Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
136 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 136 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
Bok SomoredjoDjojono, Sitiaminaonbekend09-11-1939
AtmowinangoenRestaroeno Toeljoonbekend09-11-1939
SarimoenRoem, Sarimoenonbekend09-11-1939
Bok SarimoenTirtodirjo, Satijamonbekend09-11-1939
SatroTroenodikromo, Toedjoh.onbekend09-11-1939
Bok SastroDoelsalim, Kanijemonbekend09-11-1939
SowiranoeSemidjojo, Sabionbekend09-11-1939
Bok SawiranoeWongsoinangoen, Roebijaonbekend09-11-1939
SoewaoenKriemoenonbekend09-11-1939
Bok SoewaoenNoerjamin, Samenonbekend09-11-1939
Toenemonbekend09-11-1939
AmateliasSoeriptjaiman Amateliasonbekend09-11-1939
SastrodimedjoSoemodimedjo, Soeijatonbekend09-11-1939
Bok SastrodimedjoAmatsalikin, Partionbekend09-11-1939
SartoKemis, Rasimanonbekend09-11-1939
Bok SartoAndongpaka, Ngadirahonbekend09-11-1939
Simanonbekend09-11-1939
Sipinonbekend09-11-1939
Sinahonbekend09-11-1939
SastrowironoAtmapawiro, Saeranonbekend09-11-1939
Bok SastrowironoWirjosetiko, Sakinemonbekend09-11-1939
Bok Amateliasonbekend09-11-1939
DipotaroenoDjipodjojo Nadionbekend09-11-1939
Bok Dipotaroenoonbekend09-11-1939
JosoehoetomoDjoremi Ngawidionbekend09-11-1939
Bok JosohoetomoDoolgano Markahonbekend09-11-1939
Bok KasanwasidiDremokarijo Rebenonbekend09-11-1939
Djenemonbekend09-11-1939
Moedjimanonbekend09-11-1939
Toemijenonbekend09-11-1939
KarijodimedjoKariodikromo Kamidjoonbekend09-11-1939
Bok KarijodimedjoIrotaroeno Malijemonbekend09-11-1939
Djoenemionbekend09-11-1939
KartotaroenoKariodikromo Paimanonbekend09-11-1939
Bok KartotaroenoKertodikromo Nawitanaonbekend09-11-1939
Soeriponbekend09-11-1939
Bedjoonbekend09-11-1939
Painemonbekend09-11-1939
Lakononbekend09-11-1939
GonoredjoWongsotiko Pahadonbekend09-11-1939
Bok Gonoredjoonbekend09-11-1939
Patinahonbekend09-11-1939
Tarmijahonbekend09-11-1939
Djemintenonbekend09-11-1939
MoeljopawiroKartopawiro Hionbekend09-11-1939
Bok MoeljopawiroToikromo Painemonbekend09-11-1939
MartoredjoSardi Ngaramonbekend09-11-1939
Bok MartoredjoKartomino Sanikemonbekend09-11-1939
MatdasimToem Moehamadonbekend09-11-1939
Bok MarisahMat Marisahonbekend09-11-1939
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in