Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
37 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 37 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
DjoewakirDjakijoPoerwosari06-06-1927
ParmanDjokPoerwosari20-08-1900
SoerosetikoDjokrosedirioPoerwosari11-07-1900
AmatDoelkawininPoerwosari15-06-1898
KardjoKardjoPoerwosari19-04-1912
WagimanKariodimedjoPoerwosari11-07-1900
KartotaroenoKarsodirioPoerwosari09-05-1900
KastoredjoKasboenPoerwosari06-06-1927
SantonoKatimaPoerwosari15-08-1903
KatimanKatimanPoerwosari15-12-1921
LantjipLantjipPoerwosari27-07-1925
WongsokarioNgadimanPoerwosari18-05-1903
DoelsamatPaidjanPoerwosari17-05-1913
RameliRameliPoerwosari23-05-1909
KasandradjiReboPoerwosari15-08-1903
SadikSadik n.a.kPoerwosari15-08-1903
AtmopawiroSamPoerwosari15-08-1903
MertosemitoSamiahPoerwosari18-05-1903
SempoetSempoetPoerwosari22-05-1929
SenenSenenPoerwosari15-08-1903
SingomedjoSengoetPoerwosari12-04-1926
KartopawiroSetrodikromoPoerwosari02-08-1900
RanoepawiroSidjahPoerwosari18-05-1903
AmatsoengepSoengepPoerwosari12-04-1926
SoepardiSoepardiPoerwosari13-06-1908
DjojopawiroSoerapawiroPoerwosari26-05-1900
SoeratmanSoeratmanPoerwosari06-06-1927
SoetarmanSoetarmanPoerwosari22-08-1928
WirjotikoTikromoPoerwosari20-08-1900
KartosetikoTirtoredjoPoerwosari11-07-1900
TirtodikromoTirtosemitoPoerwosari11-07-1900
MangoenardjoTjokromengoloPoerwosari26-05-1900
WagiminTodronoPoerwosari20-05-1902
MoeljodikromoTokromoPoerwosari25-05-1901
WarsidWarsidPoerwosari15-08-1927
MartowidjojoWongokarioPoerwosari26-05-1900
PatahWongsodirioPoerwosari26-05-1900
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in