Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Contractarbeiders uit India (Hindostanen), Contractnummer: M/1555

Alle resultaten

Contractnummer M/1555

Achternaam Soordaia

Voornamen Sowra

Geslacht vrouw

Godsdienst of kaste Bari

Leeftijd 8

Huidskleur bruin

Geboren Demerara

District Azimgurh

Politiepost Mohoundabad

Dorp Kaithowle

Kinderen ja

Scheepsnaam Engelse schepen Laleham & Peshwa

Monsternummer 464

Wervingsinstantie het koloniaal gouvernement

Afreisplaats Calcutta, via Trincomalee (Ceylon)

Afreisdatum 21-4-1884

Aankomstplaats Paramaribo

Aankomstdatum 27-8-1884

Planter R.Kirke

Plantage pl. Waterloo (Nickerie)

Memo-veld Ontslagen 3e kw 1889.
C.V.O. 10-6-1910 No 282.
Bij res. van 21 Dec. 1903 No 13683 in gebruik gekregen perceel No
68 in Paradise; Overgedragen aan 549/Bb bij res. van 6 Oct. 1904
No 10366.
Bij res van 21 Mei 1912 No 2072 is aan Inri d/v 1555/M ........
van Ramdim ..... in eigendom afgestaan perc. 31, groot 2 ha a/d
rechteroever van de Sawmillkreek.
Overg. G.R. dd. 4 Maart 1915 No 3840 van 349/L perc. No 59
Paradise.
Overgedragen aan 845/L bij res. van 18-8-1915 No 2884.
Wijziging grondbr. res. 11-9-1916 No 3448 in all. eigendom en
erfelijk bezit afstaan.
Overg. res. 19-12-1916 No 4830 van Lew Jen Toi perc. 58b
Paradise; Ingetr. b/besch. dd. 15-8-1926 No 1635.
Gehuwd met Doorga No 349/Li te Nw. Nickerie op 16-12-1905 en de
kinderen Inri, Maunree, Soomontra en Dookhoo erkend (Ag'05 No
2918).
Kinderen:
- Tapaceea (m), geb. 5-11-1889. Op 5 November 1889 op pl.
Waterloo bevallen van een dochter genaamd Tapaceea (Ag 1889 No
912).
- Inri (m), geb. 18-7-1891 op pl. Waterloo; overleden 17-1-1955
in Nickerie. Op 18 Juli 1891 op pl. Waterloo bevallen van een
dochter genaamd Inri (Ag 1891 No 600).
Inri gehuwd op 4 maart 1909 met Bramdevi 608/Y (ag 1904 # 1389).
- Sookhoo (j), geb. 31-1-1896 op pl. Waterloo
*) Dewnarain z/v Sookhoo z/v Doorga 349/L en Sookdaia 1555/M en
van Mungery d/v Beehary d/v Nusiban 529/G heeft op 11 juli 1955
gekozen de geslachtsnaam Sookhoe en de voornaam Dewnarain. Voor
de kinderen zie register naamsverandering. Jasodia d/v Dewnarain
z/v Sookhoo z/v Doorga 349/L en Sookdaia 1555/M en Mungery d/v
Bechary d/v Nusiban 529/G en van Soekradia d/v Baldeo Sing
1264/Ee en Sameecheree 507/N is moeder van Shantiekoemar (j)
geboren 26 maart 1956 Nickerie (fol 261).
*) .... v. Sookhoo z/v Doorga 349/L en Sookdaia 1555/M en Mungery
d/v Beechary d/v Nusseebun 529/G is moeder van Shriematie
Antymala Niershijla (m) geboren 1/12/1956 in Nickerie.
*) Parmawati d/v Sookhoo z/v Doorga 349/L en Sookdaia 1555/M en
van Mungery d/v Beehary d/v Nuseebon 529/M echte van Etwari z/v
Ramlall 2389/Oo en van Jacoba Udasie d/v Kablasia 87/Gg is m/v
Chitrawatie geboren 13/9/1957 in het distrikt Nickerie (fol.
740).
*) Lackawatie d/v Sookhoo z/v Doorga 349/L en van Munhry d/v
Beechany echte van Baghoenath, Ramsaram is moeder van Tarawatie
geboren 4/11/1957 in het distrikt Nickerie (fol 879).
- Maunree (m), geb. 2-1-1893 in Nickerie
Maunri d/v 1555/M is moeder van:
*) Maunree d/v 1555/M is m/v Bhagwanpersad (j) geb. 11 Maart 1928
in Nickerie. Bhagwanpersad z/v Maunree d/v Doorga 349/R en
Sookdaia 1555/M heeft op 28 januari 1957 gekozen de geslachtsnaam
Kanhai en de voornaam Bhaawanpersad. Voor de kinderen zie
register naamsverandering.
*) Maunree moeder van Moungeri (m) geboren 7 juli 1908 (ag 08 #).
Mungeri d/v Maunri kl.d/v 1555/M is moeder van Ramsoobakh (j)
geb. 4-3-1928 in Nickerie. MUngery d/v Beechary d/v Nusibon 529/G
is m/v Gangadai (m) geboren op 10 oktober 1931 in het distrikt
Nickerie.
*) Mounree d/v 1555/M is m/v Ikhadasia (m) geboren 18 september
1923 aan de Sawmillkreek. Ikhadasia d/v Mounree d/v Doorga 349/L
en 1555/M heeft op 5 december 1955 gekozen de geslachtsnaam
Kanhai en de voornaam Ekadesie. Voor de kinderen zie register
naamsverandering. Ikhadasia d/v Mounree d/v Doorga 349/L en
Sookdaia 1555/M echt van Soomaroo z/v Jipat 1427/Jj en van
Soerdji 874/Jj is m/v Wiedjawatie (m) geboren 18 mei 1956
Nickerie (fol. 376).
*) Dilrajie is d/v Sewbarnia d/v Mounree d/v Sookdaia 1555/M en
Doorga 349/L. Dilrajie geboren op 22 januari 1942 volgens opgave.
Dilrajie heeft op 27 november 1969 de geslachtsnaam gekozen van
Doerga en de voornaam van Dielradjie.
*) Chander Debi d/v Mounree d/v Doorga 349/L en Sookdaia 1555/M
heeft op 5 juni 1957 gekozen de geslachtsnaam Doerga en de
voornaam Chandre Debi.
*) Lie A Chie Sanicharie echtgenote van Ramsoobakh z/v Mungri d/v
Maunree d/v Doorga 349/L en Sookdaia 1555/M is m/v Koshnath
geboren 4/8/1957 in het distritk Nickerie (fol. 638).
*) Mahiti d/v Maunree d/v Doorga 349/L en Sookdaia 1555/M heeft
op 8 april 1978 gekozen de geslachtsnaam Doerga en de voornaam
Mahiti. Mahiti d/v Maunree d/v 1555/M is m/v Hiralall (j) geboren
21 maart 1932 in Nickerie. Hiralall z/v Mahiti d/v Maunree d/v
Sookdaia 1555/M en Doorga 349/L heeft gekzoen de geslachtsnaam
van Doorga en de voornaam Hiralall. Zie naamsverandering
11/4/1975 Nickerie. Adjohia persad z/v Hirall z/v Mahiti d/v
Maunree d/v Sookdaia 1555/M en Doorga 349/L en Baidjoe Padmawatie
heeft gekozen de geslachtsnaam van Doerga en de voornaam
Adjodhiapersad. Zie naamsverandering vader 11/4/1975 Nickerie.
Naamsverandering vader Hiralall gekozen geslachtsnaam Doerga en
de voornaam Hiralall op 11/4/1975 Nickerie. Padmawatie d/v
Baidjoe Balbhadre e/v Mahabali Mangri heeft de geslachtsnaam
vanwege de ouders van Baidjoe en de voornaam Padmawatie. Zie
naamsverandering ouders dd. 5/6/1957 fol 11 Register III
Nickerie.
*) Maunree d/v 1555/M is m/v Bisoendaia (m) geboren 15 december
1929 in Sawmillkreek.
Bisondaia d/v Maunree d/v Doorga 349/L en Sookdaia 1555/M heeft
gekzoen de geslachtsnaam van Doorga en de voornaam Bisondaia. Zie
register naamsverandering 30/6/1975 Nickerie.
Basmatie d/v Bakadoorsingh (afkomstig van Brits Guyana) e/v
Bisondaia d/v Maunree d/v Sookdaia 1555/M en Doorga 349/L heeft
op 14/3/1975 de geslachtsnaam gekozen van Bakadoersingh en de
voornaam Barmatie. Zie naamsverandering 14/3/1975 Nickerie.
Bindhamatie d/v Bahadoorsingh en Bisondaia d/v Maunree d/v
Sookdaia 1555/M en Doorga 349/L heeft gekozen de geslachtsnaam
van Bahadoersingh en de voornaam Bindhamatie. Zie
naamsverandering 17/6/1975 Nickerie.
*) Ganesh z/v Maunree z/v Sookdaia 1555/M en van Doorga 349/L
heeft op 14/3/1975 de geslachtsnaam gekzoen van Kanhai en de
voornaam Ganesh. Zie naamsverandering 14/3/1975 Nickerie.
*) Maunree d/v 1555/M is m/v Dabadath (j) geboren 3/12/1931 in
Nickerie.
- Soomontra (m), geb. in 1894 of 1895 in Nickerie volgens opgave
van de moeder. Soomontra overleden 22/3/1948 Nickerie.
*) Soomontra d/v 1555/M is m/v Etwaria (m) geb. 31 Juli 1927 in
Nickerie.
*) Soomontra d/v 1555/M is m/v Jackri (j) geb. 28 Nov. 1924 op
Hamptoncourt.
*) Soomontra d/v 1555/M is m/v Somaria (m) geb. 18 Maart 1929 op
Hamptoncourt.
*) Soomontra d/v 1555/M is m/v Sooknanum (j) geboren 15 oktober
1915 op Paradise (ag 2107/0). Sooknanum z/v Soebadar 68/S en van
Soomentra d/v Doorga 349/L en Sookdaia 1555/M heeft op 20 mei
1958 gekozen de geslachtsnaam Soebedar en de voornaam
Soekhnandan.
*) Soomentra is m/v Deonarain (j) geboren +/- 1920 in Nickerie
(opgave distrikt Nickerie). (aantekening dd. 31/5/1952).
Deonarain z/v Subadar 68/S en Soomentra d/v Doerga 349/L en
Sookdaia 1555/M heeft op 18 oktober 1954 gekozen de geslachtsnaam
Soebedar en de voornaam Dewnarain. Voor de kinderen zie register
naamsverandering.
*) Jakri z/v Subadar 68/S en van Soomentra d/v Sookdaia 1555/M
heeft op 5 februari 1954 gekozen de geslachtsnaam Soebedar en de
voornaam Brymohun.
*) Soomentra d/v 1555/M is moeder van Gangapersad (j) geboren 11
september 1932 in het distrikt Nickerie.
*) Soomentra d/v 1555/M is m/v Ganeshia (m) geboren 3 januari
1909 in het distrikt Nickerie. Soekrania d/v Sitaram z/v 555/Ff
en 556/Ff en van Ganeshia d/v 68/S en Soomentra d/v 1555/M is m/v
Tarawatie (m) geboren 11 september 1953 Nickerie (fol 658).
Goneshia (erkend en gewettigd op 8/4/1936 te Nickerie) d/v
Subadar 68/S d/v Soomentra d/v Sookdaia 1555/M heeft gekzoen de
geslachtsnaam Soedebar en de voornaam Ganeshia op 29/9/1975
Nickerie. Zie naamsverandering broertje op 23/6/1966 Soebedar
Haridew. Sewpersad z/v Sitaram z/v Autar 555/Ff en Inderdai
556/Ff e/v Ganeshia d/v Subadar 68/S en Soomentra d/v Sookdaia
1555/M en Doorga 349/L heeft gekozen de geslachtsnaam van Autar
en de voornaam Sewpersad op 25/9/1975 Nickerie.
Goneshia d/v Soomontra d/v 1555/M is m/v Matapersad (j) geboren
20/12/1929 in Sawmillkreek.
- Goneshia (m) geboren 2 januari 1909 op plantage Paradise.
*) Goneshia is m/v Soekrania (m) geboren 29 april 1934 in het
distrikt Nickerie. Goneshia d/v Sitaram z/v Autar 555/Ff en
Inderdai 556/Ff en van Goneshia d/v Subadar 68/S en Soomentra d/v
Doorga 349/L en Sookdaia 1555/M heeft op 19 januari 1955 gekozen
de geslachtsnaam Autar en de voornaam Ramratie.
- Hara leuw (j), geb. 5-9-1912 op Paradise (Ag No 1953/0).

Familie
dochter van M/1553
dochter van M/1554

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in