Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java, Naam: Bok Somowikarta

Meer resultaten

Naam Bok Somowikarta

Vadersnaam Pandak

Geboorteland Nederlands Indie

Lengte 151

Herkenningsteken litteken neusrug

Geslacht vrouw

Leeftijd jaren 19

Godsdienst moslim

Afreisplaats Batavia

Datum afreis 15-8-1927

Schip Madioen IV

Schip soort ss

Monsternummer 507

Aankomstplaats Paramaribo

In dienst van Jeuken, F.W.

Voor wie koloniaal gouvernement

Contractcode AE1432

Datum begin contract 24-9-1927

Datum einde contract 24-9-1932

Datum cvo 27-5-1933

Datum premie ontvangst 4-11-1940

Gewest Banjoemas

Afdeling Tjilatjap

District Kroja

Desa / dorp Danakarta

Plantage Voorburg

Schip terugkeer onbekend

Naamsgegevens Com 914 v '51
Bok Somowikarta koos op 30/3/1953 de geslnm Somowikarta en de voornaam Direm voor de kinderen zie reg NV

Familiegegevens leeft met Madasan AF1075
kinderen:
1. Waginah vrl geb 10/3/1935 op Voorburg
2. Warno mnl geb 22/9/1936 op Susannasdaal
3. Soewarman mnl geb 22/1/1940 Comm. Is door de moeder ter verdere verzorging en opvoeding afgestaan aan Katim no 228 en echte Soji ex Kota Gede bedide wonende op pl Susannasdaal op 3/8/1942 (zie brief DC Comm dd 18/12/1942)
4. Midijem vrl geb 21/3/1943 op Susannasdaal
5. Ponidjah vrl geb 22/11/1946 op Susannasdaal
Bovengenoemde kinderen 1 t/m 5 zijn door de moeder en Madasan AF1875 op 14/1/1950 in het distr Comm erkend (folio 13 en 14)

Opmerkingen Opgenomen HD 28/9, ontslagen 11/10/1927
Cvo no 879
dupl afg 13/9/1933 no 879
Cvo vernieuwd 1/8/1942

Premie ontvangen uit het Imfonds
bij akte van den DC. Comm
dd.4/11/1940
zie GR. dd 27/8/1940 no 2771

Voorburg
Pr. Immverord
DC. 20/8/1940

Foto http://www.gahetna.nl/sites/default/files/ntimages/NT00346/resources/hds-java-photos/ae/ae1432.jpg

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in