Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
18852 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 18852 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
Kantoravaloeja20-08-1924
SiroonSiroonAwang-awang30-04-1905
RahadiRahadiAwang-awang15-12-1921
DoerahmanBab:Tjiandjoer02-08-1923
PartinPartinBabadan30-06-1928
SoewadiSoewadiBabadan30-03-1929
SoeratmanSoeratmanBabadan15-06-1906
DakilDakilBabadan17-05-1913
KotangDimanBabadan08-07-1897
AmatmoesmanRanginBabadsari12-04-1926
RahidieRoemanBabahan
MartawiranaWalemBabakan20-08-1924
TamdjidBabakan20-08-1924
MahpoedinHodjinBabakan10-09-1925
SanoesiSanoesiBabakan06-06-1927
SamsoeriSamsoeriBabakan06-06-1927
DijoenDijoenBabakan06-06-1927
KarsamKarsamBabakan06-06-1927
TaslimTaslimBabakan06-07-1927
AsliAsliBabakan24-09-1928
WangsasemitaArtamBabakan07-05-1928
SarminoBabakan07-05-1928
TajaTajaBabakan22-05-1929
KromogoloSaimanBabakan23-05-1905
SetrokarijoWagijo.Babakan22-02-1917
SarpinSarpinBabakan28-03-1919
SokromoKadijoBabakan19-08-1919
KartodiwirjoSoebardimanBabakan15-12-1921
SalioenSailinBabakan02-06-1897
SairoenBabakan02-08-1923
SaidTjalambabakan tjiparaj20-08-1924
Alibabakan tosari20-08-1924
OjoBabakan-Tjiparaj20-08-1924
MailMailBabakan-Tjiparaj27-07-1925
AmatSomaBabakan-Tjiparaj22-08-1928
SalehSalehBabakannjenjerean22-08-1928
DjajaBabakanresmi20-08-1924
DjarkasihDjarkasihBabakansoerabaja27-07-1925
WiratmaWiratmaBabakantjiparaj10-09-1925
IjasIdiBabakantjiparaj10-09-1925
AsmowiredjoKarsoenBabalsari23-12-1919
GimanGimanBaban26-04-1920
NgadiNgadiBabat04-06-1907
KasmidinKasmidinBabat23-05-1909
MaridjanMaridjanBabatan30-03-1929
DimanDimanBabatan09-05-1929
KasmoKasmoBabatan09-07-1908
TarimanTarimanBabatan09-07-1908
RoekijatRoekijatBabatan23-05-1909
TabinTabinBabatan23-05-1909
123...378
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in