Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
470 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 470 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
Bok DoerahmanDjeminiPedak15-10-1918
Bok DonoredjoMilahKalioso26-04-1920
Bok DosoLasKaoeman23-12-1919
Bok DrakimPijatoenSingosari04-02-1920
Bok HardjodimedjoNgadikemDjangkang01-03-1920
Bok HardjosoemartoSoetijemSimping22-12-1919
Bok JahminSaridjemMagoean25-04-1920
Bok JakoepNgadinahPliringan04-02-1920
Bok KamadiSaminahMadiogoendo04-02-1920
Bok KamirahKamirahMedari24-11-1916
Bok KarijodikromoKedahNambanganlor01-03-1920
Bok KarijosemitoTasmiKarang Anjar01-03-1920
Bok KariodirijoMadinahSoember01-08-1919
Bok KarsihKarsihTjipatik05-11-1919
Bok KarsopawiroToekinemDoekoean23-12-1919
Bok KarsosemitoKarsikemTeloek26-04-1920
Bok KartodikromoParijemSeloboro23-12-1919
Bok KartodimedjoWakijahPakoealaman06-05-1919
Bok KartodimedjoPainemGangsan15-07-1922
Bok KartosentonoMintenKlaten24-11-1916
Bok KasanMartodikromokl koening15-07-1922
Bok KasanpawiroKaminahNgoemboelsari05-11-1919
Bok KasinahRonowirjoTanggoel15-07-1922
Bok KasirahKasirahWaroedjojong15-12-1921
Bok KasmahKasimahMrangan23-12-1920
Bok KasmanKasminahBandoeng04-02-1920
Bok KasminKarinemSoemoroto05-11-1914
Bok KasriKasriGempol23-12-1919
Bok KastamahKastamahSoeroeh19-08-1919
Bok KatijemKatijemBalong19-04-1909
Bok KatinahKatinahNgepoeng15-12-1921
Bok KeminemTjipedes15-07-1922
Bok KemisSamiSedajoe06-05-1919
Bok KertawiranaDjaikemDjono24-11-1916
Bok KertoSoedjinahToeri01-03-1920
Bok KromopawiroRikemDenokan15-12-1921
Bok KromosentonoSamirahKadisono04-02-1920
Bok KromosonoSaminemPagoengan31-07-1913
Bok LaimahBok LaimahKaseman15-12-1921
Bok MadmangoenSiasehPoerwonegoro10-09-1925
Bok MainahMainahSindangredjo15-10-1918
Bok MangoendikromoNgadinemSrowot01-03-1920
Bok MangoendikromoRoekinemSawahan26-04-1920
Bok MangoenpawiroDalijemrambanan21-06-1918
Bok MangoenredjoMimiKwilet15-07-1922
Bok ManiRanodimedjo (vader)Mlati doekal15-07-1922
Bok ManisahManisahKewajoehan01-08-1919
Bok MarijemMarijemKaoenan19-04-1909
Bok MarintenMarintensoemberwongoe30-03-1929
Bok MarkonahSonoredjoNgobri15-07-1922
123...10
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in