Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
104 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 104 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
KartodirjoKartosemito, Mingoen.onbekend09-11-1939
Bok KartodirjoTosemito, Ngatminahonbekend09-11-1939
KartopawiroTjokroredjo, Toekidjoonbekend09-11-1939
Bok KartopawiroWonotirto, Noahonbekend09-11-1939
Martodimedjo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Sandioonbekend09-11-1939
Bok MartodimedjoSowikromo, Rakinahonbekend09-11-1939
,,,,,,,,,,,,,,,,,minonbekend09-11-1939
Madradji,,,apawidjaja, Mingoenonbekend09-11-1939
Bok MadradjiSantarwi, Siprahonbekend09-11-1939
NendiNoerhali, Nendionbekend09-11-1939
Nji NendiSalhasan, Sapnah.onbekend09-11-1939
Nimoh.onbekend09-11-1939
RedjomoestariAmatsatari, Parminonbekend09-11-1939
Bok Redjomeostari,,,sentono, ,,,,,,,,,,,,,,,,onbekend09-11-1939
SantalipDanajasa, Sarpanonbekend09-11-1939
Bok SantalipSawitana, Rasinahonbekend09-11-1939
SanrawiTtasoma, Sawenonbekend09-11-1939
Bok SanrawiWangsadikrama, Sawijemonbekend09-11-1939
SetrowiranoeRososemito, Genbloekonbekend09-11-1939
Bok SetrowiranoeSomarto, Sainemonbekend09-11-1939
Wasiroenonbekend09-11-1939
TranadiKarjatjandra, Soedjationbekend09-11-1939
Bok TranadiBangsanangga, Rawenonbekend09-11-1939
WongsodimedjoMangoensemito, Samingoenonbekend09-11-1939
Bok WongsodimedjoWongsokardi, Koentjoenonbekend09-11-1939
AmatngasriDonowirono, Sardjoonbekend09-11-1939
Bok AmatngasriDjojowikromo, Madijamonbekend09-11-1939
Satijemonbekend09-11-1939
AmatsapariDoelahmoengin, Ngaminonbekend09-11-1939
Bok AmatsapariMartodiwirijo, Binemonbekend09-11-1939
AmatirajoAmatsapawi, Waiboenonbekend09-11-1939
Bok AmatredjoKasanachma, Salbijaonbekend09-11-1939
AmatmarkodjinSingoredjo, Gimoenonbekend09-11-1939
Bok AmatmarkodijnDoeldjalal, Tajimahonbekend09-11-1939
Lastrionbekend09-11-1939
Lasmionbekend09-11-1939
DarmosoeditoDjopawiro, Darmosoeditoonbekend09-11-1939
Bok DarmosoeditoKromodjio, Wagijemonbekend09-11-1939
Loengsinahonbekend09-11-1939
GandasariWongsasetia, Taromonbekend09-11-1939
Bok GandasariSetradinaja, Rebenonbekend09-11-1939
Wagiminonbekend09-11-1939
KaboelKasanwidjojo, Slametonbekend09-11-1939
Bok KaboelSoerojitno, Kemenonbekend09-11-1939
Wagiminonbekend09-11-1939
Saiminonbekend09-11-1939
Painanonbekend09-11-1939
Paimanonbekend09-11-1939
KaiminDipoleksono, Kaiminonbekend09-11-1939
Bok KaiminKromosari, Moesijemonbekend09-11-1939
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in