Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
102 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 102 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
Bok SoemotonoTronokarioDjetis01-06-1898
TrosentonoTokronoDjetis18-05-1898
Bok SankartaSatijemDjetis27-07-1925
KasimKasimDjetis05-05-1925
MaksoemMaksoemDjetis27-07-1925
Bok MoehamadsahoediDjeminemDjetis27-07-1925
KarjadiKardonoDjetis27-07-1925
WalimWalimDjetis12-04-1926
Bok KinemKinemDjetis15-08-1927
Bok WanawidjajaKasmiDjetis15-08-1927
SoeratmanSoeratmanDjetis15-08-1927
NgadiminNgadiminDjetis15-08-1927
MadsoepingiSaiminDjetis15-08-1927
Bok MoekajatSoeminahDjetis15-08-1927
Bok AtmosoediranParijemDjetis06-06-1927
Bok MangoensentoMilakDjetis06-06-1927
Bok SastrodimedjoSoesparniDjetis06-06-1927
KasimanKasimanDjetis06-06-1927
DoelahDoelahDjetis15-08-1929
DjoemadiDjoemadiDjetis30-06-1928
KasimanKasimanDjetis22-08-1928
Bok AmadmoersidiNgadiahDjetis07-05-1928
Bok ToemijatoenToemijatoenDjetis24-09-1928
RakiminRakiminDjetis24-09-1928
AmadahriPainemDjetis07-05-1928
Bok SakinahSakinahDjetis30-03-1929
NawawiNawawiDjetis30-03-1929
PoendjoolSoerodikromoDjetis02-08-1900
Bok DjeminahWongsosentonoDjetis06-07-1900
MoohWongsoredjo (alias)Djetis27-04-1901
Bok SowigoenoMartodirioDjetis20-05-1902
Bok DjogokarioKatimahDjetis15-08-1903
RoesdiKamidiDjetis18-05-1903
SagimanSagimanDjetis26-05-1904
KentoosKentoosDjetis26-05-1904
Bok SadijemSadijemDjetis26-05-1904
TembongTembongDjetis17-05-1906
Bok SoepatmiSoepatmiDjetis17-07-1907
SoerosentonoSoeparmanDjetis17-07-1907
Bok KasinahKasinahDjetis15-04-1907
SamsodinSamsodinDjetis15-05-1907
Bok SonemSonemDjetis16-06-1907
Bok SaminahSaminahDjetis10-05-1908
DjoiosemitoPantetDjetis14-06-1908
MasidinMasidinDjetis09-07-1908
SamidjanSamidjanDjetis23-05-1909
KasidinKasidinDjetis09-05-1910
MarkiniMarkiniDjetis19-04-1912
KromopawiroSoegimanDjetis22-02-1917
SoekijoSoekijoDjetis24-11-1916
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in