Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
58 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 58 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
WongsosetikoKertosewitikoKaliwoengoe20-05-1902
WongsodikromoIrosemitoKaliwoengoe20-05-1902
WirijodikromoSowidjojoKaliwoengoe20-05-1902
WagimanMertowikromoKaliwoengoe20-05-1902
TomedjoToikromoKaliwoengoe20-05-1902
TjokroTjokroKaliwoengoe05-05-1925
SosemitoDjanowiKaliwoengoe20-05-1902
SomertoPawiroleksonoKaliwoengoe20-05-1902
SoeronadiDjodikromoKaliwoengoe20-05-1902
SoerodromoSetrodiwongsoKaliwoengoe20-05-1902
SoerdardiSoemodimedjoKaliwoengoe20-05-1902
SodikromoPossoKaliwoengoe20-05-1902
SirinParodimanKaliwoengoe20-05-1902
SarimanArtodikromKaliwoengoe20-05-1902
SaparSaliminKaliwoengoe20-05-1902
SamanSowironoKaliwoengoe20-05-1902
SaimanSingokarsoKaliwoengoe01-06-1898
RasibanRasibanKaliwoengoe24-11-1916
RasibanRasibanKaliwoengoe21-06-1918
RadjakRadjakKaliwoengoe01-03-1920
RadiminEkodronoKaliwoengoe20-05-1902
NgabodinTowigoenoKaliwoengoe20-05-1902
MokiminMokiminKaliwoengoe19-04-1909
MoestariSokertoKaliwoengoe20-05-1902
MertowidjojopMertosetikoKaliwoengoe20-05-1902
MertowidjoToedronoKaliwoengoe20-05-1902
MertodikromoWodikromoKaliwoengoe20-05-1902
MarsidinMitoKaliwoengoe20-05-1902
LegimanKaliwoengoe20-05-1903
KaspanAstroKaliwoengoe20-05-1902
KasmanNoloKaliwoengoe20-05-1902
KasiminKasiminKaliwoengoe11-07-1900
KasbatKaliwoengoe02-05-1902
KartosonoSoewoKaliwoengoe19-08-1919
KartobiTorsoKaliwoengoe20-05-1902
KardinKardinKaliwoengoe23-05-1909
KamsaniSodironoKaliwoengoe20-05-1902
KamdaniWongsodronoKaliwoengoe20-05-1902
KambijoMadrinKaliwoengoe20-05-1902
GowohKromowidjonoKaliwoengoe20-05-1902
DjimanKaliwoengoe20-05-1902
Bok TodikromoSainahKaliwoengoe26-04-1920
Bok TipanRoekajahKaliwoengoe25-04-1920
Bok TarsinonbekendKaliwoengoe02-08-1900
Bok TahirSoemiKaliwoengoe01-08-1919
Bok SinahSoemahKaliwoengoe15-05-1907
Bok SainemSaikromoKaliwoengoe20-05-1902
Bok RoostinahMertodisiparmoKaliwoengoe20-05-1902
Bok RatinahRadjidinKaliwoengoe20-05-1902
Bok PeniePeniKaliwoengoe20-05-1903
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in