Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bronnen

Accountability: 

De database Boeroes bestaat uit twee tabellen.

Hieronder vindt u eerst informatie over de bronnen gebruikt voor het bestand Boeroes 1845-1853, vervolgens over de bronnen die zijn gebruikt voor het gegevensbestand Afstammelingen.

Tabel Boeroes 1845-1853

Dit is een gedigitaliseerde versie van een oude, maar nog steeds niet verouderde publicatie, te weten:
Bijlage 1 van het in 1937 gepubliceerde boek 'De mogelijkheid van Landbouw-kolonisatie voor blanken in Suriname', van de hand van mevrouw E. F. Verkade-Cartier van Dissel.

In 1937 promoveerde Eline Françoise Verkade-Cartier van Dissel te Utrecht tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op het proefschrift 'De mogelijkheid van Landbouw-kolonisatie voor blanken in Suriname'. Haar proefschrift bevatte onder meer een minutieuze reconstructie en beschrijving van de landbouwkolonisatie in Suriname, opgezet door Nederlandse, protestantse boeren in de periode 1845-1853. Het proefschrift bevat bijlagen, waarvan de eerste de grondslag vormt voor deze database.

Deze bijlage I is genaamd Bevolkingsregister van de kolonisatie van Hollandsche boeren aan de Saramacca. Juni 1845 - April 1853. Zij bevat de namen van alle boeren die in Suriname zijn aangekomen, plus die van de kinderen die daar tussen 1845 en januari 1853 werden geboren, hetgeen de lijst oplevert van de 466 personen die in deze databank zijn opgenomen.

De gegevens voor deze bijlage heeft mevrouw Verkade-Cartier van Dissel ontleend aan een register betreffende de kolonisatie aan de Saramacca, aanwezig in het bureau bevolkingsregistratie te Paramaribo en aan nader onderzoek in 70 plaatselijke archieven in Nederland. De rubrieken van de tabel van Verkade-Cartier van Dissel zijn meestal als aparte velden in de database opgenomen. U kunt van de velden in de databases een nadere uitleg krijgen.

Tabel Afstammelingen 1950

Deze database is gebaseerd op het in 1980 gepubliceerde boek 'De Europeesche landbouwkolonisatie in Suriname' van Joh. Gemmink.

De sociaal-geograaf Gemmink heeft met betrekking tot de Surinaamse Boeroes de gegevens uit de Surinaamse volkstelling van 1950 bewerkt en daar allerlei statistische berekeningen op losgelaten. Als één van de uitkomsten van dit veelomvattende onderzoek publiceerde hij in 1980: 'De Europeesche landbouwkolonisatie in Suriname'. Uit de door Gemmink verzamelde gegevens bleek dat rond 1950 in Suriname zo'n 1500 mensen woonden die via directe of indirecte (aanverwanten) lijn afstamden van de boerenimmigranten uit 1845. Bij die 1500 mensen horen zo'n 400 achternamen die in een databestand zijn opgenomen.

 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in