Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Colofon

Accountability: 

De VOC-opvarenden database werd in 1999 beschikbaar gesteld via een website die gemaakt was door Hic et Nunc.
In 2010 is deze website overgezet naar de nieuwe website van het Nationaal Archief.
De database is gemigreerd van een MS SQL database naar een MySQL database.
De technische details zijn opgeslagen in het Beheersysteem voor Nadere Toegangen van het Nationaal Archief.

De website VOC - Opvarenden is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Archief (waar zich het archief van de VOC zich bevindt), de archiefdiensten van Delft en Rotterdam, het Zeeuws archief, het Westfries Archief (Hoorn en Enkhuizen) en de afdelingen geschiedenis van de Universiteiten Leiden en Gent.

De gegevens uit de scheepssoldijboeken zijn gekoppeld aan tabellen uit Dutch Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, J.R. Bruijn, F.S. Gaastra en I. Schöffer with assistance of E.S. van Eyck van Heslinga, RGP 165 - 167, 1979 – 1987. Deze tabellen staan ook op de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING)

Realisatie

Projectleiding en tekst: drs. A.J.M. (Ton) van Velzen

Wetenschappelijke begeleiding: prof. dr. F.S. Gaastra en dr. J. Parmentier

Gegevensinvoer: Combiwerk te Delft

De website VOC - Opvarenden is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeenten Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen, de Directie der Oostersche Handel en Reederijen, het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van `s Lands Zeedienst, de Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds en de Stichting VSB Fonds West-Friesland.

De gegevensinvoer van Kamer Zeeland werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, met als co-financiers de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland, het ministerie van OCW (Nationaal Archief en Zeeuws Archief) en de Vlaamse Gemeenschap.

 EU vlag

De gegevensinvoer van Kamer Amsterdam werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het NWO

De afbeelding op de homepagina is een pentekening van J. H. Koekkoek (1778-1851), ’Aanmonstering van zeevolk’, uit de historisch topografische atlas van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Beheer

De website VOC - Opvarenden wordt beheerd door het Nationaal Archief.

Werk in uitvoering

De gegevensinvoer is begonnen in mei 2000. De Kamers Delft, Hoorn, Rotterdam, Zeeland en Enkhuizen zijn op enkele boeken na volledig ingevoerd. Bij de eerste drie Kamers moeten nog aanvullende gegevens worden toegevoegd. Kamer Amsterdam wordt nu ingevoerd en is in 2010 gereed. Eerst worden de gegevens van 1720 – 1795 ingevoerd, daarna van 1720 en verder terug. Alle gegevens worden nu nagekeken en zonodig aangevuld. Dit zal vermoedelijk in 2012 klaar zijn. Kamer Enkhuizen wordt als eerste gecontroleerd.

Overzicht gegevensinvoer juni 2009

 • Delft
  Ongeveer 46.000 opvarendenen. Alle scheepssoldijboeken zijn ingevoerd.  Het nakijken is zomer 2009 klaar.
 • Hoorn
  Ongeveer 41.000 opvarendenen. Alle scheepssoldijboeken zijn ingevoerd. Het nakijken is klaar.
 • Rotterdam
  Ongeveer 45.000 opvarendenen. Alle scheepssoldijboeken zijn ingevoerd. Het nakijken is zomer 2009 klaar.
 • Zeeland
  Ongeveer 153.000 opvarendenen. Alle scheepssoldijboeken zijn ingevoerd. Het nakijken begint zomer 2009.
 • Enkhuizen
  Ongeveer 40.000 opvarendenen. Alle scheepssoldijboeken zijn ingevoerd. Alle gegevens zijn nagekeken en gecorrigeerd.
 • Amsterdam
  Ongeveer 360.000 opvarendenen. De gegevensinvoer is begonnen in 2006. De gegevens van 1706 tot 1794 met hiaten staan op de website.  Daarna wordt ingevoerd van 1706 tot in de 17e eeuw. In 2010 is de gegevensinvoer klaar, het nakijken begint in 2010.
 • DAS
  De tabel  met gegevens van de vaart is verbeterd; er waren veel fouten in geslopen.
  dummy div for providing an inputfield with label and a submitbutton (webrichtlijnen.overheid.nl)
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in