijo Slametonbekend09-11-1939
Bok MangoenkarijoSodimedjo Nijatoenonbekend09-11-1939
Bok RanoehardjoMertosetiko Soemilahonbekend09-11-1939
Bok KartojonoMangoendimedjo, Soeratina.onbekend09-11-1929
HardjosoewitoSoerowirjo Moedjionbekend09-11-1939
Bok AmatmoedakirSoikromo, Djinemonbekend09-11-1939
Bok Am..Semi, Srinahonbekend09-11-1939
NotokarijoJatin Toegimanonbekend09-11-1939
PawirodikromoPoikrom, Toekiminonbekend09-11-1939
MoermoredjoMartoredjo, Toembionbekend09-11-1939
Bok PawirodikromoToidjojo, Kisroehonbekend09-11-1939
Bok DarmosoeditoKromodjio, Wagijemonbekend09-11-1939
MangoenhardjoHardjosentono Wakidinonbekend09-11-1939
Bok KertoinangoenSoe?wikromo Waginemonbekend09-11-1939
Bok PartokarijoWirjoredjo, Sombroonbekend09-11-1939
Amatmoedakir,,,,,,,wiroredjo, ,,oekimanonbekend09-11-1939
Bok SomohardjoWongs..koro Kationbekend09-11-1939
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in