Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java, Naam: Djajani

Meer resultaten

Naam Djajani

Vadersnaam Sono n.a.k.

Geboorteland Nederlands Oost Indie

Lengte 153

Herkenningsteken Pigment vlek onder linkeroog

Geslacht man

Leeftijd jaren 25

Godsdienst moslim

Afreisplaats Tandjong Priok

Datum afreis 20-8-1924

Schip Simaloer

Monsternummer 398

Aankomstplaats Paramaribo

In dienst van N.V. Nickerie Sugar Estate & Co. Ltd

Voor wie koloniaal gouvernement

Contractcode AB577

Datum begin contract 1-10-1924

Datum einde contract 1-10-1929

Datum cvo 19-11-1930

Datum premie ontvangst 16-5-1940

Gewest Banjoemas

Afdeling Tjilatjap

District Kroja

Desa / dorp Alang Amba

Plantage Waterloo en Hazard

Schip terugkeer onbekend

Naamsgegevens Djajani 577AB heeft op 22 sept. 1954 gekozen de geslachtsnaam van Djajani en de voornaam van Sono.

Opmerkingen C.v.o. afg. 19-11-1930 no. 1053. Duplicaat afg. 7-6-1939 no. 1053.
1 dag in het koelie dep. , heeft zich teruggetrokken 11-10-1930.
Premie ontv. uit Imfonds bij akte van den DC. Nickerie dd. 16-5-1940. Zie G.R. dd. 22-4-1940 no. 1237.
Ingeschreven in Nickerie 1930.

Foto http://www.gahetna.nl/sites/default/files/ntimages/NT00346/resources/hds-java-photos/ab/ab577.jpg

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in