Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java, Naam: Bok Bairah

Meer resultaten

Naam Bok Bairah

Geboorteland Nederlands Indie

Lengte 154,3

Herkenningsteken litteken op neus

Geslacht vrouw

Leeftijd jaren 25

Godsdienst moslim

Afreisplaats Java

Datum afreis 23-6-1900

Schip Koningin Wihelmina en Prins Willem III

Schip soort ss

Monsternummer 190

Aankomstplaats Paramaribo

In dienst van Piepers, H.N.

Voor wie koloniaal gouvernement

Contractcode CC574

Datum begin contract 19-8-1900

Datum einde contract 19-8-1905

Datum cvo 26-9-1906

Datum premie ontvangst 28-5-1919

Gewest Kediri

Afdeling Toeloongagoeng

District Toeloongagoeng

Desa / dorp Toeloongagoeng

Plantage Marienbosch

Datum overlijden 16-6-1948

Schip terugkeer onbekend

Hercontracten Rust en Werk idem Overgedragen aan pl Rust en werk bij GR van 22/4/1904 I afd no 4420 (ag no 783)

Opmerkingen Afreisplaatsen Java Ned Indie 23/6/1900 en Amsterdam 1/8/1900
Kleur bruin
Bij aankomst ziek naar s'lands hosp gezonden, daaruit ontsl 24/8/1900
Onder monsterrol no staat 59 ex Koningin Wilhelmina
Ontsl 3e kw 1905
Cvo no 358

Pr. Imfo
DC. Comm
24/4/1919

Premie ontvangen uit Im fonds
Zie akte DC van Ben Comm dd 28/5/1919
Besch dd 17/5/1919 no 3116

Overleden op Pieterszorg

Foto Geen foto aanwezig

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in