Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname: Boeroes, Naam: Dravonzoi, Jacobje van

Meer resultaten

Naam Dravonzoi, Jacobje van

Geslacht vrouw

Geboorteplaats St. Veenendaal

Geboortedatum 1827-07-26

Beroep Zonder beroep

Godsdienst Hervormd

Laatste woonplaats nederland St. Veenendaal

Aankomstdatum suriname 1845-06-20

Vertrokken uit kolonisatiegebied 1846-01-01

Is persoon gehuwd? nee

Persoon gehuwd met 0

Beroep man in nederland Landbouwer

Beroep vrouw in nederland Spinster

Beroep ouders man in nederland Oningevuld

Beroep ouders vrouw in nederland Oningevuld

Opmerkingen In Nederland bekend als Van Ravenswaay; man analphabeet; dochter van Antoine Jakopje van Dravonzoi

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in