Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

In de database zijn gegevens van de opvarenden te vinden van de schepen die tussen 1700 en 1795 naar de Oost voeren. Deze opvarenden kunnen in vier categorieën worden ingedeeld:

 1. zeelieden die nodig zijn om het schip te kunnen laten varen, de kernbemanning. Een aantal van hen wordt na aankomst in Azië ingezet op de intra-Aziatische vaart.
 2. handwerkslieden voor de vestigingen in Azië.
 3. soldaten.
 4. overigen, bijvoorbeeld onderkooplieden, predikanten, chirurgijns enz.

Uit enkele steekproeven blijkt dat iets minder dan de helft van alle opvarenden afkomstig was uit de Republiek der Verenigde Nederlanden. De soldaten waren voornamelijk afkomstig uit het Duitstalige gebied. In de loop van de achttiende eeuw werden steeds meer mensen geworven uit gebieden verder van de kust.

grafiek aantal opvarenden en herkomst
grafiek: aantal opvarenden en herkomst

Het zoeken naar de opvarenden kan via een zoekscherm op deze website.
Het zoekscherm leidt naar de volgende gegevens:

 1. de namen, plaats van herkomst en functie van de opvarenden
 2. het einde van het dienstverband (tijd, plaats en wijze)
 3. bezit van een maandbrief (zo’n maandbrief bevatte een verplichting voor de VOC om maximaal drie maandlonen per jaar aan de familie van de opvarende uit te betalen uit zijn tegoed) en een transportbrief (overdraagbare schuldbekentenis) door de opvarende
 4. namen van schepelingen die op de Kaap de Goede Hoop aan boord gingen.

De database bevat ook alle scheepsnamen. Deze zijn afkomstig uit de database Dutch Asiatic Shipping (DAS). Tussen 1595 en 1795 vertrokken onder het gezag van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de voorafgaande voorcompagnieën meer dan 4700 schepen van Nederland naar Azië en ondernamen ruim 3400 schepen de terugreis. De gegevens van deze scheepvaart zijn ondergebracht in Dutch-Asiatic Shipping, een project van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

De scheepssoldijboeken vormen de basis van de personeelsadministratie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Per uitreis van elk schip worden daarin alle betaalde opvarenden vermeld, in totaal zo'n 655.000 personen in de periode 1700-1794.

In de boeken worden ook de mutaties op de salarisrekening genoteerd. Uiteraard wordt de salarisrekening afgesloten als de betrokkene overlijdt of de VOC-dienst verlaat en zodoende is zowel het begin als het einde van het dienstverband bekend.

rekenschema scheepssoldijboek
Rekenschema scheepssoldijboek

De opvarenden waren formeel in dienst van één van de zes Kamers van de VOC, gevestigd in Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. Informatie uit de scheepssoldijboeken van de Kamers Delft, Hoorn, Rotterdam, Zeeland en Enkhuizen is ingevoerd; met de gegevensinvoer van Amsterdam is in september 2006 begonnen.

Reacties

Ik onderzoek 17e eeuwse Italianen afkomstig uit Genua en in dienst van de VOC, waarvan ik er enkele heb kunnen traceren.
Door de verbasterde namen kom ik met de zoekfunctie in VOC-opvarenden niet meer verder omdat de zoekfunctie minstens 3 letters uit de persoonsnaam nodig heeft om in combinatie met de plaats van herkomst te zoeken.
Is er een mogelijkheid om alle opvarenden uit Genua te zien?
Met vr. groet,
Thecla Coesèl

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in