Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java - Zoeken: wilhelmina

Door een technische storing is aanmaken van een gebruikersprofiel en het reserveren van archiefstukken op dit moment niet mogelijk. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
170 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
DjaidDulkadieTjikapoo02-06-1897
DipopawiroSawioPoendoeksari23-06-1900
BrohamSaribanPengkol23-06-1900
Bok WontieWontieDelis15-10-1918
Bok WongsosetikoWirodikromoKalibeningngisor23-06-1900
Bok WongsoredjoKlijemBarang05-11-1919
Bok WongsonadiWongsonadiKodran23-06-1900
Bok WongsodronoonbekendMoedja moedjoe23-06-1900
Bok WirjowidjojoMangoensetikoStenan23-06-1900
Bok WagijemKariodikromoSremo23-06-1900
Bok TowikromoKalibeningngisor23-06-1900
Bok TimengoloKalisari23-06-1900
Bok TasmidjahTasmidjahTjandjoongsari24-11-1916
Bok SomowakidjanSoekiniDoplang24-11-1916
Bok SokarioNgadijemSodongan10-09-1925
Bok SoeminahMosBanjoe oerip09-05-1900
Bok SoemidjahSoemidjahPetjangaan17-05-1906
Bok SoedinahonbekendBantool09-06-1900
Bok SinahKertotaroenoModja-moedjoe23-06-1900
Bok SijemRoenodikromoPangoengan23-06-1900
Bok SemiSetromengoloDjolotoendo13-07-1901
Bok SarinemWongsodikromoDoongwaroe23-06-1900
Bok SaminemSaminemWonokerto17-05-1913
Bok SamilahWilangan09-06-1900
Bok SaimahSomedjoMritjan23-06-1900
Bok SaimahSaimahonbekend26-04-1920
Bok ResokarioNoerjodikromoKartosoero23-06-1900
Bok PonijemWonodikromoKodran23-06-1900
Bok PartimahKartoredjoMoedja moedjoe23-06-1900
Bok ParijemOpaksari27-07-1930
Bok PainemPiah23-06-1900
Bok NgadijemonbekendSindah09-06-1900
Bok NenohSaianPasierdawoe02-06-1897
Bok MinahKromosemitoPiah23-06-1900
Bok MinahAmatdjajaTjandi23-06-1900
Bok MasijemKarsoemiPingid15-05-1907
Bok MarpoahonbekendMoening23-06-1900
Bok MarkonakKarsadiNgoedie09-05-1900
Bok MarkasihWasioNgaren23-06-1900
Bok MaonahAstroKadangan23-06-1900
Bok LemboetSaamaLebakpasar
Bok KromodimedjoRessowidjojoGodean23-06-1900
Bok KasmirahKasmirahKapas22-08-1928
Bok KasemiKasemiPeteän24-11-1916
Bok KaseehKaseehPlosso19-04-1909
Bok KasankasbiWidjiKrapjah26-04-1920
Bok KarsinahKarsinahTese01-08-1919
Bok KarjosentonoDjampiroso-Koelon23-06-1900
Bok KarijoresoDjamiPakelan30-03-1929
Bok IsahPasmaGardoentinggi02-06-1897
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in