Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java, Vadersnaam: Soegiman

Meer resultaten

Vadersnaam Soegiman

Geboorteland Nederlands Indie

Lengte 156

Herkenningsteken pigmentvlekken voorhoofd

Geslacht man

Godsdienst moslim

Afreisplaats Tandjong Priok

Datum afreis 9-11-1939

Schip Kota Gede

Aankomstplaats Paramaribo

In dienst van onbekend

Voor wie koloniaal gouvernement

Contractcode kG 320

Datum begin contract 13-12-1939

Datum premie ontvangst 8-2-1950

Gewest onbekend

Afdeling onbekend

District Poerworedjo

Desa / dorp onbekend

Plantage Domburg

Schip terugkeer onbekend

Naamsgegevens NV dd 3 okt 1961
Geslachtsnaam: Hardjosoewito
Voornaam: Soegiman

Familiegegevens voor aankomst man van 320a

Opmerkingen Premie ontvangen kr. punt ? der Voorw. 9bijbl.211) bij akte van DC Mar. dd 8-2-1950 zie GR dd 16-1-1950 no. 181

Foto Geen foto aanwezig

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in