Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
131 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 131 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
Bok AtmodihardjoDiposemito, Soedjinahonbekend09-11-1939
Bok BatiBationbekend26-04-1920
Bok DinemSoekodikromoSerangan15-07-1922
Bok DjeminemDjeminemNotosoeman17-05-1906
Bok DjiminemDjiminemWonoredjo05-11-1919
Bok DjogotijonoSalijemSoernodiningraten17-05-1906
Bok DjojosoedarmoKasinahKrapijak01-03-1920
Bok GijemGijemSawahan18-05-1903
Bok GinemGinemKrawon15-10-1918
Bok HardjoidjojoSainahKarang anom23-12-1919
Bok HardjopawiroSaminahKaboek26-04-1920
Bok HardjopawiroWakijemPandean04-02-1920
Bok HardjosoemartoSoeripToemoeran01-03-1920
Bok IrosonoToeminemPondok04-02-1920
Bok JatijemJatijemMasaran04-02-1920
Bok KanijemKamijemWidoeran23-05-1909
Bok KarijemKarijemBeton09-05-1912
Bok KarijodikromoSinemKepatijan16-08-1926
Bok KarijoredjoKartinah.Petoran16-08-1926
Bok KarijosemitoTasijemTasaren23-12-1919
Bok KarijosetroToeminahTaoenan17-07-1907
Bok KarijowidjojoPinahSoekardjo26-04-1920
Bok KariodikromoWongsodikromoPepe18-05-1903
Bok KarniKarniBatoerono04-02-1920
Bok KarsinahKarsinahTese01-08-1919
Bok KartodihardjoSoetinahDjapanan23-12-1919
Bok KartodikromoSokarioBalapan15-06-1898
Bok KartodimedjoSisahPoerwodininggratan15-10-1918
Bok KartodimedjoSemiDawoeng05-11-1919
Bok KartoidjojoMidjemKarang Anjar26-04-1920
Bok KartopawiroKasijemKaliosso16-06-1907
Bok KartopawiroNajemDoenggoedel05-11-1919
Bok KartosentonoKatimahTjangaan23-12-1919
Bok KartotaroenoKertodikromo Nawitanaonbekend09-11-1939
Bok KasandinomoSoegijahWatoeglingging05-11-1919
Bok KasijemKasisSolo15-08-1903
Bok KasijemKasijemGrobogan26-04-1920
Bok KasmahKasmahKandangsapi12-04-1926
Bok KasminemKasminemDjetak09-05-1910
Bok Kasmintenonbekend02-08-1923
Bok KatinemKromosetikoKrapiak09-05-1900
Bok KatinemKatinemPasarkliwon17-07-1907
Bok KirahKirahKrapijak04-06-1907
Bok KromoToegijemKestalan25-04-1920
Bok KromohardjoDjojotomo, Waginem.onbekend09-11-1939
Bok KromojadiSoepinahPasarkliwon01-03-1920
Bok KromokarsoSamidjemBalapan10-09-1925
Bok KromontaniSidjeniKroeman18-10-1918
Bok KromopawiroSajemPoerwodiningratan19-08-1919
Bok KromoredjoDijahBeton04-02-1920
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in