Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Door een technische storing is aanmaken van een gebruikersprofiel en het reserveren van archiefstukken op dit moment niet mogelijk. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
470 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 470 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
YohanesYohanesGoenoeng haloe05-11-1919
WongsotaroenoPaimanNiten04-02-1920
WongsotaroenoSoegijoKasoeran15-07-1922
WongsosentonoNgadimanKr warni15-12-1921
WongsosendjojoKoesenWonopatran15-07-1922
WongsoredjoSaparBalapan15-07-1922
WongsokarioSadikinSragen17-04-1912
WongsodjemikoPadiBanjoeloempang15-07-1922
WirjosemitoSimanMetook26-04-1920
WirjopawiroToekinoenBekoekepoh04-02-1920
WirjodimedjoSoedimanDipowinatan28-03-1919
WiriaIjatSoekasenang05-05-1925
WirdjoNadiGedangrawo22-02-1917
WinataSoekartaSoekaradja15-07-1922
WarsoDjakioDempoel14-04-1908
WarsoWarsoGemoetir28-03-1919
WarsitoWarsiahPegadin15-07-1922
WarjaniWarjaniMritjan28-03-1919
WapeeRedjoMaron16-06-1907
WakidjanWakidjanParitan21-06-1918
WaimoenWaimoenDjonggrang01-03-1920
WagimanWagimanTjoekir24-11-1916
WagimanWagimankandenggan21-06-1918
WadinWadinRansahan15-12-1921
TromodjojoSadiranGamong15-10-1918
TroenowingoenDalijoToendjoengan04-02-1920
ToekiminToekiminDjenangan04-02-1920
ToekidoToekidoDjogoragan21-06-1918
TjokrosentonoSarinGebang15-12-1921
TirtowikromoSeonderDjagala15-07-1922
TirtoTirtokr. boelak23-12-1919
TegoTegoKeras14-04-1908
TartodikoroGombirWatoemoerah26-04-1920
TarmidjanTarmidjanGataksantren26-04-1920
SoredjoSaidjoPangkrang15-10-1918
SonoSonoKreseh22-02-1917
SomoredjoNakatMerdin02-08-1923
SoiminSoiminPrajoengan21-06-1918
SoidjojoMidjanDjatisrono21-06-1918
SoewandiSoewandiNgampel15-08-1927
SoerowirjoKasbiDroedjoe01-03-1919
SoeroredjoDjonoNgledok06-05-1919
SoeradiSoeradiPandean23-12-1919
SoepadiSoepadiMarom01-08-1919
SoemirahGajam26-04-1920
SoemarniMadsoekriTjipedes15-07-1922
SoemardiSoemardiBoeloekerto01-03-1920
SoekimanSoekimanBlotongan23-12-1919
SoekarnaSoekarnaTjinistri05-11-1919
SoejoetSoejoetSalam04-02-1920
vorige
12...10
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in