Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Lijst van Afkortingen

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 december is het reserveren van archiefstukken en aanmaken van profielen door werkzaamheden niet mogelijk. Actuele informatie vindt u in het nieuwsbericht

Lijst van afkortingen

A  

afg. = afgestaan  
A.G. = akte van - Agent Generaal  
Ag. = agenda  
ag =  "

B  

Ben. = Beneden  
Ben.Para. = Beneden Para (een district) 
Ben.Sar = Beneden Saramacca (een district) 
besch. = beschikking  
Besch. = beschikking
besch.gouv = beschikking van de Gouverneur
Br.G. = Brits Guyana
B.G. =  "

c. = contract
cert. = certificaat
CV = Contractverlenging
CvO = Certificaat van Ontslag (bewijs na het einde van de diensttijd)
CVO =  "
C.V.O. = "
C.v.o. =  "

D  

(D.) = dochter
d/v = dochter van
DC = Districts-commissaris
D.C. =  "
Ds.cs = " 
dupl. = duplicaat/afschrift (van certificaat van ontslag) 

E  

echte = echtgenote 

F   

fol. = folio (blad) 

G.B. = Gouvernements Blad
geb. = geboren
gebr. = Gebruik
gec. werkv. = geconstateerd werkverzuim
geh. = gehuwd
gen. = genaamd
gerec. = gerecontracteerd
gerecon =  "
gesl. = gesloten
gesl.naam = geslachtsnaam
gev.str. = gevangenisstraf
Gouv. = Gouverneur/Gouvernement
G.R. = Gouvernementsresolutie
GR =  "
Gr =  "
gr. = grond 
Gv.Verord = Gouvernementsverordening 

H  

H.D. = hospitaal depot
herc. = hercontract
HvJ = Hof van Justitie 

Id = idem
Id. bewijs = identiteitsbewijs
Ifonds = Immigratiefonds
Imfds. =  "
im.fonds =  " 
Imm.fonds =  "
ingetr. = ingetrokken 

J  

j = jongen 

K   

kol.kas = koloniale kas
Kol.Kas =  "
Kolkas =  "
kr. = krachtens 

L  

l. = linker
litt. = litteken

M  

m = meisje
M.H. = militair hospitaal
mnl. = mannelijk
MR = monsterrolnummer
m/v = moeder van

N  

n.a.k. = na aankomst
Nick. = Nickerie
N.V. = naamsverandering
Nw. = Nieuw 

O  

ontsl. = ontslagen
overgen. = overgenomen (perceel) 

P  

Par’bo = Paramaribo
Parbo =  "
perc. = perceel
pl. = plantage
Pr.fonds = Premie uit Immigratiefonds 

r = rechter
reg. = register
reg.N.V. = register van naamsverandering
res = Resolutie 

S  

SS = stoomschip
stn. = station

T  

tripl. = triplicaat (tweede afschrift) 

V  

voorn. = voornaam 

Z   

(Z.) = zoon
z/v = zoon van     
 

 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in