gahetNA in het Nationaal Archief

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Door een storing is het op dit moment niet mogelijk om archiefstukken te reserveren. In de studiezaal van het Nationaal Archief kunnen archiefstukken via de balie worden gereserveerd.

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
470 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 470 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
Bok DoerahmanDjeminiPedak15-10-1918
Bok DonoredjoMilahKalioso26-04-1920
Bok DosoLasKaoeman23-12-1919
Bok DrakimPijatoenSingosari04-02-1920
Bok HardjodimedjoNgadikemDjangkang01-03-1920
Bok HardjosoemartoSoetijemSimping22-12-1919
Bok JahminSaridjemMagoean25-04-1920
Bok JakoepNgadinahPliringan04-02-1920
Bok KamadiSaminahMadiogoendo04-02-1920
Bok KamirahKamirahMedari24-11-1916
Bok KarijodikromoKedahNambanganlor01-03-1920
Bok KarijosemitoTasmiKarang Anjar01-03-1920
Bok KariodirijoMadinahSoember01-08-1919
Bok KarsihKarsihTjipatik05-11-1919
Bok KarsopawiroToekinemDoekoean23-12-1919
Bok KarsosemitoKarsikemTeloek26-04-1920
Bok KartodikromoParijemSeloboro23-12-1919
Bok KartodimedjoWakijahPakoealaman06-05-1919
Bok KartodimedjoPainemGangsan15-07-1922
Bok KartosentonoMintenKlaten24-11-1916
Bok KasanMartodikromokl koening15-07-1922
Bok KasanpawiroKaminahNgoemboelsari05-11-1919
Bok KasinahRonowirjoTanggoel15-07-1922
Bok KasirahKasirahWaroedjojong15-12-1921
Bok KasmahKasimahMrangan23-12-1920
Bok KasmanKasminahBandoeng04-02-1920
Bok KasminKarinemSoemoroto05-11-1914
Bok KasriKasriGempol23-12-1919
Bok KastamahKastamahSoeroeh19-08-1919
Bok KatijemKatijemBalong19-04-1909
Bok KatinahKatinahNgepoeng15-12-1921
Bok KeminemTjipedes15-07-1922
Bok KemisSamiSedajoe06-05-1919
Bok KertawiranaDjaikemDjono24-11-1916
Bok KertoSoedjinahToeri01-03-1920
Bok KromopawiroRikemDenokan15-12-1921
Bok KromosentonoSamirahKadisono04-02-1920
Bok KromosonoSaminemPagoengan31-07-1913
Bok LaimahBok LaimahKaseman15-12-1921
Bok MadmangoenSiasehPoerwonegoro10-09-1925
Bok MainahMainahSindangredjo15-10-1918
Bok MangoendikromoNgadinemSrowot01-03-1920
Bok MangoendikromoRoekinemSawahan26-04-1920
Bok MangoenpawiroDalijemrambanan21-06-1918
Bok MangoenredjoMimiKwilet15-07-1922
Bok ManiRanodimedjo (vader)Mlati doekal15-07-1922
Bok ManisahManisahKewajoehan01-08-1919
Bok MarijemMarijemKaoenan19-04-1909
Bok MarintenMarintensoemberwongoe30-03-1929
Bok MarkonahSonoredjoNgobri15-07-1922
123...10
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in