Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Door een technische storing is aanmaken van een gebruikersprofiel en het reserveren van archiefstukken op dit moment niet mogelijk. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
13394 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 13394 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
WarsodikromoKarsoonAdimerto04-06-1907
KartopawiroSamoeratadipala09-06-1900
WongsodikromoSafaAdipala15-07-1922
RidiRidiAdipasir07-05-1928
SaringSaringAdiredja27-07-1925
KartobesariAdjibarang15-12-1921
KarijosemitoKadimanAgin agin05-11-1914
SanisanDjojowijonoAidaredja15-07-1922
DjajaniSono n.a.k.Alang Amba20-08-1924
NgarimanNgarimanalasdowo Alasdowo01-08-1919
MiatAlastoea02-08-1923
RadiminRadiminAmbal27-07-1925
Misranambal toendjoeng20-10-1924
SemodikromoBasiminAmbalkebrik19-08-1919
KasanTroenokartoambeng ambeng09-05-1900
KromosemitoSarioAmbil Ambil26-05-1904
Bok SariminSepiAmbilambil23-12-1919
MertodronoAmpel
AminAminAmpeldento10-09-1925
ArimoenArimoenAmpelsari21-06-1918
EtjeEtjeAndir07-05-1928
PartaPartaAndir07-05-1928
DarmanDjajoedaAndir15-07-1922
SaminDjajoegaAndir15-07-1922
PartaAndir02-08-1923
RonodikromoRonodikromoAndong09-06-1900
MoeraMoeraAntrokan30-03-1929
SakidjoSakidjoArdjasari30-06-1928
AmetSentanaArdjawinangoen29-06-1927
SoeparnoSoeparnoArdjosari16-08-1926
HadirEmodArdjosari15-12-1921
SoehdiSoehatmiArdjosari15-12-1921
KatisaKatisaArdjowinangoen05-11-1919
SarkatEngat (broer)Ardjowinangoen15-07-1922
AsminahAsminahArdjowinangoen15-12-1921
MisranMisranAslanaänjar07-05-1928
EmenEmenAstana anjar19-08-1919
SiroonSiroonAwang-awang30-04-1905
RahadiRahadiAwang-awang15-12-1921
DoerahmanBab:Tjiandjoer02-08-1923
PartinPartinBabadan30-06-1928
SoewadiSoewadiBabadan30-03-1929
SoeratmanSoeratmanBabadan15-06-1906
DakilDakilBabadan17-05-1913
KotangDimanBabadan08-07-1897
MartawiranaWalemBabakan20-08-1924
TamdjidBabakan20-08-1924
SanoesiSanoesiBabakan06-06-1927
SamsoeriSamsoeriBabakan06-06-1927
DijoenDijoenBabakan06-06-1927
vorige
12...268
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in