Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
185 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 185 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
Restalan01-03-1920
Bok AtmodihardjoDiposemito, Soedjinahonbekend09-11-1939
Bok BatiBationbekend26-04-1920
Bok DijemTanoediwirjoMesen20-09-1900
Bok DijemDijemNgadipolo14-04-1906
Bok DinemSoekodikromoSerangan15-07-1922
Bok DjeminemDjeminemNotosoeman17-05-1906
Bok DjiminemDjiminemWonoredjo05-11-1919
Bok Djo..Wooongsootaroeno, Ginemonbekend09-11-1939
Bok DjogotijonoSalijemSoernodiningraten17-05-1906
Bok DjojokarijoSajemGawok19-08-1919
Bok DjojopawiroMoedjinahMangkoeboemen12-04-1926
Bok DjojosoedarmoKasinahKrapijak01-03-1920
Bok DoelahWaginemDjogobajan16-08-1926
Bok GijemGijemSawahan18-05-1903
Bok GinemGinemKrawon15-10-1918
Bok HardjoidjojoSainahKarang anom23-12-1919
Bok HardjokarsonoTjitrokartiko Ngalijemonbekend09-11-1939
Bok HardjopawiroSaminahKaboek26-04-1920
Bok HardjopawiroWakijemPandean04-02-1920
Bok HardjosoemartoWakinemKedawoeng07-05-1928
Bok HardjosoemartoSoeripToemoeran01-03-1920
Bok IrosonoToeminemPondok04-02-1920
Bok JatijemJatijemMasaran04-02-1920
Bok KanijemKamijemWidoeran23-05-1909
Bok KantiKantiNgemplak16-08-1926
Bok KarijemKarijemGrompol23-05-1905
Bok KarijemKarijemBeton09-05-1912
Bok KarijodikromoSinemKepatijan16-08-1926
Bok KarijohardjoSoetijemKetelan04-02-1920
Bok KarijoredjoKartinah.Petoran16-08-1926
Bok KarijosemitoTasmiKarang Anjar01-03-1920
Bok KarijosemitoTasijemTasaren23-12-1919
Bok KarijosetroToeminahTaoenan17-07-1907
Bok KarijowidjojoPinahSoekardjo26-04-1920
Bok KariodikromoWongsodikromoPepe18-05-1903
Bok KarminahKarminahKestelag01-03-1920
Bok KarniKarniBatoerono04-02-1920
Bok KarsinahKarsinahTese01-08-1919
Bok KarsinahPoerwodiningratan02-08-1923
Bok KarsoSomerdoDoongwaroe26-05-1900
Bok KartodihardjoSoetinahDjapanan23-12-1919
Bok KartodikromoSokarioBalapan15-06-1898
Bok KartodikromoSoekinahkr. pandan01-03-1919
Bok KartodimedjoSisahPoerwodininggratan15-10-1918
Bok KartodimedjoSemiDawoeng05-11-1919
Bok KartoidjojoMidjemKarang Anjar26-04-1920
Bok KartoikromoKasimahnglano23-12-1919
Bok KartopawiroJatmiMargoredjo12-04-1926
Bok KartopawiroKromopawiroPoerwosari02-08-1900
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in