Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java, Naam: Bok Kartama

Meer resultaten

Naam Bok Kartama

Vadersnaam Dirven

Geboorteland Nederlands Oost Indie

Lengte 152

Herkenningsteken twee litt linker beneden arm

Geslacht vrouw

Leeftijd jaren 24

Godsdienst moslim

Afreisplaats Semarang

Datum afreis 28-3-1919

Schip Djember

Schip soort ss

Monsternummer 447

Aankomstplaats Paramaribo

In dienst van Haas, I.

Voor wie koloniaal gouvernement

Contractcode VV109

Datum begin contract 20-5-1919

Datum einde contract 20-5-1924

Gewest Banjoemas

Afdeling Tjilatjap

District Kroja

Desa / dorp Bendoengan

Plantage Geyersvlijt (Ben. Sur.)

Datum overlijden 22-2-1923

Schip terugkeer onbekend

Opmerkingen overl op Geyersvlijt

Foto http://www.gahetna.nl/sites/default/files/ntimages/NT00346/resources/hds-java-photos/vv/vv109.jpg

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in