Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java, Naam: Parman

Meer resultaten

Naam Parman

Vadersnaam Djok

Geboorteland Nederl Indie

Lengte 149,5

Herkenningsteken bruin; litteken linkerbovenbeen

Geslacht man

Leeftijd jaren 25

Godsdienst moslim

Afreisplaats Java

Datum afreis 20-8-1900

Schip Soembawa & Prins Willem IV

Schip soort ss

Monsternummer 78

Aankomstplaats Paramaribo

In dienst van Samson, G.H.

Voor wie koloniaal gouvernement

Contractcode CC1235

Datum begin contract 20-10-1900

Datum einde contract 20-10-1905

Datum cvo 12-2-1906

Datum premie ontvangst 23-5-1910

Gewest Bagelen

Afdeling Karanganjar

District Karangbolong

Desa / dorp Poerwosari

Plantage Elisabethshoop (Ben Comm)

Datum overlijden 29-2-1948

Schip terugkeer onbekend

Familiegegevens gehuwd 30 mei 1917 met bok Atmo 169 EE (ag 967/0

1225CC:
1. Wolas d/v Parman 1235CC (overl 29-2-1948) z/v Bok Atmo 169 EE heeft zich gekozen de naam van Parman en de voornaam Wolas zie NV 13-6-1975 (Zie NV sur 19-11-1955 gesl Parman)

2.Paimin z/v Kromosemito satirah(NV 1-4-1925 ) heeft zich gekozen de geslnaam Kromosemito en de voorn Paimin zie reg NV moeder:1-4-25 fol 11 reg 1 Par'bo oud.

Hercontracten Isak Adolph Samson mede eigenaar pl Elisabeths hoop
gerec voor 2 1/2 jaar(ag 24 aug 1906 no 1848)

Grondsituatie bij besch dd 23-11-25 no 4154 c overgen van 347 FF de huur van perceel op Joh en Marg S A no 385
ingetr bij besch van 31-12-26 no 271

bij besch van 22 dec 1926no 272 in hur afgestaan perceel 85 Joh en Marg S E

bij besch dd22 dec 1926 no 272 in huurafgestaan perceel S A no 385 Joh en Marg

bij besch van voor 1916 in huur afgestaan perceel no 33 S A Joh & Marg
ingetr bij besch van 31-12-26 no 271

bij besch dd 22 dec 1926 no 272 in huur afgestaan perceel S A J&M

bij res van 6 dec 1909 no 14 in gebruik gekregen perc 258 serie B van j&M

Opmerkingen Java(Ned Indie) 20 augs 1900; Amsterdam 2 october 1900

bij aankomst ziek naar 's Lands Hospitaal gezonden .Daaruit ontslagen 23 nov 1900

CVO 12-2-1905 no 38
ontsl 4e Kw 1905

premie ontvangen uit de kolkas
zie akte DC van Ben Comm dd23/5/10

Foto Geen foto aanwezig

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in