Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
228 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 228 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
Sonoonbekend09-11-1939
onbekend09-11-1939
Soegimanonbekend09-11-1939
SetrodikoroKalimandjing27-07-1930
,,,,aimanonbekend09-11-1939
?onokarijoRebinTanganom26-07-1931
AmateerhaSoekadiRedjodani27-07-1930
AmateliasSoeriptjaiman Amateliasonbekend09-11-1939
AmatkarijoKliwonDingkikan27-07-1930
Amatkasminonbekend26-07-1931
AmatredjoToekidjoSegarojoso27-07-1930
ArwanAmatkarijoDingkikan27-07-1930
Arwanonbekend26-07-1931
AssanabdulAssanBedji26-07-1931
AtmowinangoenRestaroeno Toeljoonbekend09-11-1939
Bedjoonbekend09-11-1939
BedjoKrandang26-07-1931
BedjoSidajoe26-07-1931
BoeangRandoesari26-07-1931
BoesengSetrosentonoKaliboeko27-07-1930
Bok JatinLandjaran Betoeh26-07-1931
Bok SainemDjragoeng27-07-1930
Bok Sangkreponbekend26-07-1931
Bok SastrowironoWirjosetiko, Sakinemonbekend09-11-1939
Bok SikemTambaklelo27-07-1930
Bok TarminahMalang27-07-1930
DakidjoPawirodimedjoPapringan26-07-1931
DalidjoAmatredjoSegarojoso27-07-1930
DalijoAmatkarijoDingkikan27-07-1930
DiposemitoSadikoonGegoeloe27-07-1930
DipotaroenoDjipodjojo Nadionbekend09-11-1939
DiroenTojosemitoGamplong27-07-1930
DiroenGampang27-07-1930
DjemberKartopawrioDawoengsari27-07-1930
DjemiganTjitrodipoKemirihombo27-07-1930
DjemingoenPawirodinomoTambaklelo27-07-1930
DjemingoenSetrosentonoKaliboeko27-07-1930
Djenemonbekend09-11-1939
DjodikromoDjoematpoewokrijo26-07-1931
Djoenemionbekend09-11-1939
DjojodimedjoMiengsoTadjem27-07-1930
DjosariReboSokohardjo27-07-1930
DjotaroenoWagiminonbekend26-07-1931
DjowikromoNgadimanDjaplaksari26-07-1931
DollahsajoetiWagiminPandehan26-07-1931
GarengGarengBonagoeng26-07-1931
GarengRedjopawiroNgentak27-07-1930
GijoAmatkarijoDingkikan27-07-1930
GimanKasansoepingiSokoharojo27-07-1930
GoenopawiroSarbinTadjem26-07-1931
vorige
12...5
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in