Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java

Door een technische storing is aanmaken van een gebruikersprofiel en het reserveren van archiefstukken op dit moment niet mogelijk. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Zoeken

Velden doorzoeken
Arbeid op Contract: Javaanse immigranten in Suriname download index (ZIP, bytes)
185 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 185 gevonden
NaamVadersnaamDesa / dorpDatum afreis
Restalan01-03-1920
Bok AtmodihardjoDiposemito, Soedjinahonbekend09-11-1939
Bok BatiBationbekend26-04-1920
Bok DijemTanoediwirjoMesen20-09-1900
Bok DijemDijemNgadipolo14-04-1906
Bok DinemSoekodikromoSerangan15-07-1922
Bok DjeminemDjeminemNotosoeman17-05-1906
Bok DjiminemDjiminemWonoredjo05-11-1919
Bok Djo..Wooongsootaroeno, Ginemonbekend09-11-1939
Bok DjogotijonoSalijemSoernodiningraten17-05-1906
Bok DjojokarijoSajemGawok19-08-1919
Bok DjojopawiroMoedjinahMangkoeboemen12-04-1926
Bok DjojosoedarmoKasinahKrapijak01-03-1920
Bok DoelahWaginemDjogobajan16-08-1926
Bok GijemGijemSawahan18-05-1903
Bok GinemGinemKrawon15-10-1918
Bok HardjoidjojoSainahKarang anom23-12-1919
Bok HardjokarsonoTjitrokartiko Ngalijemonbekend09-11-1939
Bok HardjopawiroSaminahKaboek26-04-1920
Bok HardjopawiroWakijemPandean04-02-1920
Bok HardjosoemartoWakinemKedawoeng07-05-1928
Bok HardjosoemartoSoeripToemoeran01-03-1920
Bok IrosonoToeminemPondok04-02-1920
Bok JatijemJatijemMasaran04-02-1920
Bok KanijemKamijemWidoeran23-05-1909
Bok KantiKantiNgemplak16-08-1926
Bok KarijemKarijemGrompol23-05-1905
Bok KarijemKarijemBeton09-05-1912
Bok KarijodikromoSinemKepatijan16-08-1926
Bok KarijohardjoSoetijemKetelan04-02-1920
Bok KarijoredjoKartinah.Petoran16-08-1926
Bok KarijosemitoTasmiKarang Anjar01-03-1920
Bok KarijosemitoTasijemTasaren23-12-1919
Bok KarijosetroToeminahTaoenan17-07-1907
Bok KarijowidjojoPinahSoekardjo26-04-1920
Bok KariodikromoWongsodikromoPepe18-05-1903
Bok KarminahKarminahKestelag01-03-1920
Bok KarniKarniBatoerono04-02-1920
Bok KarsinahKarsinahTese01-08-1919
Bok KarsinahPoerwodiningratan02-08-1923
Bok KarsoSomerdoDoongwaroe26-05-1900
Bok KartodihardjoSoetinahDjapanan23-12-1919
Bok KartodikromoSokarioBalapan15-06-1898
Bok KartodikromoSoekinahkr. pandan01-03-1919
Bok KartodimedjoSisahPoerwodininggratan15-10-1918
Bok KartodimedjoSemiDawoeng05-11-1919
Bok KartoidjojoMidjemKarang Anjar26-04-1920
Bok KartoikromoKasimahnglano23-12-1919
Bok KartopawiroJatmiMargoredjo12-04-1926
Bok KartopawiroKromopawiroPoerwosari02-08-1900
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in