Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java, Naam: Bok Sarinem

Meer resultaten

Naam Bok Sarinem

Vadersnaam Wongsodikromo

Geboorteland Nederlands Indie

Lengte 145,1

Geslacht vrouw

Leeftijd jaren 21

Godsdienst Mohamedaan

Afreisplaats Java

Datum afreis 23-6-1900

Schip Koningin Wilhelmina en Prins Willem III

Schip soort ss

Monsternummer 194

Aankomstplaats Paramaribo

In dienst van Spiering, J.F.

Voor wie koloniaal gouvernement

Contractcode CC652

Datum begin contract 19-8-1900

Datum einde contract 19-8-1905

Datum cvo 21-8-1905

Datum premie ontvangst 26-7-1920

Gewest Bagelen

Afdeling Keboemen

District Premboon

Desa / dorp Doongwaroe

Plantage Morgenstond, de

Schip terugkeer onbekend

Familiegegevens voor aankomst vrouw van CC651

Familiegegevens Bok Sarinem CC652 heeft erkend op 19-10-1949 te Combe de kinderen :
1.Saridoen geb.9-8-1901 Ben Sur.
2.Toelpon geb:5-6-1904 Ben.Sur
3. Baris geb:12-3-1906 Ben.Sur
4.Satimin geb:26-4-1909
5.Siepon geb:25-8-1911
6.Mariene geb:6-4-1914
7.Toekijem geb:17-8-1918 .
8.Ngadiman geb:21-12-1924
Toelpon(z) is gehuwd met Bok Darsosoewirjo op13-2-1939i/h distr Sur en het kind Soehardi gewettigd.Satimin(z) heeft op 1-10-1952 gekozen voor de voornaam:Satimin en de gesl.naam:Asmodikromo.
Toekijem(d) echt. van gino 1115/A.E. is moeder vanPoniman(j ) geb:8-7-1953 Craneweg.
Poniman is overleden op 22-12-1953.Siepon(z) en Parinah(d) 184/M.M hebben erkend op 19-10-1949:1.
Kalijem geb:22-11-1928 Comm. 2.Kalimin geb:27-1-1931 Comm.
3.Kaliman geb;23-1-1934 Comm.
4.Poniran geb:5-9-1939 Sur.
5.Goedelgeb;12-8-1940 Sur.
Marinie heeft erkend op 19-10-1949:Ngatinie(m) geb:22-6-1932
.Kalijemd/v sipon is moeder van Samijem(m) geb:12-2-1950 te Lelydorp.
Panikem d/v satimin is moeder van Painem(m) geb:8-2-1951 te Cranenweg Ngadiman z/v CC652 heeft zich op 9-6-1950 de voornaam:Ngadiman gekozen en de gesl.naam

:Asmodikromo Toelpon z/v CC652 en Bok darsosoewirjo 3368/WW hebben op 29-9-1949 erkend het kind
Soekardi(j) geb:15-2-1939.
Toeginah d/v471/MM echt. van Satimin is m/v Giran(m) geb;11-4-1951 te Lelydorp Baries z/v CC652 heeft zich op 6-11-1951 de voornaam:Baris en de gesl.naam:Asmodikromo.

Ngatinie d/v Marinie is m/v ngatijem(m) geb:28-6-1952 vestiging:
Lelydorp.
Kalijem d/v Siponen van Painah is m/v Paidjan(j) geb:5-8-1952.
Satimin z/v CC652 en Toeginah d/v 471/MM hebben erkend p:19-10-1949 te Combe;
1.Ponimin(j) geb:7-4-1937 Sur
2.Legijim (m) geb:28-10-1939 sur.
3.Wagiten(m) geb:22-5-1946 sur
4.Waginie(m) geb:25-10-1948 Sur
5.Giman(j) geb:25-10-1948 Sur.
Toekijem d/v CC652 en Gino 1115/Ae hebben erkend op 19-10-1949;
1.Poepon geb:12-8-1947 Sur
2.Marsienteng geb:18-2-1949 Sur.
Toelpon en Bok Darsosoewirjo hebben erkend :
Soekardiegel 15-2-1939.
Siepon:Bij vonnis v/h Hof v. Jus d.d 5-3-1932 no:29,veroordeeld wegens poging tot doodslag, tot gevangenisstraf met o.w voor de tijd van 4 jaren Satimin heeft op 13-4-1940 erkend:Waginen,Ponikem en Koesnem allen geb. uit Bok Toekirah 126Ff resp op .: 8 mrt.'29, 27 aug.1932 en 12 nov.1934i/h distr Sur.
Toekijem is m/vGimin(j) geb:29 jan 1946 op Lelydorp en overleden op 13 mei 1946.
Zij is ok moeder van:Ginten(m) geb:15-9-1948)Saridien z/v CC652 heeft zich op 5-2-1951 gekozen de voornaam;Sarindie en de gesl.naam:Asmodikromo

Grondsituatie besch. d.d. 31-7-1920 no: 1232 perc. 65 deeranweg
bij besch. van 1-2-1923 in gebr. afgestaan perc:75 Deeranweg

Opmerkingen Premie uit Ifonds van 26-7-1920 uit besch. d.d. 26-7-1920 no:4840
C.V.O:d.d.:21-8-1905 no:287.Ontsl derde kw. 1905.Verniewd op 29-5-1923.Verniewd op 29-11-1929.
C.V.O:herniewd 13-4-1940 no:287

Foto Geen foto aanwezig

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in