Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit Java, Naam: Bok Djinah

Meer resultaten

Naam Bok Djinah

Vadersnaam Kromodirio

Geboorteland Nederlands Indie

Lengte 146,7

Herkenningsteken Litt. op de rechter voorarm.

Geslacht vrouw

Leeftijd jaren 19

Godsdienst moslim

Afreisplaats Java

Datum afreis 1-6-1898

Schip Prinses Amalia & Prins Willem IV

Monsternummer 114

Aankomstplaats Paramaribo

In dienst van J.A. van Beek

Voor wie koloniaal gouvernement

Contractcode AA172

Datum begin contract 31-7-1898

Datum einde contract 31-7-1903

Datum cvo 23-11-1904

Datum premie ontvangst 2-2-1915

Gewest Kedoe

Afdeling Magelang

District Moentilan

Desa / dorp Mendoet

Plantage Susannasdaal (Ben. Sur.)

Schip terugkeer onbekend

Naamsgegevens Heeft op 20/1/1954 de gesl.naam gekozen van Kromodirio en de voorn. Djinah; v/d kinderen zie reg. N.V. (Sar. 313 v'49).

Familiegegevens Kinderen:
1, Tjimin j., geb. 23/9/1899 (ag. 1899 No. 1962) op pl. Susannasdaal.
2, Soeratinah m (moet zijn Soerati volgens gesl. zie fol. 11 Ben. Sure. ), geb. 11/1/1903 op pl. Susannasdaal (ag. No. 362). Soerati d/v 172/AA heeft op 20/1/1954 gekozen de gesl.naam Ardjodinomo en de voorn. Soerati voor de kinderen zie reg. N.V. (Sara. 1206 v'49).
3, Amsariet j., geb. 2/10/1906 de Morgenstond (ag. 06 No. 2455). Overleden 12/11/1927 in Saramacca.
3, Soeratmina m., geb. 30/4/1909 (ag. 09 No. 1158). Overleden 30/6/1936 op Livorno.
4, Soeratman j., geb. 31/7/1911 Saramacca (ag. 11 No. 1695/0). Overleden 31/1/1930 in Saramacca.
5, Warjiem m., geb. 13/2/1918 in Saramacca (ag. 18 No. 813/0)
6, Saminah m., geb. 22/10/1929 op Marienbosh.
7, Isman j., geb. 17/3/1923 in Sarmacca (N.V. 2/11/1945 No 216).
8, Tjasery j., geb. 8/10/1915 in Ben. Sar. Overleden 5/3/1944 in Saramacca.
Soerati d/v 172/AA is m/v:
- Soeratinem m., geb. 11/2/1921 in het distr. Ben. Saramacca.
- Matrais j., geb. 30/7/1923 op Sar. Overl. 8/2/1924 in Ben. Sar.
- Roedjina m., geb. 15/6/1926 in Ben. Sar.
- Painten m., geb. 22/4/1928 in Ben. Sar. Overleden 12/5/1928 in Ben. Sar.
- Sartimah m., geb. 24/6/1929 in Sara.
Soeratinem d/v Soerati heeft zich op 6/12/1946 gekozen de voorn. Soeratinem en de gesl.naam Kamidi; v/d kinderen zie reg. N.V.
Soeratinem d/v Soerati d/v 172/AA is m/v:
- Wakidjah m., geb. 27/2/1942 in het distr. Sar. Moet zijn geb. op 20/1/1937 in het distr. Sar. Zie vonnis verbetering 1e Katon dd. 6/1/1953 ingeschr. B.S. Sara. 18/2/1953 Fol. 60.
N.V. 4/10/1958 fol. 162 No. 578 reg. Parbo. (N,.V. 8/10/1953).
- Wagijem m., geb. 3/10/1942 in het distr. Sar. (N.V. 10/12/1966).
- Soepardi j., geb. 8/7/1945 te Sar. (N.V. 26/11/1966).
- Soekimin j., geb. 25/6/1948 Sur. fol. 907 (N.V. 10/12/1966).
Wakidjah, wagijem en Soepardi zijn door Saimin z/v 278/OO en Soeratinem d/v Soerati d/v 172/AA erkend op 23/11/1946.

Warjiem d/v 172/AA is m/v:
- Moeinah m., geb. 22/7/1933 in Sar.
- Soekarmin j., geb. 1950 fol. 95 Sar. Overleden 1950 fol. 70 Sar.

Grondsituatie Bij GR dd. 24/11/1914 No. 4723 in gebruik afgest. perc. 19/20 serie B, deel uitmakende v/h terrein t/n van de Jakkiekreek. Bij besch. dd. 23/7/1926 LD No. 1016 de huur overgedragen aan 668/CC.

Opmerkingen Amsterdam 15 juli 1898 (2e afreis plaats en datum).
Huidskleur: Bruin.

Ontsl. 3e kw. 1903.

C.v.o. afg. 23-11-1904 no. 250
Dupl. afg. 28/11/1905. Tripl. afg. 11/12/1930.

Premie ontvangen uit de Kolkas. Zie akte Sar. dd. 2-2-1915

Foto Geen foto aanwezig

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in