Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
139 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 139 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
Ponidjahonbekend09-11-1939
Senoonbekend09-11-1939
Sarinemonbekend09-11-1939
onbekend09-11-1939
Kantjilonbekend09-11-1939
onbekend09-11-1939
Sadirionbekend09-11-1939
Oentoengonbekend09-11-1939
Markinahonbekend09-11-1939
Marmanonbekend09-11-1939
DjojodikromoWongsodrono, Soemiranonbekend09-11-1939
SamiardjaWisadikta, Wakoemonbekend09-11-1939
Bok SamiardjaDipajasa, Kanikemonbekend09-11-1939
SoerawiTjondrodiwongso, Sadatonbekend09-11-1939
Bok SoerawiSantawitana, Darsemonbekend09-11-1939
SakoemMoerti, Soepartoonbekend09-11-1939
Bok SakoemDoor, Ratemonbekend09-11-1939
SanwitanaTirtabangsa, Jasimonbekend09-11-1939
Bok SanwitanaKartadikrama, Rationbekend09-11-1939
Soekemi….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,onbekend09-11-1939
Bok SoekemiSadrana, Dirahonbekend09-11-1939
Taroenodikromo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,onbekend09-11-1939
Bok Taroenadikromo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,onbekend09-11-1939
,,,,,,,,,,nemonbekend09-11-1939
………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,onbekend09-11-1939
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,onbekend09-11-1939
Amatmoedakir,,,,,,,wiroredjo, ,,oekimanonbekend09-11-1939
Bok AmatmoedakirSoikromo, Djinemonbekend09-11-1939
AmadsaminginWongsodikromo, Moah.onbekend09-11-1939
Bok AmadsaminginKroenontiko, Kabroehonbekend09-11-1939
Kasiminonbekend09-11-1939
AmadroeslanKartoikromo, Sedjoonbekend09-11-1939
Bok AmadroeslanAmatsirat, ,,esirahonbekend09-11-1939
Kasimoenonbekend09-11-1939
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,onbekend09-11-1939
AtmodihardjoDipodrono, Soeradionbekend09-11-1939
Bok AtmodihardjoDiposemito, Soedjinahonbekend09-11-1939
AmatsoedjakiAmat Iskan, Riminonbekend09-11-1939
Bok AmatsoedjakiKasandoerijah, Waginemonbekend09-11-1939
AmadkamidAmattasimin, Kamidonbekend09-11-1939
Bok AmadkamidAmatbakri, Ngasirahonbekend09-11-1939
Djarijaonbekend09-11-1939
Bok DjojodikromoWonostiko, Djoewoh.onbekend09-11-1939
AmadredjoTaprana, Saridjanonbekend09-11-1939
Bok AmadredjoWiranaja, Leboekonbekend09-11-1939
Misoonbekend09-11-1939
Partinahonbekend09-11-1939
AmatbahrowiAmatkambali, Toeminonbekend09-11-1939
Bok AmatbahrowiSetronawi, Oesrekonbekend09-11-1939
Rowijahonbekend09-11-1939
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in