Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java, Naam: Redjowinangoen

Meer resultaten

Naam Redjowinangoen

Vadersnaam Oesoep

Geboorteland Nederlands Oost Indie

Lengte 161

Herkenningsteken litteken rechter jukbeensboog.

Geslacht man

Leeftijd jaren 27

Godsdienst moslim

Afreisplaats Semarang

Datum afreis 19-4-1912

Schip Medan & Prins Willem V

Monsternummer 218

Aankomstplaats Paramaribo

In dienst van Agenten der NHM Marienburg en Zoelen

Voor wie koloniaal gouvernement

Contractcode OO157

Datum begin contract 25-6-1912

Datum einde contract 25-6-1917

Datum cvo 2-10-1917

Datum premie ontvangst 4-5-1929

Gewest Djocja

Afdeling Mataram

District Klegoong

Desa / dorp Tempel

Plantage Marienburg & Zoelen

Schip terugkeer onbekend

Naamsgegevens NV 19-9-49 no. 953.
Heeft zich op 13 jan. 1950 gekozen de voornaam van "Oesoep" en de geslachtsnaam van "Redjowinangoen" en voor de echte zie reg. Nv.

Hercontracten 16 okt. 1917 - 16 april 1920. gerec. voor 2.5 jaar op pl. Leliendaal CVO afge 15-9-28 no. 1175.

Opmerkingen Bij aankomst ziek naar het Mil. Hosp. gezonden. Daaruit ontslagen 8-8-12.
CVO afge. 2-10-1917 no. 173.
Volgens ??? bericht van den tolk mag R. zijn ???pas krijgen 15-9-28.
Id. bew. afge. 23-7-46.
Premie ontvangen uit Ifds bij akte van den DC Sur. dd 4 mei 1929 zie G.R. dd 18-4-29 no. 1452.
Pr. Ifds DC Sur. 30-3-29.

Foto http://www.gahetna.nl/sites/default/files/ntimages/NT00346/resources/hds-java-photos/oo/oo157.jpg

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in