Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
30884 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 30884 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
WongsowidjojoToegimanrambanan16-06-1907
WongsowidjojoSodiprojoonbekend02-07-1890
WongsowidjojoNawijoWedi24-11-1916
WongsowidjojoSowoKedangwaroe05-11-1919
WongsowidjojoGloendoengDjamoesan28-03-1919
WongsowidjojoDijoMalangdjiwan19-08-1919
WongsowidjojoKarioonbekend29-04-1894
WongsowidjojoKertodimedjoonbekend29-04-1894
WongsotroenoRadiTitik17-05-1906
WongsotroenoSoeripGoenoengtjondjong23-05-1909
WongsotirtoProjopawiroSoemberan25-05-1901
WongsotirtoLadjaPanoesoekan10-05-1908
WongsotarsenoKamiedinNgasemkidoel26-05-1904
WongsotaroenoPoepon NakWates20-10-1924
WongsotaroenoLagimanKiangkangredjo05-05-1925
WongsotaroenoTodronoKemambang09-06-1900
WongsotaroenoSidjanSjerbonar21-07-1900
WongsotaroenoWongsodronoPlempoengan11-07-1900
WongsotaroenoSertodjojoNokoredjo27-04-1901
WongsotaroenoKertosetikoKrasakbajan25-05-1901
WongsotaroenoMoormodikromoParé19-05-1901
WongsotaroenoKartodronoDoekoeh soetjem07-06-1901
WongsotaroenoMadijoWajoedi04-06-1907
WongsotaroenoSodjoGading17-07-1907
WongsotaroenoWongsodimedjoonbekend16-06-1894
WongsotaroenoPaimanNiten04-02-1920
WongsotaroenoPaidinPakesan23-12-1920
WongsotaroenoSoegijoKasoeran15-07-1922
WongsotaroenoKromotaroenoGetas
WongsotaniPadiKarangasem12-04-1926
WongsosoewarmoSoerokromo, Solamoenonbekend09-11-1939
WongsosoepartoKasrahToergo26-07-1931
WongsosoepartoKasboelahKloewoeng02-08-1923
WongsosoekarsoSadimanBandoengan12-04-1926
WongsosinomoSarioDijoonenggalen04-06-1907
WongsosetroSoerowongsoTaman18-05-1903
WongsosetikoTjitrokromoSlaron24-08-1899
WongsosetikoSetrodikromoKalibeningngisor23-06-1900
WongsosetikoWongsodimedjoGedongan11-07-1900
WongsosetikoKasandikromoDjeboegan19-05-1901
WongsosetikoIrodjojoGedokan27-04-1901
WongsosetikoKertosewitikoKaliwoengoe20-05-1902
WongsosetikoPathook20-05-1902
WongsosetikoSlamet n.a.k.Magelang18-05-1903
WongsosetikoGrioselikoKramat18-05-1903
WongsosetikoPoedjoSonogaran04-06-1907
WongsosetikoNgadimanKalangan04-07-1908
WongsosetikoDajatKlero19-08-1919
WongsosetikaSalarPekantingan15-07-1922
WongsosentonoWongsodimedjoMatjanan09-05-1900
123...618
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in