Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java, Naam: Bok Soeratinah

Meer resultaten

Naam Bok Soeratinah

Vadersnaam Soeratinah

Geboorteland Nederlands Indie

Lengte 147

Geslacht vrouw

Leeftijd jaren 16

Godsdienst moslim

Afreisplaats Tandjong Priok

Datum afreis 27-7-1925

Schip Samarinda

Schip soort ss

Monsternummer 19

Aankomstplaats Paramaribo

In dienst van NV The Nickerie Sugar Estate Co Ltd

Voor wie koloniaal gouvernement

Contractcode AC1104

Datum begin contract 13-9-1925

Datum einde contract 13-9-1930

Datum cvo 26-1-1935

Datum premie ontvangst 20-11-1939

Gewest Djokja

Afdeling Djokja

District Klegoeng

Desa / dorp Tempel

Plantage Waterloo en Hazard

Schip terugkeer onbekend

Naamsgegevens NV 20-12-1960 no 333

Familiegegevens voor aankomst vrouw van MR524[AC1103]

Familiegegevens vrouw van AC1475
AC1104 en AC1475 Idras erk op 29-10-1949 distr Sur de kinderen sub 2 en 3:
1. Soeratsih vrl geb 28-2-1928 Waterloo/ Bew afg 8-5-1944/ NV 20-12-1960/ is echte van Karris z/v YY380 is m/v Kastini vrl geb 18.. op Leiding 11a
2. Roewet vrl geb 1-5-1943 Sur
3. Semi vrl geb 9-11-1944 Sur

Opmerkingen Als vrije arbeider van pl Waterloo op de pl Ma Retraite tewerkgesteld
Cvo 26-1-1935 no 215
Cvo vern 8-5-1944
Pr ontv uit Imfonds bij akte van den DC Sur dd 20-11-1939
zie Gr dd 10-11-1939 no 3654
Pr fonds DC Sur juni 1937
Toegekend bij GR dd 15-6-1937 no 1975 weggeloopen
Pr ifonds DC Sur 2-11-1939
Dub ingeschr 31-1-1935

Foto http://www.gahetna.nl/sites/default/files/ntimages/NT00346/resources/hds-java-photos/ac/ac1104.jpg

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in