Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java, Naam: Bok Wongsodikromo

Alle resultaten

Naam Bok Wongsodikromo

Vadersnaam Setrodikromo

Familiegegevens Toegijemin mnl geb 9-12-1899 op pl Berlijn NV 23-9-1949 no 1273 Bewijs afgeg 7-8-1935
Is bij besch v/d DC v Boven Sur dd 28-12-1925 no 272 in huur afgestaan perceel 4 aan Laarwijk Ingetr bij besch 9-3-29 no 787
Karsinah vrl geb 30-7-1902 op pl Berlijn (ag no 1753) Bewijs afg 16-11-1943 NV 14-6-1962. Karsinah d/v Bok Wongsodikromo AA272 en Santawitana NT849 hebben op 8-5-1950 erkend I/h distr Comm het kind Waginem geb 29-4-1936 NV 24-4-1958 fol 108 (Nick) NV 7-3-1957 no 105 Karsinah d/v/ AA272 is is moeder van Waginam mnl geb 29-4-1936 op Laarwijk
Samsoedin mnl geb 16-8-1908 (ag 08 no 5228) NV 19-9-1949 no 77 zoon van AA272 heeft zich op 1-12-1950 de voornaam Samsoedin en de gesl naam Kasanradjie gekozen
Ngadiman mnl geb 25-12-1910 te Berlijn ag 1911 no 205 overleden op Vreeland in 1935 vervolgens opgave voor de moeder op 15-9-1944. Samsoedin is bij besch van de DC van Bov Sur dd 2-3-1926 no 413 in huur afgest perc 12 Laarwijk Bij besch van 31-3-1927 no 336

De kinderen Legiman, Edwin Toekira, Anton Soekarlan, Soeradinas, Tjemina, Soekarmin(z/v/Toegijemin z/v/ Bok Wongsodikromo AA272 heeft op 29-2-1956 gekozen voor de gesl naam Kasanradjie en de voornaam Soekarmin), Wagiran, Wakidi, Soeparmin, Johan. Allen geboren uit Toekirah FF10 zijn door Toegijemin z/v AA272 erkend op 23-2-1948 in het distr Sur (zie FF10)

Sosemito, Toeminem echt van Soekarmin z/v Toegijemin z/v AA272 is moeder van Sripan Tohir mnl geb 25-3-1952 te Laarwijk

Soeradina d/v Tiegijemin z/v AA272 en van Toekirah FF10 heeft op 5-4-1954 gekozen de gesl naam Kasanradjie en de voornaam Soeratinah voor de kinderen zie reg NV

Tjemina d/v Toegijemin z/v AA272 en van Toekirah FF10 is moeder v Waginah Rakinah mnl geb 25-4-1954 distr Sur (fol 147)

Burgelijke stand Comm no 64
Folio 4
Heden 21-4-1958 is door mij, Ambtenaar van de Burgelijke stand in het distr Comm ingeschreven een afschrift van een vonnis, gewezen en uitgesproken ter openbare terechtzitting v/h Kantongerecht in het derde Kanton te nieuw Nick op 11-11-1957 waarbij is gelast de echtscheiding tussen:
Soekar z/v Idin no 352/00 en van Bok Karijosentono no 108/00 en
Waginem d/v Santawitana no 849/AF en van Karsinah d/v Bok Wongsodikromo no AA272
gehuwd in het distr Comm op 2-3-1955, met al de wettelijke gevolgen daarvan.
Tevens is daarbij overlegd een verklaring van de Griffier in het derde Kanton, dat tegen dit vonnis vanaf 12-12-1957 geen hoger beroep meer mogelijk is.
Nieuw-Amsterdam, 21-4-1958 De ABS voornoemd, L de Freitas

Geboorteland Nederlands Indie

Geslacht vrouw

Leeftijd jaren 19

Lengte 139

Herkenningsteken Moedervlek boven linker borst.

Godsdienst moslim

Afreisplaats Java

Datum afreis 15-6-1898

Schip Prinses Sophie en Prins Willem III

Schip soort ss

Monsternummer 32

Aankomstplaats Paramaribo

In dienst van Nederl. Handel Maatschappij pl Berlijn

Voor wie koloniaal gouvernement

Contractcode AA272

Datum begin contract 18-8-1898

Datum einde contract 18-8-1903

Datum cvo 23-7-1904

Datum premie ontvangst 25-1-1915

Gewest Kedoe

Afdeling Magelang

District Magelang

Desa / dorp Kadiloeweh

Plantage Berlijn (Ben Comm)

Datum overlijden 26-8-1953

Schip terugkeer onbekend

Hercontracten de Dankbaarheid 11-3-1919 tot 11-9-1921 voor 2.5j.

Opmerkingen ontsl 3e kw 1903 CvO no119
gerec voor 2,5 jaar cvo 29-11-1921 no 865 Duplicaat afg 24-10-1932 no 865
CvO vernieuwd 15-9-1944
Premie ontvangen uit het Ifonds zie akte AG van 25-1-1915 Overleden te Comm (fol 151)

Foto

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in