Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Veelgestelde vragen

1. Van een van mijn voorouders kan ik helemaal niets/bijna niets vinden in de database. Hoe kan dat?

  • De database is gebaseerd op persoonsgegevens zoals die voorkomen in de originele immigratieregisters in Paramaribo. Helaas zijn niet alle immigratieregisters bewaard gebleven. Bovendien was de tekst soms onleesbaar door de slechte staat van het register. Hierdoor is de database niet compleet en kunnen er bovendien namen of contractnummers in voorkomen zonder verdere gegevens.

    Weet u het contractnummer of de naam van het schip, dan kunt u ter controle nog kijken in de schepenlijst of er ontbrekende nummers zijn en zo ja, welke dit zijn. Let op: het gaat in deze kolom "ontbrekende nummers" (net zoals in de kolom "contractnummers") om t/m nummers.
  • Heeft u ook op spellingvarianten gezocht? De spelling van de naam kan wat afwijken van de hedendaagse spelling. Voorbeelden: als u Doerbali zoekt, kijkt u dan ook bij Durbali. U kunt ook op een gedeelte van de naam zoeken. Als u op Kanh zoekt, krijgt u zowel Kanhai als Kanhay.
  • Sommige personen zijn niet rechtstreeks van India naar Suriname gegaan, maar zijn eerst ergens anders terechtgekomen, bijvoorbeeld in Brits-Guyana en pas later naar Suriname gegaan. Deze personen hoeven niet in de database voor te komen.
  • Klein kansje: misschien is er een fout gemaakt bij de invoer van de gegevens uit de immigratieregisters in de database. Het Nationaal Archief kan echter niet voor u ter controle in de originele immigratieregisters kijken want die zijn in Paramaribo (zie punt 4).

2. Is er bij u dan nog een andere mogelijkheid om toch nog iets te weten te komen?


U kunt in de studiezaal van het Nationaal Archief in Den Haag komen zoeken in:

  • Het archiefbestand Tellijsten Volkstelling Suriname 1921, toegang 2.10.19.01. Hierin komt in principe iedereen voor die in 1921 in Suriname woonde, met onder meer geboortedatum en indien van toepassing het contractnummer, plus de namen en gegevens van de andere aanwezige gezinsleden per woning. Dit archiefbestand is redelijk compleet maar er zijn een paar hiaten.
  • Het bestand microfiches van geboorteregisters Paramaribo 1828-1906, toegang 2.10.61. Let op: er is geen algemene namenindex op het bestand. Bovendien betreft het alleen het district Paramaribo en niet de rest van Suriname. Er zijn bij het Nationaal Archief geen microfiches van huwelijks- of overlijdensregisters van deze periode.

Bovenstaande bestanden zijn niet digitaal beschikbaar.

Kijkt u voor meer uitgebreide informatie over het doen van onderzoek op de site bij verder onderzoek onder Gebruik.

3. Ik kan niets vinden maar ik ben bang dat dit komt omdat ik niet goed zoek. Kunt u voor mij op zoek gaan?

Het Nationaal Archief voert geen betaald onderzoek meer uit. U kunt derden vragen onderzoek te doen. Maar bedenkt u wel: Deze partij kan niet meer uit de database halen dan u zelf ook kunt. In de originele immigratieregisters kan niet gekeken worden want die zijn in Paramaribo.

Als u dat makkelijker vindt, kunt u eventueel in de papieren versie van de Hindostaanse database gaan zoeken in de studiezaal van het Nationaal Archief (S12 C3 t/m C7).
Maurits S. Hassankhan/Sandew Hira,
Historische Database van Suriname, De Gegevens over de Hindostaanse Immigranten, Paramaribo/Den Haag 1998 (5 delen).

De publicatie "Hindostaanse immigranten in Suriname, Namenboek 1873-1916" (1 deel) van de hand van dezelfde auteurs geeft alfabetisch op achternaam een volledige, overzichtelijke lijst van personen genoemd in de bewaard gebleven immigratieregisters, met vermelding van: voornaam; man of vrouw;
contractnummer; district, politiepost en dorp in India; plantage; kaste.
Studiezaal Nationaal Archief S12 C2.

4. Kan ik bij u een reproductie van een originele inschrijving bestellen?

Dit is niet mogelijk. De originele immigratieregisters (die zich helaas in slechte staat bevinden) zijn niet bij het Nationaal Archief maar in Suriname:
Centraal Bureau Burgerregistratie (CBB), Coppenamestraat 170, Paramaribo, telefoon 490340/499239.

5. In het "memo-veld" in de database heb ik bij mijn grootvader een paar gegevens met data gevonden. Kan ik daar nog iets mee doen?

Alleen als de datum voorafgegaan wordt door G.R. of GR (= Gouvernements-resolutie) of res. (resolutie), is er in principe in het Nationaal Archief een document aanwezig. U kunt daarvoor in de studiezaal in Den Haag komen zoeken in gouvernementsjournalen die zich bevinden in:

  • het archiefbestand Ministerie van Kolonien 1850-1900, toegangsnummer 2.10.02, inventarisnummers 6797-7104.
  • het archiefbestand Ministerie van Kolonien vanaf 1901, toegangsnummer 2.10.36.24, inventarisnummers 267-733 (met een hiaat voor de periode 1911-1923 feb).

U kunt dan meteen tijdens uw studiezaalbezoek een reproductie laten maken. Verwacht u echter niet dat het document persoonlijke gegevens bevat.

Het is ook mogelijk om direct vanuit de toegang een reproductie te bestellen. In dat geval kunnen kosten voor het zoeken van het juiste document in rekening worden gebracht. Wanneer dat het geval is, hoort u dat van tevoren.
http://www.gahetna.nl/vraagbaak/hoe-werkt-deze-website/collectie/bestellen-reproducties

Als u geen datum weet, heeft het weinig zin in bovenstaande grote series te gaan zoeken. Er is namelijk geen namenindex of alleen – vanaf 1901 – per kwartaal.

Voor de documenten die horen bij de overige data die vermeld worden in het memo-veld, zou u contact kunnen opnemen met het Nationaal Archief Suriname te Paramaribo www.nationaalarchief.sr.

6. Ik heb een foute vermelding gevonden bij de gegevens van mijn overgrootvader. Wilt u dat corrigeren.

Het kan voorkomen dat bepaalde individuele gegevens in de databases niet kloppen. Hoewel de data-invoer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft plaatsgevonden, valt niet uit te sluiten dat soms gegevens niet goed zijn gelezen of onjuist zijn ingevoerd. Aanvullingen of verbeteringen kunt u per e-mail doorgeven aan Amrit Consultancy in Den Haag. Geeft u dan wel aan om welke database het gaat en vermeldt alstublieft zo duidelijk mogelijk wat er naar uw mening niet klopt. Verbeteringen en aanvullingen kunnen niet afzonderlijk worden aangebracht. Alle nieuwe gegevens zullen per database op een nader tijdstip in één keer worden doorgevoerd.

7. Ik heb mijn overgrootmoeder in de database gevonden. Wat hebben jullie nog meer over haar?

U vindt misschien wat meer gegevens via het archiefbestand Tellijsten Volkstelling Suriname 1921 of via de microfiches geboorteaktes district Paramaribo. Kijkt u hiervoor bij punt 2.

8. Heeft u informatie over de plantage waar mijn grootouders gewerkt hebben?

Het is niet zo dat er bij het Nationaal Archief "een archief" is van een bepaalde plantage. Er is integendeel weinig informatie te vinden uit de door u gezochte periode. Gaat u naar de site van het Nationaal Archief in
Suriname
 – klik aan: historie Suriname – klik aan: plantages – klik aan de desbetreffende plantage.

In de studiezaal van het Nationaal Archief is aanwezig de publicatie Schakels met het verleden, auteur C. Koeman (studiezaal F 70 20, houten doos). Hierin zijn kaarten van Suriname opgenomen, waarop soms plantages zijn ingetekend.

9. Wat is er nog meer bij u in het archief over Hindostanen in het algemeen?

Er zal ongetwijfeld in het Nationaal Archief in het archiefbestand Ministerie van Kolonien wat te vinden zijn over hindostaanse Surinamers. Voor algemene informatie kunt u echter beter naar een bibliotheek
gaan. Kijk op de site naar titels van publicaties op de pagina Achtergrond onder publicaties.

U kunt ook gebruik maken van bibliografieën. Een voorbeeld:
Gerard A. Nagelkerke, Suriname, a bibliography 1940-1980, 1980 (studiezaal Nationaal Archief S15 C27).

Hierin vindt u, via het trefwoord "hindostanen" in de index achterin de bibliografie, de titels van ruim 30 publicaties die in de periode 1940-1980 over hindostaanse Surinamers verschenen zijn. Deze publicaties – vaak nederlandstalig, soms engelstalig – zijn in principe in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag aanwezig.
Zie ook de overige bibliografieën met betrekking tot Suriname in de studiezaal op dezelfde plank.

10. Bestaan er nog meer websites over de geschiedenis van Hindostaanse Surinamers?

Dat is niet bekend bij het Nationaal Archief. Zoekt u zelf via www.google.nl. Misschien zijn er via www.surinaamsegenealogie.nl nog links te vinden. Kijkt u ook bij www.sarnamihuis.nl.

11. Heeft u de adressen van het Nationaal Archief in Suriname, Engeland en India?

Zie voor Suriname http://nationaalarchief.sr
Zie voor India http://nationalarchives.nic.in
Zie voor Engeland http://www.nationalarchives.gov.uk

12. Kunt u mij zeggen waar ik het dorp in India kan vinden dat in de database genoemd wordt als plaats van herkomst.

Heeft u al geprobeerd via google meer te weten te komen?

Bij het Centraal Bureau voor Genealogie (grensend aan het Nationaal Archief) zijn de microfiches te bekijken van The Indian Atlas, periode 1827-1905 (toegangsnummer 4.MIKO, inventarisnummer letter I).
Inventarisnummer 940 en 941 van 4.MIKO (ook op microfiche) zijn bladwijzers op deze bladen. Begint u met op bladwijzer 940 naar district of eventueel politiepost te zoeken. Vervolgens zoekt u op bladwijzer 941 naar het nummer van het blad.

De bladen van de atlas zijn bij het CBG niet compleet aanwezig. U kijkt daarom eerst in de toegang of het door u gezochte nummer bewaard gebleven is (zie daarvoor blz. 313 van toegang 4.MIKO, inventarisnummer I). Zo ja, dan gaat u vervolgens het microfiche uit de serie I1 t/m I138 bekijken. Het kan al met al een uiterst moeizaam onderzoek zijn, maar de bladen zijn zeer gedetailleerd.

13. Mijn grootvader, die in de database genoemd wordt, is vorig jaar overleden. Kan zijn overlijdensdatum opgenomen worden in de database?

Nee, helaas wordt dat niet gedaan. De database is een afspiegeling, en moet dat ook blijven, van de gegevens die in de originele immigratieregisters in Paramaribo voorkomen.

14. Ik zie wel bekende namen in de database maar hoe kom ik te weten of dit nu werkelijk mijn voorouders zijn.

Het Nationaal Archief kan voor u die link niet zo maar leggen. Informeert u nader bij familieleden. En misschien kunt u meer te weten komen door onderzoek in de studiezaal van het Nationaal Archief in het archiefbestand Tellijsten Volkstelling Suriname 1921 of in de microfiches geboorteaktes district Paramaribo. Zie verder punt 2.

15. Ik heb een officieel document nodig (voor mijn studie aan een universiteit in India; voor het krijgen van de Indiaase nationaliteit, etc.) waarop vermeld wordt dat mijn voorouders uit India komen.

Het Nationaal Archief kan niet zorgen voor een kopie uit het originele immigratieregister omdat deze registers worden bewaard in Paramaribo (zie punt 4).

Wel kan het Nationaal Archief een fotokopie maken van een formulier uit het archiefbestand Tellijsten Volkstelling Suriname 1921. Op een dergelijke kaart worden alle op het moment van telling aanwezige gezinsleden per woning genoemd, met geboortedatum, en in principe plaats van herkomst. Bij Hindostaanse contractarbeiders wordt echter vaak als plaats van herkomst Calcutta (inschepingsplaats) genoemd. Op deze fotokopie kan een stempel met "Nationaal Archief" gezet worden. Of dit een document is dat aan de gestelde eisen voldoet kan het Nationaal Archief niet beoordelen. U kunt zelf kosteloos in de studiezaal van het Nationaal Archief in Den Haag komen zoeken in de collectie Tellijsten. Laat u het doen door het Nationaal Archief, dan worden onderzoekskosten in rekening gebracht.

16. Voorzover ik weet behoorde mijn grootvader tot de kaste Brahman. In de database staat echter Bahmun. Is dat een andere kaste of is het een verschrijving?

Het Nationaal Archief stelt de database op zijn site beschikbaar maar heeft verder geen inhoudelijke kennis. Zie verder punt 10, eventueel punt 9.

Tenslotte kan het voorkomen dat bepaalde individuele gegevens in de databases niet kloppen. Hoewel de data-invoer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft plaatsgevonden, valt niet uit te sluiten dat soms gegevens niet goed zijn gelezen of onjuist zijn ingevoerd. Aanvullingen of verbeteringen zijn dan ook van harte welkom. Deze kunt u per e-mail doorgeven aan Amrit Consultancy in Den Haag. Geeft u dan wel aan om welke database het gaat en vermeldt alstublieft zo duidelijk mogelijk wat er naar uw mening niet klopt. Verbeteringen en aanvullingen kunnen niet afzonderlijk worden aangebracht. Alle nieuwe gegevens zullen per database op een nader tijdstip in één keer worden doorgevoerd.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in